Säkra trygg likviditet i krisen – trots långa betaltider

Fakturaköp
Tom Turula, 16 Juni
90 dagar. Så länge måste företagare ofta vänta på att få fakturan betald – inte minst om kunden är ett storbolag. Det krånglar till ekonomihanteringen och skadar företagets framtidsutsikter mitt i en svårnavigerad kris. En tjänst som hjälper dig lösa problemet är trygg fakturafinansiering.

Från sinande efterfrågan till ovisshet kring stödåtgärder – coronakrisen har gett oss företagare mycket huvudbry. Men ett problem som nästan alla företagare har drabbats av och som bara förvärras av ett spänt ekonomiskt läge är långa betaltider på kundfakturor.

Särskilt i kristider, kan en förskjutning på någon vecka kan kännas som en evighet för mindre bolag.

“I långa leverantörskedjor, där de mindre bolagens likviditet är beroende av storbolagens fakturering, sprids utdragna betalningar som ringar på vattnet.”

Enligt organisationen Företagarna, tar det i snitt 33 dagar för svenska småföretag att få betalt för sina fakturor. Eftersom fakturor vanligen borde betalas in på 28-30 dagar, har det alltså blivit standard i Sverige att fakturor betalas in sent. Bland många storbolag, särskilt inom de tunga industrierna, är det en vanlig praxis att släpa på utbetalningar till underleverantörer i ett par månader.

Långa betaltider - akut problem i coronatider

Slå ihop den statistiken med coronakrisen, och problemet blir värre. Under krisen har faktureringen generellt sett minskat, samtidigt som risken för sena betalningar ökat avsevärt (delvis som en konsekvens av omförhandlade löptider, vilket kan rädda många bolag). Det här orsakar likviditetsproblem, och tvingar många företagare att skruva ner på sina tillväxtplaner.

I värsta fall hotar konkurs.

Storbolagen har en viktig roll att spela i den här dynamiken. I långa leverantörskedjor, där mindre bolag är beroende av jättarnas inbetalningar för att få likviditeten att gå runt, sprids storbolagens många gånger avsiktligt utdragna inbetalningar som ringar på vattnet. Dagens Industri skrev nyligen om saken i artikeln “Volvos leverantörer pressas av långa betaltider”:

“För Volvos underleverantörer gäller 30 dagar långa betaltider för små bolag, medan medelstora och stora bolag får vänta i 90 dagar till fakturan är betald. Kravet om 90 dagar gör att bolag som säljer direkt till Volvo i sin tur måste kräva långa krediter av sina underleverantörer i flera led till botten av hierarkin är nådd.” - Dagens Industri

Volvo är bara ett bland många exempel. Och som Di-artikeln beskriver, kan fakturafinansiering hjälpa företag som lider av långa betaltider att få tillgång till pengarna direkt. Men många av de här så kallade factoring- -tjänsterna är varken billiga eller flexibla nog för att det ska vara ett attraktivt alternativ.

Det vill vi ändra på.

Trygga företagets ekonomi under hösten

När en höst som saknar historiskt motstycke gör sitt intåg, är behovet av finansiering extra stort. Samtidigt har företagare och ekonomichefer extra svårt att hitta rätt sorts finansiering – som är tillgänglig, och inte skuldsätter bolaget i onödan.

Det är här fakturafinansiering kommer in i bilden.

Dina fakturor är ett tryggt och flexibelt finansieringsmedel som är helt på företagets villkor. Eftersom redan utförda prestationer ligger som garanti, behöver ni inte gå i personlig borgen för finansieringen.

”I sådana tider som vi är inne i nu så hjälper vi många bra bolag som bara försöker rida ut stormen och klara krisen. I högkonjunktur så ser vi många bolag som växer kraftigt och behöver större likviditet för att stärka tillväxten ytterligare,” säger Jesper Bergström, kreditanalytiker hos Capcito.

I kontexten av det rådande konjunkturläget, kan fakturafinansiering hjälpa företaget i olika situationer:

  • Under krisen - snabb tillgång till rörelsekapital för att stärka likviditeten & motstå långa betaltider
  • När krisen börjar lätta - hjälper få kassan i balans när faktureringen kommer igång igen
  • När bolaget börjar växa sig ur krisen - maximera bolagets likviditet genom att frigöra kapital till investeringar och tillväxt

Capcitos fakturafinansiering - så fungerar det

Capcitos fakturafinansiering delar in sig i två olika huvudkategorier.

Fakturaförsäljning. Genom att sälja enskilda fakturor till Capcito så slipper ni binda upp företaget på ett långt lån, och ni får betalt direkt, även om löptiden är upp emot 90-120 dagar.

Att sälja fakturor är i grund och botten inget lån, utan ett sätt att frigöra ditt eget kapital mot en liten avgift. Kanske behöver ditt bolag extra likviditet under sommaren? Eller investera i verksamheten inför hösten? Då är det värdefullt att inte behöva ha pengarna inlåsta i månader.

Fakturabelåning. Vid en fakturabelåning så får företaget ett låneutrymme baserat på hur många utestående fakturor som man belånar totalt. Ett väldigt flexibelt sätt att öka likviditeten i bolaget, eftersom det går välja hur stort lånebelopp man vill ta helt fritt.

Den stora skillnaden mellan fakturabelåning och ett företagslån är framför allt säkerheten. Medan ett företagslån i många fall förutsätter en personlig borgen och en förväntan på framtida intäkter, baseras fakturabelåning på en prestation som du redan har utfört. Därför är också räntan för fakturabelåning generellt sett lägre än för företagslån.

“Modellen med att pantsätta och belåna fakturor minskar avsevärt risken att bolaget överbelånar sig. Tack vare Capcitos träffsäkra kreditbedömning reflekterar ditt låneutrymme sannolikheten att fakturorna betalas in. Det begränsar nedsidan,” säger Jesper Bergström.

Dags att tänka om din strategi för fakturahantering?

Fakturafinansiering kan i bästa fall ge ditt företag extra muskler likviditetsmässigt. Du får bättre kontroll över kassaflödet och därmed öppnas det också upp fler möjligheter att förverkliga bolagets planer. Samtidigt blir risken för oväntade överraskningar mindre, och bolaget har lättare att komma i fas med kostnadsposter som moms, personal, investeringar samt oväntade händelser.

Med Capcitos digitala fakturafinansiering, som är kopplat till de mest populära bokförings- och faktureringssystemen, blir det väldigt tidseffektivt och enkelt att hantera det hela. Hur många fakturor man säljer eller belånar och när man väljer att göra det är helt upp till företaget.

En ytterligare fördel med fakturaförsäljning är att det kan vara ett sätt att hjälpa dina kunder med likviditeten. När du säljer fakturor via Capcito, får du själv betalt direkt medan du faktiskt kan erbjuda din kund längre betaltider. Så länge kunden visar sig kreditvärdig och pålitlig så går det att förhandla så att Capcito får betalningen i ett senare skede, på upp till 30-90 dagar. Det i sin tur kan förstärka relationen mellan dig och kunden — ni åstadkommer en lösning som passar båda.

Tom Turula
16 Juni 2020
Capcito i siffror
Så långt har vi kommit
Sedan 2015 har vi hjälpt tusentals företagare med tillgång till flexibel finansiering. Även om vi har mycket kvar att göra är vi stolta över hur långt vi kommit.
1 000 000 000 +
KRONOR UTLÅNAT TILL FÖRETAGARE
7 700
FÖRETAG UPPKOPPLADE TILL CAPCITO
734 837
FÖRFALLODAGAR SPARADE