7 saker som skiljer ett schysst och dåligt företagslån

Företagslån
Tom Turula , 21 November
Entreprenör håller ett rött och ett blått piller
Ditt bolag ska växa, och du behöver säkra ett företagslån. Vilken långivare vänder du dig till? Ett beslut som kan spara (eller kosta) ditt bolag tusentals kronor. För att hjälpa dig hitta rätt, har vi listat 7 saker som utmärker ett bra företagslån.

Skillnaden mellan ett bra och dåligt företagslån kan lite tillspetsat liknas vid ett marathonlopp.

Närmare sagt, de skor du utför loppet med.

Med skor som har sett sina bästa dagar och dålig passform riskerar du att trampa snett och skada dig; i värsta fall måste du avbryta helt. Du känner dig frustrerad, besviken och sämre rustad för kommande prövningar.

Med ett par dämpande Asics-skor som är anpassade efter just ditt löpsteg, kommer du däremot att springa i mål på utsatt tid. Du får även bättre kondis och självförtroende inför nästa lopp.

Valet av företagslån har en liknande effekt på ditt bolag (om du använder fantasin lite!). Ett lån med långa bindningstider skaver. Dolda avgifter skadar likviditeten. Däremot ger ett schysst och noga genomtänkt lån en ‘boost’ som hjälper bolaget att nå och överträffa sina mål.

“Ett bra företagslån är ett partnerskap som bygger på tillit mellan företaget och långivaren – och ömsesidigt goda avsikter. Ett oschysst företagslån är mer av en transaktion där en part är ute efter att utnyttja den andre."

Så varför inte bara trä på de schyssta löparskorna?

Många saker kan stå i vägen: att navigera finansieringsmarknaden kan vara tidskrävande och det kräver att man sätter sig in i de olika alternativen. Med den här artikeln vill vi ge dig en ‘checklist’ som hjälper dig hitta företagslån som passar ditt företag, inte tvärtom.

Företagslån kan öppna upp nya möjligheter

Ett företagslån är som ett vanligt lån, som amorteras ner månadsvis eller veckovis. Företagslån ger snabbt mer pengar till företaget – så att du kan fokusera på det viktiga; göra bra affärer.

Vill du kunna satsa mer på marknadsföring och växa snabbare? Eller är dina kunder ofta sena med betalningarna, och du har utlägg som behöver göras? Att stärka företagets kassaflöde är ett naturligt behov bland växande bolag – och då är företagslån ett smidigt sätt att få in pengar till företaget, utan onödigt krångel.

Här är några vanliga anledningar att ta företagslån:

 • Marknadsföring
 • Finansiering av material, maskineri mm
 • Täcka löpande kostnader
 • Gardera för säsongsvariationer eller oförutsedda händelser
 • Inköp av varor
 • Avbetalning eller omstrukturering av andra skulder

Företagslån: en bransch som inte har tjänat företagare

Trots att småföretagare utgör ryggraden i vår ekonomi så har de länge tvingats att stå utanför lånemarknaden. Företagslån är ett verktyg som hjälper bolag att växa, anställa och hitta nya kunder. Men omkring 60% av småföretag upplever att bristen på finansiering är ett stort problem, vilket hindrar dem från att uppnå sin potential.

Ofta nekas lovande bolag lån för att banken kräver att de visar upp flera års bokslut. De som faktiskt lyckats erhålla lån tvingas ofta kämpa sig genom krångliga avtal och förlegade bedömningar, bara för att landa i en inflexibel eller till och med oschysst kredit.

“I vissa situationer kan en checkkredit från banken vara ett bra alternativ, till exempel om man behöver låna mycket och länge,” säger Jesper Bergström, kreditanalytiker på Capcito. “Men det kräver företagsinteckningar, pant och har årsavgifter som gör dem dyra. Mindre bolag har i regel ett behov av en mer flexibel kredit, som betalas ut snabbt och har få fasta avgifter.”

“Genom att vända sig till modernare långivare, får entreprenörer tillgång till en mer flexibel finansiering som är skräddarsydd för snabbt föränderliga behov."

Medan bankerna spelar en viktig roll i finansieringsbranschen, så saknar de processerna och expertisen för att effektivt bedöma potentialen i- och tillfredsställa behoven hos tusentals små- och medelstora bolag. “Därför är det ganska naturligt att många företag har börjat vända sig till andra aktörer”, säger Jesper Bergström. “Hanterar man sin likviditet på ett smart sätt och lånar korta perioder så kan lån från alternativa långivare vara både smidigare och billigare.”

En växande alternativ lånemarknad

Branschen för företagslån har genomgått en snabb utveckling de senaste tio åren. Som ett komplement till storbankernas erbjudande – som aldrig har varit fokuserat på små- och medelstora bolag – har ett gäng finansbolag äntrat scenen. Och gett företag mer att välja bland.

