Därför behöver finansbranschen fler kvinnor

Fintech
Sammy-Joe Akar, 1 November
Annie Lindmark sitter i en soffa
Sverige har en ledande position inom fintech-branschen och är en av de länder med högst andel kvinnliga medarbetare inom fintech, men har fortfarande en lång väg kvar innan det kan kallas jämställt. Annie Lindmark, innovationsexpert och entreprenör, har en bakgrund inom finans och bank och har länge jobbat för att ändra bank- och finansbranschens förutfattade meningar och stereotyper kring vem som hör hemma inom området.

Sverige är ett världsledande innovationsland, mycket tack vare den starka startup communityn som byggts upp det senaste årtiondet. Sedan 2008 har Sverige hamnat högst upp på EU-kommissionens innovationsindex. Framgångarna för bland annat fintechbolag som Klarna och iZettle har gjort Stockholm till den stad i världen med flest “enhörningar” (nystartade företag som värderas till över en miljard dollar) per invånare efter Silicon Valley.

Branschens fördefinierade bild

Annie Lindmark arbetar idag med innovationfrågor och finansiering av innovativa projekt inom företag och forskning och är även en av grundarna till W.Empowerment, ett kvinnligt nätverk som främjar entreprenörskap och självledarskap. Hon har även suttit i styrelsen för UN Women Sverige och har ett brinnande intresse för jämställdhet och dess effekter.

“Det finns allt för ofta en fördefinierad bild om hur en person inom en viss bransch eller område ska vara eller se ut, och så är det även för bank- och finansbranschen. I förlängningen leder det till att många söker sig till andra branscher istället, trots att man egentligen hade passat rollen eller företaget mycket bra, och det är ett stort problem. Det resulterar i att företag tappar både talang och mångfald – två faktorer som aldrig varit lika viktiga att behålla som idag när branschen är under ständig disruption och behöver tänka nytt och innovativt. Nya perspektiv föder nya idéer!”.

"Det handlar om att förstå all nytta och de positiva effekter jämställdhet har, både på organisationen, men också på slutprodukten och kunderna"

De svenska företagens arbete för att främja jämställdhet går framåt och frågan uppmärksammas allt mer, där finanssektorn inte är något undantag. Finansbranschen och startup-området är fortfarande mansdominerat, trots det visar flertal studier att antalet kvinnor med intresse för branschen har ökat, något branschen nu måste förvalta väl och ta vara på. En fråga som berör mer än bara rekrytering och branding, utan även företagskulturen.

“Det räcker inte att ‘bara’ lyckas med att attrahera fler kvinnor, utan företagen måste även sedan lyckas behålla dem och då krävs ett helhetsgrepp på frågan”, säger Lindmark.

“Ett viktigt steg på vägen är att öka medvetenhet om eventuella existerande normer och strukturer inom företaget eller branschen. Något som visat sig kunna, utöver att skapa ett mer inkluderande synsätt, också kunna stärka innovationsförmågan hos både individer och organisationer då det då uppkommer nya lösningar, angreppssätt och tankar när vi blir medvetna om nuläget.”

capcito-team-women.

En del av Capcitos gäng, 2020

“Det handlar sedan om att förstå hur mycket organisationen kommer tjäna på en mer jämställd arbetsplats och hur företaget kommer gynnas av det, både internt och externt, för att sedan sätta en konkret handlingsplan och ha mätbara mål. Mål som sedan ses som minst lika viktiga som andra mål inom företaget och därmed även är mål som leder till effekter om de inte nås. Det finns mycket att hämta genom att arbeta för ökad jämställdhet och det behöver tas på allvar och det berör alla inom ett företag”.

Så tjänar företag på att arbeta mer jämställt

Forskning visar att mångfald i grupp leder till bättre genomsnittligt resultat. Homogena grupper har en tendens att tänka lika och ha samma angreppssätt på en situation, vilket kan ge bakslag i en allt mer osäker och snabbrörlig värld.

Styrelser med större mångfald löper även en mindre risk att hamna i ett grupptänkande eller missa nya hot mot företagets affärsmodell. De är även bättre på att upptäcka möjligheter som kan skapa tillväxt på lång sikt.

“Framöver kommer det förhoppningsvis ses somen självklarhet att arbeta med jämställdhet och mångfald som ett strategiskt sätt att nå bättre resultat, innovativa organisationer och nöjdare medarbetare och kunder”.

Sammy-Joe Akar
1 November 2021