Hälften av Sveriges företagare satsar på digitalisering i krisen

Företagande
Tom Turula , 18 November
Entreprenör sitter framför sin datorn
Hälften av svenska företag med mindre än 100 anställda har påbörjat eller ökat sina investeringar inom digitalisering under krisen, visar en färsk undersökning från Capcito.

Att digital teknik har varit en viktig nyckel i omställningen till “det nya normala” är ingen hemlighet. E-handeln har blivit en allt större drivkraft i handeln, samtidigt som många tjänster och upplevelser numer levereras virtuellt.

Den här trenden berör inte bara storbolagen utan även många mindre företag. Nästan hälften av små- och medelstora företag (48%) har ökat sina investeringar i digitalisering som en direkt följd av coronakrisen. Det visar en enkät som Capcito gjort i samarbete med SurveyMonkey.

“Krisen har accelererat digitaliseringen med två-tre år, och samtidigt försatt mindre företag i en väldigt osäker situation. Båda de här sakerna har varit en katalysator för ökad digitalisering. Dessutom har många företag hittat nya möjligheter att utnyttja till exempel e-handel eller digital marknadsföring,” säger Michael Hansen, vd på Capcito.

Här nedan ser du svaren från enkäten och analyser.

Har ditt företag investerat i digitalisering som en direkt följd av coronakrisen?

Digitaliserings diagram

Digital marknadsföring och distansarbete i topp

Som vi har skrivit om under senaste månaderna, har coronakrisen fört med sig både möjligheter och utmaningar. Medan en del företag har tvingats till jobbiga förändringar eller till och med försatts i konkurs, har andra hittat nya affärsmöjligheter. En viktig pusselbit i den omställning som många företag behövt göra är just ökad digitalisering.

LÄS MER: Resumé om Capcitos enkät: “Pandemin får företag att investera i digital marknadsföring

Under en kris som har fått konsumenterna att spendera allt mer tid hemma och bakom skärmar, har företagarna behövt synas och höras virtuellt. Det är förmodligen ingen slump att just digital marknadsföring och digitala säljkanaler hamnade högst på listan av de vanligaste investeringarna.

De vanligaste satsningarna gjordes inom följande områden:

Digitaliserings graf

(Avbrutna fraser: Försäljning via digitala kanaler; Automatisering av enklare administration.)

Procentsatserna pekar på den andel av respondenter som faktiskt har investerat i digitalisering. *Digital marknadsföring & kommunikation definierades som: sociala medier, ny/uppdatering av hemsidan, innehåll. Digitala säljkanaler definierades som ny eller befintlig e-handel.*

Digitaliseringen är märkbar inom alla branscher. Även traditionellt mindre digitala branscher byggbranschen samt tillverkning & industri – var starkt representerade i enkäten; de satsar ungefär lika mycket på digital sälj- och marknadsföring som andra branscher. Inom hälso- och sjukvårdsbranschen däremot, var investeringarna mer fokuserade på automatisering av processer och dataanalys.

Entreprenör pekar på graf på skärmen

Bestående coronaeffekt på digitaliseringen

Enkäten indikerar att företagarnas digitaliseringsfokus kommer att bli långvarig. 18 procent av de mindre företagen i Sverige kommer att göra “betydligt mycket mer” investeringar i digitalisering framöver, medan ytterligare en femtedel ser “lite mer” investeringar på horisonten.

De faktorer som hade störst inverkan på företagarnas digitalisering var 1) nya kundbeteenden 2) marknadens ändrade förutsättningar 3) effektivisering av interna processer och 4) ökad lönsamhet. Det som inte är så förvånande är att de två tyngsta faktorerna var starkt kopplade till krisen.

LÄS MER: Expertens 4 tips: Så inleder du företagets digitaliseringsresa under coronatider

Pengar och tid de största utmaningarna kring digitalisering

När företagarna fick frågan om de största hindren kring digitalisering, uppgav de brist på tid, brist på pengar samt utmaningar att prioritera bland initiativ som rejäla bromsklossar: “Jämfört med storbolag upplever mindre företag betydligt fler hinder kring digitalisering. Tröskeln att komma igång kan verka hög för många företagare, som har fullt upp med att hålla igång verksamheten,” säger Michael Hansen.

Digitaliserings graf hinder

Har ditt företag satsat på digitalisering under krisen?

Då vill vi höra från dig!

Vi vill ju inte riskera att tråka ut er med bara siffror, utan även kunna dela med oss hur företagare har hanterat de förändringar som krisen fört med sig. Kontakta tom.turula@capcito.com om du vill ha möjligheten att vara med i ett blogginlägg om hur bolag ställer om under krisen.

Enkäten i media

Läs mer om enkäten i Resumé eller Dagens PS.

Metodik

Enkäten genomfördes via e-post via tjänsten SurveyMonkey mellan 25 och 27 augusti, och inkluderade 506 små- och medelstora företag med upp emot 100 anställda. Bolagen omsatte i fjol 1-100+ miljoner kronor. Respondenterna var ägare, vd eller annan chef (CFO, CTO).

Sex av tio företag uppgav att coronakrisen påverkat dem negativt, medan knappt 40 procent upplevt positiva effekter av krisen.

De mest representerade branscherna i enkäten var: Data, IT & Telekommunikation (11%), Hälsa & Sjukvård (10%), Bygg (8%), Detaljhandel (8%), Design- och Inredning (8%), Tillverkning & Industri samt Transport & Logistik (8%), Bank & Finans (7%) och Hotell & Restaurang (7%).

Tom Turula
18 November 2021