9 enkla skattetips inför 2022 - spara tusenlappar

FÖRETAGANDE
Capcito, 27 Januari
woman artist laptop entrepreneur happy
Skatteplanering är en viktig aspekt av att driva ett lönsamt företag. Med rätt åtgärder och kunskap kan ni komma långt. Här är Capcitos 9 tips.

Nu när 2022 är igång det ett bra läge för er företagare att se över vilka åtgärder som kan hjälpa er med skatteplaneringen under det nya året.

En stor del av de skattemässiga förmåner som finns tillgängliga för mindre företag förändras från år till år. Samtidigt tenderar marginalerna hos småföretag vara väldigt knappa — så genom att planera skatter rätt skapar ni bättre förutsättningar för tillväxt.

Vi ger er nio smarta tips kring vad ni kan göra för att tjäna tusenlappar.

1. Tajma inköp av maskiner och inventarier

Det kan redan nu vara värt att planera in inköp av maskiner och inventarier för året. Inventarier som kostar under 24 150 kr (för 2022) kan dras av i sin helhet det år de köps in. Det vill säga själva inköpet kan göras utan moms.

När det kommer till avdrag kan det vara bra att tänka på när ni gör inköpen. Om ni köper in maskinen, datorn eller bilen så bokförs ju dessa som inventarier (och därmed tillgång), som dras av i jämn takt med avseende på den ekonomiska livslängden på tillgången i fråga. Genom att ha rätt tajming på inköpen kan ni faktiskt göra ett relativt stort avdrag direkt — säg 20% av en dator med en livslängd på 5 år.

Köper ni maskinen i slutet av året 2022 blir avskrivningen alltså för hela 2022. Detta förutsatt att företaget går med vinst.

2. Ta ut optimal lön

Genom att ta ut en lägre lön kan ni undvika den höga marginalskatten. I stället för hög lön kan ni beroende på vilken bolagsform ni driver, plocka ut eventuell vinst genom utdelning eller som inkomst av räntefördelning.

Den så kallade brytpunkten, eller skiktgränsen, bör man inte överstiga ifall man vill undvika en statlig inkomstskatt på 20% på den delen av lönen som överstiger brytpunkten. 

För 2022 kommer brytpunkten att vara 540 700, vilket är bra att ta i beaktning inför kommande års löne- och skatteplanering. Det motsvarar en “maximal” månadslön på drygt 45 000 kr för de som inte fyllt 65 år. Mer via Skatteverkets hemsida.

3. Ha koll på preliminärskatten - sänk den om möjligt

Företag som är godkänt för F-skatt måste i de flesta fall betala en preliminärskatt, som betalas med ett lika stort belopp varje månad och tillgodoräknas mot den slutliga skatten för ett beskattningsår. Det är upp till dig som företagare att göra en bra uppskattning av intäkterna för kommande året.

I coronatider, då intäkter har fluktuerat, dippat eller hoppat för många företag, är det extra viktigt för företagare att ligga i fas med preliminärskatten. Att hålla preliminärskatten på en rimlig/realistisk nivå innebär att företaget har ett starkare kassaflöde under året - givet att man planerar in en möjlig skatteåterbäring och är redo för att betala tillbaka ett underskott senare.

En vettig åtgärd ifall ert företags intäkter påverkas drastiskt av pandemin är att lämna en preliminär inkomstdeklaration, vilket ger er möjlighet att göra ändringar i preliminärskatten under räkenskapsåret.

4. Anstånd med skatteinbetalningar

Anstånd med betalning av skatt infördes den 30 mars 2020 för företag som drabbats ekonomiskt av effekterna av coronaviruset. Det innebär att ni som näringsidkare kan skjuta upp betalningar av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt med ett år räknat från själva beslutsdatumet.

Förlängning på 15 månader. En stor del av skatteanstånden som har beviljats under pandemin väntas löpa ut under våren 2022, med början i månadsskiftet mars–april. Regeringen aviserade i höstas  om att återbetalningstiden förlängs med ytterligare 15 månader samtidigt förutsatt att företaget följer en avbetalningsplan. 

Se till att ni är uppdaterade kring reglerna för att kunna maximera företagets möjligheter att stärka likviditeten via skattekontot. Få koll på alla detaljer kring anstånd med olika skatter här (Skatteverket) eller här (Regeringen). 

