Stärk likviditeten i företaget – 8 smarta tips

Likviditet, Företagande
Capcito, 9 Mars
kvinna entreprenor butik laptop glad
En sund likviditet är en grundförutsättning för alla företag – och samtidigt en stor utmaning. Vad kan man göra som företagare för att stärka likviditeten? Vi ger några handfasta tips.

Vi lever i minst sagt ovissa tider där inflation, räntehöjningar och geopolitisk osäkerhet bidrar till dystra ekonomiska utsikter. Då är det extra viktigt att ha koll på likviditeten.

En stark likviditet lägger inte bara en grund för expansion och tillväxt — det rustar också företaget för oväntade händelser och variationer i efterfrågan. Här är några praktiska saker som hjälper er att stärka kassan under 2022.

1. Satsa på likviditetsplanering

God framförhållning är oerhört viktigt när det kommer till att maximera likviditeten. Visst, i fåmansföretag är det inte alls självklart att man har vare sig tiden eller resurserna att ta fram avancerade kalkyler – man har ju fullt upp med verksamheten. Men oavsett om ni har en en ekonomianställd eller inte, så är det värt mödan att planera kassan åtminstone någon månad framåt.

En stabil likviditet kommer nämligen att underlätta för resten av verksamheten, och bana väg för ytterligare tillväxt och lönsamhet. Här är några snabba tips för att uppnå bättre likviditetsplanering:

  • Satsa på en bokföring som uppdateras i realtid. Genom att jobba med ett modernt affärssystem kan ni alltid ha koll på likviditetssituationen här och nu. Dessutom frigör ni dyrbar för att utveckla verksamheten.
  • Fyll i en likviditetsprognos, månad för månad. Se till att alltid ha en uppdaterad kalkyl som listar kommande periodens intäkter och kostnader. Det ger er bättre förutsättningar att ta rätt beslut och åtgärder i god tid.
  • Gör konservativa beräkningar. Ha som utgångspunkt de inbetalningar som ni vet kommer att betalas in. Och räkna inte in avskrivningar!

2. Fakturera kunder så fort som möjligt

Det är superviktigt att ha smidiga faktureringsprocesser. När ni är snabba med utskick och påminnelser minimerar ni tiden det tar för pengarna att landa på kontot. En nyckelaspekt är att jobba med ett bra affärs- eller faktureringssystem som gör det enkelt att skapa, skicka och hantera fakturor.

3. Omförhandla betalningsvillkor

Sträva efter en sund balans på betaltider mellan era kund- och leverantörsfakturor. Kanske måste ni själva betala era leverantörer på 30 dagar medan era kunder kräver betalningstider som är betydligt längre än så. Sånt kan sätta stor press på även ett snabbväxande företags likviditet.

Se alltså över möjligheterna att omförhandla betalningsvillkor med leverantörerna – oavsett om det handlar om utökade betaltider på fakturor eller att upprätta en betalningsplan. Det kan göra stor skillnad i kassaflödet!

LÄS MER: Hejdå långa betaltider: Regeringens nya lag hjälper SME-företag få betalt snabbare

4. Håll koll på preliminärskatten

Alla företag som är registrerade för F-Skatt betalar en regelbunden preliminärskatt. Skatten baseras på en uppskattning av det aktuella räkenskapsårets vinst (givet att man räknar med vinst, vill säga).

Försök att hålla preliminärskatten på en realistisk nivå, så att ni inte tvingas att ligga ute med för mycket pengar under året. Och tveka inte att göra justeringar till preliminärskatten i linje med hur er verksamhet presterar under året. Det gör ni genom att skicka in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. Undvik även att göra estimat som är för mycket i underkant – då kan istället en skatteåterbäring sätta likviditeten ur balans vid årets slut. Så håll koll!

LÄS ÄVEN: 9 enkla skattetips — spara tusenlappar

5. Se över kostnader och utgifter

I grund och botten kan likviditeten stärkas på två sätt: dra in mer pengar till företaget, eller minska kostnaderna. Alla företagare vet att kostnader kan hopa sig snabbt men är inte lika enkla att bli av med.

Se till att ha stenkoll på företagets största kostnadsposter – hyra, löner, varulager – och undersök om ni kan luckra upp likviditet genom riktade åtgärder. I tider där distansarbetandet ökar kan det exempelvis vara lönt att undersöka mer flexibla kontorsupplägg.

Tänk många bäckar små. Även mindre utgifter som matleveranser, dyra mobilabonnemang eller kontorsmaterial kan urholka likviditeten helt i onödan.

Centralisera inköp. Hos lite större företag kan det vara smart att centralisera alla inköp hos en ekonomiansvarig. Då kan den personen planera företagets likviditet på ett sätt som maximerar kassaflödet på sikt.

6. Ha finansieringsalternativ nära till hands

De flesta företag behöver någon gång under sin resa ta in extern finansiering. Orsakerna är många: det kan handla om att investera i tillväxt, tackla tillfälliga svackor eller att stärka upp likviditeten i samband med inköp av varulager.

Genom att hitta en pålitlig finansieringspartner med personlig kundservice kan ert företag alltid ha en kreditlina till hands, och på så sätt undvika jobbiga likviditetsbekymmer. Här är några exempel på typiska finansieringsalternativ:

  • Sälja fakturor. Tar det för länge att få betalt från storföretaget? Då kan det löna sig att omvandla fakturan till pengar direkt, mot en liten avgift.
  • Fakturabelåning. Ha era utestående fakturor som säkerhet för en löpande checkkredit. Det hjälper er att säkra likviditeten när behovet uppstår.
  • Företagslån. Hjälper er att satsa på tillväxt och expansion, eller stärka likviditeten mer kortsiktigt. Läs här om vad ni ska tänka på innan ni tar lån.

7. Sälj företagets tillgångar

Sunda företag har tillgångar som direkt bidrar till verksamhetens affärsmål. Gör en rejäl inventering och sälj överflödiga tillgångar om det är möjligt. Det kan handla om allt från anläggningstillgångar som fastigheter och maskiner, eller omsättningstillgångar som möbler eller ett överflödigt varulager. 

Tänk på att utestående fakturor, dvs. kundfordringar, också räknas som tillgångar. De kan omvandlas till pengar omgående genom fakturafinansiering.

Sälj era fakturor mot en schysst avgift

8. Digitalisering: Öka intäkter och minska kostnader

Som företagare är det viktigt att hela tiden hitta nya sätt att förbättra verksamheten. Och ingen företagare kan längre ducka för den snabba digitaliseringen som sveper genom näringslivet.

Genom att satsa på digitala kanaler och arbetssätt kan ni effektivisera verksamheten samtidigt som ni drar in mer pengar till företaget. Några typiska exempel är att sälja genom e-handel, använda smarta verktyg för att förbättra kundhanteringen eller skapa engagerande innehåll som gör att era kunder blir mer lojala mot ert varumärke — och ni kan ta ut högre priser.

Samtidigt kan rätt sorts digitala processer och verktyg göra era anställda mer effektiva. Tid är ju pengar!

Capcito
9 Mars 2022