“Ta det sista tillfället nu” – 6 tips till företag som vill ställa om och gasa efter pandemin

Företagande, Coronakrisen
Tom Turula, 19 November
Americo Fernández
Vaccineringen rullar på, och samhället börjar långsamt öppnas upp igen. Hur ska man agera när pandemin släpper sitt värsta grepp om ekonomin? SEB:s tidigare företagarekonom Americo Fernandez ger konkreta tips till företag som vill möta framtiden, och växla upp.

Som tidigare företagarekonom och nyligen tillträdd privatekonom på SEB, har Americo Fernández under de senaste femton månaderna följt företagarnas förutsättningar som få andra.

Han har kunnat se hur många branscher, företag och framför allt deras anställda har farit illa. Efterfrågan har sinat; ovisshet har krupit in i även de minsta besluten; en del statliga stöd har aviserats för sent eller inte träffat alls. Och än är inte pandemin över.

Men Fernández är optimistisk inför framtiden. Han är framför allt imponerad av att företagarna har stått på sig starkt under en tuff kris.

“Det jag väljer att fokusera på  — om vi ser till hur 2020 började — är att många branscher är tillbaka på samma eller till och med bättre nivå än före pandemin. Tillverkningsindustrin och många sektorer av tjänsteekonomin går bra, samtidigt som detaljhandeln har börjat repa sig.”

“Pandemin har visat att vi bygger motståndskraftiga företag, och framför allt rätt sorts företag."

I samband med vaccineringen och regeringens plan att öppna upp samhället, finns det alltså en rejäl ljusning på horisonten. Och Fernández uppmanar “Sverige AB” att börja tänka mer långsiktigt — för att lägga grunden för större framgångar efter pandemin.

“Pandemin har visat att vi bygger motståndskraftiga företag, och framför allt rätt sorts företag — som klarar av en digital tillvaro och nya affärsmodeller. Man ska ge en stor eloge till alla de eldsjälar som fortsätter att arbeta på sina idéer och anställa människor och ta Sverige ur den här ekonomiska krisen som fortsätter vid sidan av pandemin.”

Även företagarna själva har börjat vädra ökad optimism kring framtiden. Två av tre småföretag ser nya möjligheter för expansion inom en snar framtid, enligt den nypublicerade Småföretagsbarometern 2021. Många branscher räknar med stora nyanställningar.

Även om de goda nyheterna trillar in, återstår självklart stora utmaningar. I övergångsfasen från kris till normalitet gäller det att kunna gardera sig för fortsatt ovisshet och samtidigt våga tro på bättre tider, säger Fernández. Tänk på de här sakerna för att lyckas under resten av 2021.

1. Var redo att växla upp

Ifall utrullningen av vaccin fortsätter i samma takt som nu, är det sannolikt att hösten kommer att inledas under mer normala förhållanden. Det ger företag ett bra tillfälle att förbereda sig för större efterfrågan, ta höjd för nyanställningar eller göra investeringar i verksamheten.

“Om allt går enligt plan har företag ett par månader på sig att ställa om för att vara redo att gasa under hösten. Ta det sista tillfället nu,” uppmanar Fernández. “Det handlar om att se glaset halvfullt, och att vi verkligen börjar se slutskedet av pandemin – vilket man gärna vill tro.”

2. Anpassa företagets kostnader

Enligt Regeringens senaste förslag kommer de mest omfattande stöden att gälla till och med september 2021. Även om fler förlängningar kan bli aktuella, måste företag som dragit nytta av stöden inom en relativt kort tidsperiod kunna bära högre kostnader.

“Det handlar alltså inte bara om att tänka på nästa fas och växla upp, utan att samtidigt anpassa kostymen. Är ert företag redo för effekterna av att stöden försvinner?,” säger Fernandez, och syftar framför allt till permitterings- och omställningsstöden. “Det var stor en omställning när pandemin började och nu gäller det att göra en till omställning — till mer normala förhållanden.”

Americo Fernández tillägger att det för vissa företag kan vara läge att “spara i ladorna” för att klara av högre lönekostnader och arbetsgivaravgifter.