Kom ihåg att anståndet är räntebelagt, vilket innebär en kostnadsränta på 1,25 procent på årsbasis (utöver en mindre anståndsavgift).

5. Coronarelaterade stöd: håll koll på redovisningen

Ifall ert företag har dragit nytta av omställninggstöd, eller omsättningsstöd för enskilda näringsidkare, se till att förstå hur dessa stöd påverkar beskattningen. Båda stöden utgör i regel ett näringsbidrag vid inkomstbeskattning. Det finns mer information kring beskattning av stöden via Länsstyrelsen och Tillväxtverket.

6. Gåvor till personalen…

Under 2020-21 fanns det möjlighet för företag att ge anställda en så kallad coronagåva, en avdragsgill extragåva på 1,000 respektive 2,000 kr (olika belopp för de två åren). Det är oklart om Regeringen kommer att förlänga gåvan även för 2022 … besked lär komma under våren.

De andra skattefria gåvorna ni bör ha koll på är:

  • Julgåvor till anställda är avdragsgilla upp till ett värde av 500 kronor (inkl. moms).
  • En jubileumsgåva är skattefri om värdet är mindre än 1 500 kronor inkl moms.
  • En minnesgåva är skattefri om värdet är mindre än 15 000 kronor inkl moms.

Ni kan läsa mer om avdragsgilla gåvor via vår ägare och partner Fortnox blogg.

7. Ha koll på gränsvärden för revisionsplikt

Att ha en revisor i företaget tillhör givetvis vanligheterna, men för mindre bolag kan det vara värt att avvakta med revisor innan man uppfyller Bolagsverkets gränsvärden. 

Ert företag måste ha revisor om ni uppfyller minst två av tre kriterier, under de två senaste räkenskapsåren:

  • Över 1,5 miljoner kronor i tillgångar
  • Över 3 mkr i omsättning
  • Fler än 3 anställda i genomsnitt

En revisor kan innebära en onödigt stor kostnad om ni har en relativt enkel verksamhet och klarar av redovisningen på egen hand, alternativt genom digitala tjänster som specialiserar sig inom” gör-det-själv” årsredovisning.

8. Betala av skulder innan räkenskapsperiodens slut

Ett underskattat tips: förbättra företagets soliditet genom att betala av (åtminstone en del av) skulder innan räkenskapsperiodens slut. Det kan ge er bättre nyckeltal, och en bättre utgångspunkt inför kommande året. 

9. Förkovra er!

När ni skaffar er bättre koll på alla regelverk och områden ert företag berörs av i allmänhet och mer kunskap om skatteregler i synnerhet, har ni goda chanser att förbättra ert bolag och dess ekonomi genom upp- och nedgångar. Ju mer kunskap ni besitter om beskattning, desto fler möjligheter både för er och ert företag.

Det är inte alltid simpelt att förstå vad som gäller — så ta hjälp om ni fastnar. Skatteverkets kundtjänst kan hjälpa er på vägen, och för mer detaljerade frågor kan det vara värt att anlita en expert som hjälper att hitta rätt lösning för företaget!

Finansiera årets tillväxt med Capcitos schyssta företagsfinansiering

Vad är skatteplanering egentligen?

Skatteplanering innebär att ni tar åtgärder för att minimera de skatter företaget betalar, inom ramarna av gällande skatteregler. Det finns egentligen inget omoraliskt med skatteplanering, utan det är något som både företag och privatpersoner tenderar göra för att maximera sin egen ekonomi och möjligheter. Lagstiftarna har skapat skattereglerna delvis med full vetskap om att företag kommer att planera för att inte behöva betala mer än nödvändigt.

Utöver skatteplanering, är nu också ett bra tillfälle att planera in olika sätt att stärka likviditeten under 2022.

Capcito erbjuder följande schyssta finansieringstjänster, som hjälper företag ta sig an tillväxt, svackor och allt däremellan:

  • *Företagslån upp till 2 miljoner - stärk kassan för investeringar eller tillfällig likviditetsbrist*
  • *Fakturaköp - sälj fakturor mot en liten avgift och få betalt direkt istället för att vänta på långa eller sena betalningar*
  • *Fakturabelåning - säkra en löpande, flexibel kreditlina med era kundfordringar som säkerhet. *
Capcito
27 Januari 2022