Det handlar om ofta nätbaserade finansbolag, nischade mot gruppen små- och medelstora företagare, som har introducerat företagslån som är snabbare, datadrivna och skräddarsydda till företagarnas behov. Finansbolag tar ofta lite högre ränta på lånen än bankerna, men är samtidigt utrustade med kreditbedömningar och processer som ger fler företag tillgång till lån.

“Genom att vända sig till moderna långivare, kan entreprenörer få tillgång till finansiering som är mer flexibelt och anpassat efter deras förutsättningar och behov – från att täcka säsongsvariationer till att göra investeringar som kostar en stor del av årsomsättningen.”

Mycket av den explosionsartade tillväxten som skett på finansieringsmarknaden har varit av godo, och gett fler företag chansen att förverkliga sina planer.

Men den alternativa lånemarknaden lockar till sig många olika sorters aktörer – och många prioriterar tyvärr inte låntagarens bästa. Det tvingar företag att ta på sig onödigt dyra och oflexibla lån – vilket för med sig urholkad lönsamhet, eller till och med risk att gå i konkurs (den branschbilden vill vi på Capcito aktivt förändra!).

Många faktorer avgör om företagslån passar ditt företag

Det finns ett brett spektrum av banker, kreditinstitut och finansbolag som skiljer sig på flera olika punkter.

 • Prissättning – Öppna kort eller dolda kostnader?
 • Mission – Vad prioriteras: långsiktig kundnöjdhet eller vinstmaximering?
 • Teamet bakom – Har de erfarenheten, och vad vill de åstadkomma inom sin bransch?
 • Kunskap – Förstår bolaget entreprenörernas behov, och reflekteras det i produkten?
 • Teknisk mognad – Hur sofistikerad är kreditbedömningen och hur snabbt sker utbetalningar?
 • Produkterbjudande – Finns det olika instrument att välja bland, enligt behov?

Vi på Capcito vill undvika att företag tar lån som de antingen inte förstår, eller klarar av att betala tillbaka. Det förlorar alla på i slutändan. Utan livskraftiga bolag med sunda balansräkningar kan det inte finnas någon sund finansieringsmarknad. Ett viktigt sätt för bolag att undvika jobbiga lägen är att hitta ett företagslån som de verkligen har kontroll över.

Ett bra företagslån är ett partnerskap mellan företaget och långivaren – och kännetecknas av ömsesidigt goda avsikter, inte en transaktion där båda är ute efter att utnyttja den andre.

Här är sju saker som kan leda dig till rätt långivare.

Sju saker som avgör skillnaden mellan schysst och oschysst företagslån

1. Vad kostar ditt företagslån - egentligen?

Vid en första anblick kan ett företagslån verka prisvärt och ha relativt låg ränta. Det är ganska vanligt att diverse dolda kostnader bakas in i ett företagslån – och det kan bli dyrt i längden även om räntan ser låg ut. Här är exempel på kostnader som kan tillkomma, utöver ränta:

 • Uppstartsavgift för att ta lånet (vanligt med cirka 2.5% av lånebelopp)
 • Avgift för förtidsinlösen (kan kosta flera tusenlappar)
 • Andra kostnader som aviavgift, årsavgift, kostnad för företagsinteckning (banken)

Var noga med att förstå totalkostnaden för ditt företagslån. Ta del av ett räkneexempel på ditt företagslån – som visar hela kostnaden och hur den fördelas på låneperioden. Det hjälper dig att skapa en avbetalningsplan som förebygger tråkiga överraskningar.

Kolla inte på ränta - kolla på avgifter. Om du kan, försök att helt undvika fasta/dolda kostnader, och satsa på att hitta en långivare som bara tar betalt för ränta. En typisk uppstartsavgift kan ligga på cirka 1000 kr, vilket motsvarar ungefär en halv månads ränta på ett typiskt företagslån på 100.000 kr.

Schysst företagslån: Lånets kostnader presenteras tydligt; inga dolda eller fasta avgifter

Oschysst företagslån: Långivaren vill tjäna extra pengar på företagarens bekostnad; många olika tilläggs- och dolda avgifter som inte presenteras tydligt.

2. Vad är förhållandet mellan lån och ränta?

Marknaden erbjuder två olika sätt att betala av ett företagslån: rak amortering eller lån med annuitet. Detta avgör hur räntan kommer att utvecklas under låneperioden, och huruvida månadskostnaden för lånet varierar eller inte. Båda har sina fördelar beroende på preferens.

Bland små- och medelstora företag är lån med annuitet det populärare alternativet, eftersom månadsavgiften är densamma under hela låneperioden. I början amorterar du ner en mindre andel av lånet och betalar en högre andel ränta, och med tiden kommer räntan att sjunka allt eftersom du betalar ner lånet. Månadsavgiften är alltid densamma.