Missa inte: 4 saker företag bör göra när pandemin lättar - Capcitos vd

Entreprenör tittar på kalkyler

3. Viktiga trender som driver tillväxt

Likt en tidsmaskin har pandemin snabbat på existerande trender i näringslivet. Om det så handlar om grön omställning, distansarbete eller raketartad tillväxt inom e-handel genomsyrar de här trenderna i stort sett alla branscher.

Det innebär större krav på företagens förmåga att tänka nytt — och många nya affärsmöjligheter. Svenska företag är väl positionerade att ta vara på dem, menar Fernández:

“Sverige har en digital mognad som är internationellt ganska hög, och det är en delförklaring till att företagssverige har klarat sig relativt bra under pandemin ,” säger han, och uppmanar företag att ta höjd för trenderna i affärsmodeller, arbetsprocesser och rekryteringar på lång sikt.

“Många svenska företag är globala och digitala vid uppstart redan. Vi har också tagit på ledartröjan inom hållbarhet med stora gröna investeringar. Det är särskilt gynnsamt för företag inom dessa branscher — exempelvis tillverkning, bygg och förnybar energi — som förhoppningsvis kan ta del av de väntade statliga satsningarna för en grön omstart.”

4. … som gör det lättare att attrahera rätt kompetens

Vid sidan av tuff konkurrens och en oviss efterfrågan, står kompetensbrist högst upp bland de utmaningar som svenska företagare upplever idag. Vart tredje svenskt småföretag säger att brist på lämplig kompetens utgör ett hinder för expansion, enligt Småföretagarbarometern 2021.

“Det man som enskild företagare kan göra är att vara påkopplad gällande aktuella trender som digitalisering och hållbarhet. Det gör att ni ökar möjligheterna att attrahera toppkompetens och därigenom bygga ett mer konkurrenskraftigt bolag,” säger Fernández.

5. Flexibilitet!

Anpassningsförmåga kommer att vara en superkraft hos framtidens företag. Att vara flexibel och redo att ställa om i en föränderlig värld blir viktigare än någonsin — inte minst då pandemins effekter på ekonomin knappast kommer att försvinna i en handvändning.

Det kan innebära ett ökat fokus på scenarioplanering, större flexibilitet när det kommer till kontorshyror eller en bättre förmåga att möta kunderna via digitala kanaler. En del företag som verkar över landsgränser måste börja tänka om sina leveranskedjor, menar Fernández.

“Ska man bygga upp lager, och ha flera leverantörer inom samma värdekedja? De här frågeställningarna borde vara med i en större riskanalys för att förstå vad kostnaderna blir för ert företag. Om man ska flytta hem en del av produktionen eller gardera sig mot risker genom att ha flera leverantörer — då tillkommer nya kostnader. Vem kommer ta notan? Kommer företaget själv ta dem? Eller kommer konsumenterna att få bära en del av de ökade kostnaderna?”

Det är exempel på frågeställningar som kommer att vara högaktuella under kommande år.

LÄS MER: 7 affärstrender som är här för att stanna

6. Fortsätt dra nytta av statliga stöd – om det går

Sedan början av pandemin har vi på Capcito bevakat och informerat er om de statliga stöden. Och de fortsätter att vara aktuella långt in på 2021: både omställningsstödet och permitteringsstödet kommer sannolikt att gälla till och med september. Parallellt som Regeringen har presenterat en plan för att öppna upp samhället finns det alltså fortfarande mycket att hämta i stödpaketen.

Ett av de längst löpande stöden som kommer att gälla fram till 2022 är anstånd med inbetalning av skatter. Stödet är indirekt i och med att pengarna ska betalas tillbaka med ränta, men kan ge företag nödvändigt andrum för att klara av en omställning.

…vid sidan av stöd, kan det vara en bra idé att utforska företagsfinansiering i en uppväxlingsfas. Capcito erbjuder följande produkter till företag med marknadens schysstaste villkor:

Tom Turula
19 November 2021