Flowfactory: Så ger en flexibel kredit fler möjligheter i krisen

Fakturafinansiering
Tom Turula, 17 November
Fredrik Lindqvist tillsammans med en kollega
Coronakrisen har fått mjukvarubolaget Flowfactory att skruva om verksamheten. Medan affärerna trillar in från Stockholm till Seattle, förbereder vd Fredrik Lindqvist företaget för en skakigare omvärld – genom scenarioplanering, affärer på distans, och lyhördhet för kundernas skiftande behov.

Flowfactory erbjuder mjukvara som låter kunder skapa affärsapplikationer utan programmering. Företagets så kallade “low-code platform” hjälper en bred skara bolag, inklusive tyska jätten Siemens, att snabbt sjösätta system utan att slösa IT-resurser.

Under den härjande coronakrisen har Flowfactory lyckats hålla intäkterna stabila, en stor bedrift med tanke på att nyförsäljningen fått sig en törn.

Enligt vd Fredrik Lindqvist, har nyckeln varit en proaktiv attityd till utmaningar och möjligheter.

“Capcitos fakturabelåning har gett oss sinnesron att verkställa enligt plan. Vi kan välja att öka likviditeten vid behov, och agera på nya möjligheter.”

Som ett exempel, var Flowfactory på tårna när Region Stockholm knackade på dörren.

På bara åtta veckor byggde Flowfactory ett skräddarsytt ärendehanteringssystem för kunden. “Vi bygger applikationer från start till mål – och den här levererades på rekordtid. Hastigheten är ju väldigt viktig i krisen,” säger Lindqvist.

Även Länstyrelserna använder Flowfactory för att hantera alla lönegarantiutbetalningar som görs i Sverige – och även om det är tråkigt att antal konkurser ökar så betyder det att fler hanläggare behöver använda systemet.

Scenarioplanering och fakturafinansiering ger bättre handlingsförmåga

Ett viktigt verktyg som hjälpt Flowfactory att styra om verksamheten är scenarioplanering (vilket vi har tipsat om här). Det här förser Fredrik Lindqvist med en bra checklista för att justera strategin relativt till omvärldsutvecklingen.

“Rubriken för coronakrisen är framför allt osäkerhet,” säger Lindqvist, och tillägger att han växlar mellan två olika huvudscenarion, samt ett tredje reservscenario, i arbetet att gardera Flowfactory mot den rådande osäkerheten.

Två anställda tittar på en datorskärm

Flowfactory hjälper sina kunder bygga skalbara affärsapplikationer utan programmering.

Genom att prognostisera och följa upp på delmål i verksamheten får Lindqvist signaler på om han ska “trycka på knappen” för exempelvis nyrekryteringar. “Medan man förr brukade titta kvartalsvis framåt i tiden, så har vi gått över till att göra justeringar i stort sett veckovis,” säger Lindqvist.

Ett viktigt element i scenarioplaneringen har även varit Capcito Fakturabelåning, en flexibel checkkredit.

Genom att ställa ut kundfakturor som säkerhet, får Flowfactory tillgång till tryggt rörelsekapital med snabba utbetalningar – helt på bolagets villkor. “När osäkerheten ökar, är likviditeten extra viktig för att kunna fatta rätt beslut,” konstaterar Lindqvist. “Fakturafinansiering hjälper oss att ta nya projekt och ställa om verksamheten.”

LÄS MER: 6 unika fördelar med en flexibel checkkredit

Håvade in första kunden i USA - virtuellt

Fredrik Lindqvist påpekar att krisen inte bara har skapat nya affärsmöjligheter, men intressant nog också påverkat hur affärerna genomförs.

Häromveckan fick Flowfactory in sin första kund i USA – ett tillverkande industriföretag med huvudkontor i Boston (och verksamhet i Seattle). Hela affären skedde virtuellt. “Det här är det nya normala. Jag tror det kommer att bli allt mer accepterat att att göra affärer på distans, vilket är jättespännande,” säger Lindqvist.

Riskkapitalfinansierade Flowfactory hoppas att kunna avsluta 2020 med positivt kassaflöde. Företaget har varit tvungen att permittera en del av personalen, “men förhoppningen är att hela personalstyrkan ska vara tillbaka inom kort,” menar Lindqvist.

“Vi ser ett ökat behov för digitaliseringsprojekt. Och medan vi har bäddat för sämre tider och minimerar risker, så fortsätter vi att ha siktet inställt på tillväxt och expansion.”

Spaning med Fredrik Lindqvist, vd Flowfactory

Fredrik Lindqvist tillsammans med två kollegor

Flowfactorys grundarteam. Fredrik Lindqvist i mitten.

Kommer krisen att föra med sig bestående förändringar i näringslivet?

“Jag tror vi kommer se en stor förändring med avseende på lokalytor. Kontoren kommer att användas mer sällan, och i större utsträckning som en plats där man träffas då och då för att utbyta idéer och få energi. För vår typ av bolag gäller det här sedan tidigare, vi är vana med remote work. Men trenden kommer att breda ut sig.”

Vad är grundidén med Flowfactory?

“Vi försöker förändra sättet man bygger affärsapplikationer på – vår vision är att bli som ett Wordpress för affärsapplikationer.

Det finns ungefär 26 miljoner programmerare i världen idag, så ungefär 0.3 procent av världens befolkning skapar applikationer för resten av oss. De flesta bolagen idag upplever IT som en stor flaskhals, på grund av bristen på programmeringsresurser. Det övergripande konceptet med Flowfactory är att man inte behöver vara programmerare för att bygga affärsapplikationer. Det här representerar ett viktigt steg i digitaliseringen.

Vi jobbar framför allt med mellanstora bolag i Sverige – för dem är kombinationen pris och prestanda viktigt. Vi har kunder som säger att det går upp till 10 gånger snabbare och till en tiondel av kostnaden när man använder sig av Flowfactory. Vi erbjuder alltså ökad hastighet, lägre kostnader och en harmonisering av befintlig applikationsportfölj. Harmoniseringen gör att våra kunder kan flytta IT-budget från förvaltning till nya applikationer - det blir en positiv spiral i deras digitaliseringsresor.”

Missa inte: Rekordlånga betaltider i Sverige – 6 tips för att få betalt snabbare

Tom Turula
17 November 2021