Värt att tänka på kring annuitetslån/lån med löpande avgifter:

Ett vanligt missförstånd grundar sig i att låntagaren misstolkar prissättningen av företagslån, vilket kan leda till felaktiga slutsatser om utbudet hos en långivare.

Till exempel, om du tar ett företagslån på 50,000 kronor med 2 procents ränta i 12 månader, är det lätt att tro att totalkostnaden blir 12,000 kr (dvs 1,000 kr x 12). Men det stämmer inte.

Den verkliga totalkostnaden för lånet hamnar på 6,628 kronor, eftersom räntekostnaden kontinuerligt minskar för varje månadsavgift du betalar (vilket inkluderar amortering).

Om man som ett tankexperiment räknar räntesatsen i förhållande till den ursprungsliga lånesumman skulle den i detta fall bli 1,13%, En del av Capcitos konkurrenter väljer att redovisa en siffra som är beräknad på detta sätt. Detta är ett påhittat sätt att beräkna ränta, och ger en missvisande bild.

Capcito anger den faktiska ränta som vid varje tidpunkt debiteras på den lånesumma man då har kvar. Exempelvis: Halvvägs in i ett lån som från början var på 50 000 kr är ju den kvarvarande skulden bara ca 25 000 kr, och självklart betalar man hos oss bara ränta på den skuld man vid varje tidpunkt har kvar.

Schysst företagslån: Tydlig översikt som visar hur lånekostnaden är uppbyggd

Oschysst företagslån: Ingen tydlig översikt; kostar att lösa upp lånet i förtid

3. Flexibilitet: Kan du styra ditt eget öde?

Små- och medelstora företag tenderar att ha mer fluktuerande finansieringsbehov än större bolag, vilket ökar betydelsen av flexibilitet. Eftersom företagslån är relativt dyra jämfört med till exempel fakturafinansiering – lån har ofta 20 procents årsränta och uppåt – är det fördelaktigt för mindre företag att ta flexibelt företagslån och sedan betala tillbaka så fort likviditeten tillåter.

Fråga dig: kan din långivare ge ditt bolag flexibiliteten ni behöver?

Om du tar företagslån för att betala löner mot slutet av månaden, och snart därefter får in en saftig fakturabetalning från en stor kund, då behöver du kanske inte företagslånet längre än någon vecka. Om långivaren vill debitera ränta för hela den maximala löptiden på lånet, eller en avgift för att du löser upp lånet i förtid, hamnar du att betala de avgifter i onödan.

Möjligheten att utöka lånet under tiden, om allt gått bra, är ett exempel på flexibilitet. Om du till exempel har anskaffat en ny maskin eller expanderat till en ny lokal, har du möjlighet att ösa på investeringen genom en ökning i lånet. Det ger dig bättre förutsättningar att växa.

Schysst företagslån: Flexibla villkor; låter dig forma villkoren på lånet enligt de egna förutsättningarna

Oschysst företagslån: Binder dig i en fast låneperiod, oavsett om du vill amortera ner i förtid

4. Är långivaren pålitlig?

Sett till ytan kan ett företagslån från två olika finansbolag te sig jämbördiga; deras företagslån kanske har exakt samma kostnad. Men låt inte din ‘research’ ta slut där, utan se skaffa dig en ordentlig uppfattning om bolaget bakom företagslånet. Vilka är teamet och investerarna bakom bolaget? Förstår de sig på dina företagarnas och förutsättningar?

Se också till att aktören du väljer du är transparent när det kommer till avgifter och villkor på företagslån. Kolla in bloggen och omdömen från andra företagare, samt möjliga artiklar i media. Det borde ge dig en uppfattning om långivaren är någon som kan hjälpa dig långsiktigt, och stötta dig igenom din resa.

Schysst företagslån: Det finns en tydlig översikt som visar vad totalkostnaden för företagslån består av; flexibelt att betala tillbaka lånet utan avgift

Oschysst företagslån: Ingen tydlig översikt av kostnader; kostar att lösa upp lånet i förtid

LÄS ÄVEN: Därför har vi SEB som delägare och partner

5. Snabb handpåläggning och utbetalningar av företagslån

Snabba besked och utbetalningar borde vara branschstandard år 2020, men det är inte. Hos banken kan det ta flera veckor innan du får ett besked på din låneansökan, vilket kan skapa jobbiga förskjutningar i bolagets tillväxtplaner. Det kan därför löna sig att hitta partner som kan ta dig från ansökan till utbetalning inom några dagar. Tid är pengar!

Smidiga utbetalningar är en annan viktig aspekt som uppskattas av många bolag, så försäkra dig om att din finansieringspartner kan betala ut företagslånet så snabbt som möjligt.

