5 vanliga myter om att sälja företagets fakturor

Fakturaköp, Sälja Fakturor, Finansiering
Capcito, 1 Juni
Fakturaförsäljning är lite av en doldis när det kommer till finansiering – och något som vissa företagare är obekanta med. Men bakom förlegade uppfattningar finns ett tryggt och smidigt sätt att stärka likviditeten. Vi spräcker hål på de vanligaste myterna kring fakturafinansiering.
invoice bigstockphoto

1. “Sälja fakturor är bara för storbolag”

Många små- och medelstora företag är bekanta med företagslån och checkkredit – men inte särskilt insatta när det kommer till att sälja fakturor.

Och det är inte så konstigt. Än idag existerar en gammalmodig uppfattning om att fakturafinansiering är något som bara större bolag ägnar sig åt.

Visst, fakturaförsäljning har traditionellt varit en finansieringsform som mest nyttjats av just större företag – exempelvis företag inom tung industri och export med etablerade positioner i en leverantörskedja. Det är samtidigt den typen av bolag som traditionella finansbolag har prioriterat.

Samtidigt har små- och medelstora företag (SME) absolut svårast att säkra finansiering från banken. Fakturaköp, eller factoring – som försäljning av fakturor också kallas – är faktiskt ett ypperligt sätt att stärka verksamheten just i mindre bolag som tenderar ha stora utmaningar med kassaflödet.

  • Mindre företag hämmas ofta av långa betaltider, och genom att sälja fakturor kan de ta kontrollen över sin likviditet
  • De flesta företag fakturerar löpande. Att sälja fakturor regelbundet kan enkelt öka både framförhållningen och tillväxten i SME företag
  • En utestående faktura är en stabil säkerhet som sänker priset och risknivån på finansieringen jämfört med andra finansieringsformer

Så fungerar fakturaförsäljning: 7 starka skäl att sälja företagets fakturor

2. “Mina kunder blir misstänksamma om jag säljer deras fakturor”

För företagare finns det inget viktigare än bra och långvariga kundrelationer. Det är inte helt konstigt att vissa företagare upplever en sorts tröskel kring att introducera en mellanhand i kundrelationen – det vill säga finansieringsbolaget som tar över rollen som betalningsmottagare.

“Tänk om kunden tror att jag inte litar på dem eller deras betalningsförmåga,” är en fundering vi hör emellanåt. Inget att oroa sig för, säger vi. Så länge fakturaköp sköts transparent behöver det inte påverka kundrelationen överhuvudtaget.

Bra och tydlig kommunikation med gör att kunden kan känna sig trygg med upplägget. Att ni säljer fakturor är ju egentligen ett tecken på att ni vill ta företaget framåt genom att frigöra likviditet här och nu. Det har de allra flesta kunder god förståelse för.

"En schysst avgift ligger oftast någonstans mellan 0,5 och 3 procent av fakturans belopp."

Så länge ni väljer en finansieringspartner som erbjuder en smidig process för att sälja fakturor kommer knappast något att ändras. Fakturainbetalningen tar helt enkelt bara en annan väg, från kunden till finansieringsbolaget.

Sälj er första faktura idag via Capcito – till marknadens schysstaste villkor

3. “Att sälja fakturor är för dyrt!”

Nix. Inte om ni väljer en schysst finansieringspartner som skippar allt som heter dolda eller fasta avgifter.

Medan det historiskt sett har saknats både prisvärda och skräddarsydda alternativ har utbudet mot SME-sektorn utökats på senare år. Precis som med många andra företagstjänster, har den ökade digitaliseringen gjort att det är mycket enklare och effektivare att erbjuda fakturafinansiering.

Digitala processer och hård konkurrens inom finansieringsbranschen har pressat ner priserna för fakturaförsäljning – vilket gjort tjänsten mer enklare och billigare för fler företag. Både nya och etablerade finansbolag erbjuder idag fakturaköp med några klick.

"Istället för att vänta upp till 90-120 dagar på att få fakturan betalt, kan man satsa på tillväxt direkt."