Schysst företagslån: Snabba besked på låneansökningar; snabba utbetalningar av lån

Oschysst företagslån: Besked och utbetalningar kan ta många dagar eller veckor

6. Datadriven kreditbedömning ger bättre villkor på företagslån

Framtidens företagslån är ett datadrivet lån. Digitalisering har öppnat tillgång till nya generationens datadrivna kreditbedömning. Capcito är ett av få bolag som låter låntagaren koppla upp sitt bokförings- eller faktureringsprogram och dela data, vilket möjliggör ett lån som är reflekterar företagets aktuella försäljning.

“Genom uppkoppling mot ett bokföringsprogram, till exempel via tjänster som Capcito, är ditt erbjudande alltid uppdaterat när behovet uppstår”, säger Jesper Bergström.

Eftersom en uppkoppling visar en heltäckande bild av verksamheten, finns en bättre chans för dig att inte bara få ansökan om företagslån godkänd men även erhålla bättre villkor på lånet. Det här kan särskilt vara viktigt för nystartade, innovativa företag.

Schysst företagslån: Baseras på ditt bolags senaste data och en bred uppsättning information; låneutrymmet är flexibelt

Oschysst företagslån: Tar bara i hänsyn historiska bokslut; lånevillkoren uppdateras inte även om bolaget växer

LÄS MER: Så blir ditt företag kreditvärdigt

7. Bra kundsupport och möjligheter att omförhandla

En kunnig och hjälpsam support är viktigt särskilt i uppstartsfasen av ett företagslån. Vad gäller kring avbetalning? Vad händer om en inbetalning skulle försenas? Att få svar på dina frågor hjälper dig att planera finansieringen bättre. Supporten ska alltså finnas där för att vägleda ditt företag, och ge dig allt du behöver för att känna att du har kontroll över läget.

I bästa fall har du också möjlighet att omförhandla dina villkor för företagslån, till exempel om det skulle ske hastiga förändringar i din verksamhet.

Schysst företagslån: Tillgänglig kundsupport via telefon, mejl och online; agerar långsiktig partner

Oschysst företagslån: Otillgänglig kundsupport; icke-transparent service

Capcitos lösning: flexibelt företagslån utan dolda avgifter

Med Capcito får ni ett flexibelt företagslån på upp till 2 miljoner kronor som baseras på företaget, inte tvärtom. Företagslånet är återbetalbart över tid och vill ni betala tillbaka det tidigare än tänkt så kostar det inget extra. Räntan på företagslån är mellan 0,9%–4,2% per 30 dagar – det är allt. Capcito tar inte ut några andra avgifter eller dolda kostnader – det bara räntan som kostar.

Capcitos företagslån är enkla att komma igång med och kräver bara en personlig borgen som säkerhet. När du är redo att börja låna loggar du helt enkelt in på Capcito och ansöker direkt med BankID.

Du får svar på din ansökan om företagslån inom 24 timmar (under arbetsdagar). Om du kopplar på ditt bokföringsprogram, får du ett utrymme inom en minut. Utbetalning sker till företagets bankgiro direkt efter.

Svar inom 24 timmar - se vad Capcito kan göra för ditt företag här

Återbetalning sker i form av en fast månadskostnad som består av ränta och amortering, och betalas varje vecka. Hur mycket ditt företag betalar per månad beror på lånetiden, som är på mellan 3-18 månader (du väljer själv lånetiden).

Hur betalas räntan på företagslån?

Eftersom företagslånet har en fast löptid så förbinder sig låntagaren att betala av skulden samt ränta under denna tid. Amortering och räntebetalningar sker i form annuiteter, det vill säga ditt företag betalar lika mycket varje månad under lånetiden. Det går så klart också att betala tillbaka hela beloppet i förtid om du vill, då minskar totalkostnaden för företagslån-räntan.

Här är några av de nyckelprinciper vi efterlever i vår utlåning:

 • Företagslån utan säkerhet. Med Capcitos företagslån kan ditt företag låna upp till två miljoner kronor i upp till 24 månader. Den underliggande säkerheten är alltid den aktuella försäljningen kompletterat med personlig borgen.
 • Teknikdrivet. Capcito använder smart teknik för att analysera ditt företags aktuella försäljning och snabbt ta fram rätt erbjudande på företagslån. På så sätt kan även företag utan längre historik få tillgång till finansiering. Det enda som krävs är att du kopplar upp din företagsbank eller ditt bokföringsprogram.
 • Flexibel amortering & Inga dolda avgifter. Det enda du betalar för ett företagslån är din ränta. Den exakta räntan sätts efter din kreditvärdighet och aktuella försäljning. Du kan också betala tillbaka företagslånet när som helst, utan någon extra kostnad.
Tom Turula
21 November 2021