På det stora hela är avgiften för att sälja fakturan oftast väldigt rimlig relativt till nyttan av att undvika likviditetsbekymmer. Istället för att vänta upp till 90-120 dagar på att få fakturan betalt, kan man satsa på tillväxt direkt.

En schysst avgift för att sälja en faktura ligger oftast någonstans mellan 0,5 och 3 procent av fakturans belopp (givet att det inte finns andra fasta kostnader därtill). Modernare aktörer kan erbjuda ett individuellt pris som baseras på en analys av varje enskild företags kundstock och fakturor.

Entreprenören: “Så ökade vi omsättningen med 25 miljoner – med hjälp av Capcitos fakturaförsäljning”

4. “Sälja fakturor är krångligt och tidskrävande!”

Ja, det kan det faktiskt vara – om man har med fel sorts långivare att göra. Företagare har unika förutsättningar och behov när det kommer till finansieringstjänster och fakturaköp är inget undantag.

En del har säkerligen råkat ut för tråkiga situationer när man har sålt fakturor. Det beror oftast på att många etablerade aktörer inom branschen varken erbjuder tillgängliga hemsidor, schyssta villkor eller kreditprocesser (som gör det enkelt att ladda upp och synka säljbara fakturor).

För att fakturaköp ska kännas smidigt och tryggt krävs att finansieringsbolaget besitter ingående kunskap kring SME-branschen och  erbjuder snabba utbetalningar; med andra ord, anpassar sig efter företagarens vardag.

Ha koll på följande saker när ni väljer finansieringspartner:

  • Prioriterar de snabbhet, transparens och flexibilitet?
  • Har de digitala processer för att snabba på kreditbedömning och utbetalning?
  • Handlar det om en seriös aktör med en tillgänglig kundtjänst?
  • Går det att identifiera företaget med Mobilt BankID?

5. “"Det är bara något som pressade företag gör”

Fakturafinansiering dras lite oförtjänt med ett negativt rykte. Det har i vissa kretsar – exempelvis bland storbanker – stämplats som något som signalerar ekonomiska problem hos företaget som vill sälja eller belåna sina fakturor.

Den uppfattningen är knappast förankrad i hur företagarens vardag ser ut. Orsaken till att så många företag kämpar med likviditetsbekymmer (eller överlevnad) är inte en trubbig affärsidé eller dålig lönsamhet – det är oftast den vardagliga likviditetssituationen som ställer till det.

Företag som levererar en stor order från ett storbolag måste först bära kostnaderna för ett projekt eller inköp av material. Därtill måste de ofta vänta i månader på att få betalt. Det kan sammanlagt handla om upp till 6-8 månader innan man ser pengarna från en stor order! Fakturafinansiering är ett ypperligt sätt att lindra eller komma runt det problemet.

LÄS MER: Hejdå långa betaltider: Regeringens nya lag hjälper SME-företag få betalt snabbare

Och precis som med andra finansieringsformer, så är ju fakturaförsäljning ett verktyg som enskilda företag kan kan använda antingen för bra eller mindre bra syften.

De flesta säljer fakturor för att de vill ta företaget framåt. Och det har också gjort att marknaden för factoring (inklusive fakturabelåning) fortsätter att växa raskt, med cirka 10-13 procents årstakt. Enligt Orbis Research, är SME-sektorns ökade intresse för fakturafinansiering en stor drivkraft bakom den här tillväxten.

Det beror på bland annat följande saker:

  • Smarta och framgångsrika entreprenörer kännetecknas av ett stort fokus på stabil likviditet – därför vill man ha pengarna på kontot snabbt
  • Att sälja fakturor öppnar upp möjligheten att tacka ja till jobb med långa betaltider, istället för att behöva tacka nej. Det kan alltså ofta vara mer lönt att erbjuda långa betaltider, med fakturafinansiering i ryggen, än att erbjuda kassarabatt.
  • Att sälja fakturor innebär relativt låg risk jämfört med till exempel företagslån. Fakturan är en kundfordran, och sannolikheten att en kund inte skulle betala in sin faktura kan anses som relativt liten.

LÄS OCKSÅ: Så fick Capcitos grundare idén (under en semester!) att tänka om fakturafinansiering för SME-företag

Capcito
1 Juni 2022