Betalskydd

Vi behöver din feedback!

Capcito Finance AB är ett finansbolag baserat på nyskapande teknologi och väl genomtänkt produktutveckling. Under de få år vi varit igång har vi växt snabbt och våra ägare inkluderar numera SEB och norska Schibsted.

Capcito arbetar med att ta fram en ny låneprodukt, Fakturalån med Betalskydd, med beräknad lansering under Q2-21. Som ett sista led i produktutvecklingen vill vi nu inleda samtal med intresserade företag. Feedback från presumtiva låntagare är viktig och kan påverka produktens slutliga utformning.

Det här är Fakturalån med Betalskydd

Capcito erbjuder lån från 2 till 10 miljoner kronor, där lånet bygger på att du via oss handlar upp ett betalskydd från försäkringsbolaget AIG i London. Betalskyddet ersätter dig som låntagare för 90% av dina kundförluster inkl moms på godkända köpare.

Du får ett maximalt kreditutrymme baserat på aktuellt utestående kundfordringar som pantförskrivs till oss som säkerhet för lånet. Det underlättar om du accepterar att vi kopplar upp oss och får möjlighet att löpande läsa av er bokföring. Genom uppkopplingen säkerställer vi storleken på vår säkerhet. Lägre osäkerhet i vad som är utestående innebär att vi kan ge högre belåningsgrad. Betalskyddet garanterar kvaliteten i vår säkerhet. Samma sak där – lägre osäkerhet ger dig ett större kreditutrymme.

Utnyttjat kreditutrymme är frikopplat från betalskyddet. Betalskydd och lån prissätts separat. Du kan under en viss period inte behöva någon finansiering alls från oss. Då blir avgiften för finansieringen noll eller nära noll för den perioden. Du har samtidigt kvar full täckning under betalskyddet och får ersättning om du drabbas av en kundförlust.

Var och en av dina kunder får en köparlimit. Du kan välja att på egen risk sälja utöver köparlimiten. Du har alltid täckning för kundförluster upp till 90% av den köparlimit som gällde när fakturan ställdes ut, oavsett hur mycket du finansierar hos oss och oavsett vad din utestående kundfordran är. På det här sättet skyddar du värdet i dina kundfordringar.

Du kan välja att inkludera inkassokostnader i betalskyddet, där ersättning under betalskyddet betalas ut redan vid påbörjat inkasso, inklusive utlandsinkasso.

Den totala kostnaden varierar naturligtvis. Faktorer som påverkar är bl a hur er kundreskontra ser ut – köpare, spridning, länder, kredittid och betalningshistorik. Vinner låneformen en bredare acceptans i marknaden och vi får upp vår totala utlåningsvolym sjunker vår egen kapitalkostnad. Då kan vi också sänka din kostnad för lånet och även erbjuda lånebelopp väsentligt större än 10 miljoner.

Jämfört med en vanlig bankfinansiering innebär Fakturalånmed Betalskydd flera skillnader:

a) Belåningsbara tillgångar ökar. Fordringar på köpare i alla länder räknas in.
b) Belåningsgraden på belåningsbara tillgångar ökar, normalt 80 % – 95%.
c) Inga avgränsningar för koncentrationsrisk på enstaka stora köpare.
d) Ingen neddragen kreditlimit vid sena betalningar från kund.
e) Ersättning för max 90% av godkänd köparlimit vid kundförluster.
f) Indirekt tillgång till världens största företagsdatabas.

Effekt:

  • Den sammanlagda effekten av a) – d) kan innebära en väsentlig ökning av ditt tillgängliga kreditutrymme.
  • Skyddet för kundförluster gör att du kan minska förlustreserveringar och göra säkrare prognoser.
  • Tillgång till databasen gör att du kan bearbeta nya marknader och nya kunder med större tillförlitlighet.

Värden uppstår på tre områden:

  1. Det handlar om att ersätta värdefullt eget kapital med kostnadseffektiv skuldfinansiering, oavsett om det gäller “business as usual”, att kunna ge längre kredittid till en kund, eller hantera ökande kapitalbehov vid tillväxt. Kort sagt, det handlar om att öka avkastningen på eget kapital.
  2. Sekundär drivkraft är att underlätta tillväxt genom bättre kundinformation och minskade kundförluster. I din totalkostnad ingår, indirekt via AIGs webportal, access till världens största företagsdatabas (Dun & Bradstreet) med uppdaterad information på över 300 miljoner företag världen över. Du har samma information som när du separat handlar upp kreditinformation där du får en rekommenderad limit på en kund. Skillnaden är att här får du ersättning för din förlust om det visar sig att rekommendationen var dålig. Har du ett prospect kan du knappa in kundens namn och söka den köparlimit du behöver. Finns varningstecken kring bolaget får du veta det i förväg. Ser allt bra ut vet du att du har täckning för kreditrisken, att finansieringen är på plats och vilka betalningsvillkor du kan erbjuda, redan innan du går in i en förhandling. Vi som långivare är uppkopplade mot samma webportal och följer med.
  3. En tredje aspekt är defensiv; betalskyddet gör ditt företag stabilare. Kundförluster är dyra eftersom de ramlar rakt igenom resultaträkningen, från första raden direkt ned till sista. Antag att vi har en obetald faktura på 100 kr och vinstmarginalen är 5%. Då måste det till en merförsäljning på 2000 kr för att kompensera vinsttappet från den obetalda 100-lappen. Lättare sagt än gjort. Betalskyddet gör ditt företag mer kreditvärdigt. Det är bra för dig – och bra för oss som långivare.

Beprövad metod

Den här trepartskombinationen med långivare-låntagare-försäkringsbolag är en väletablerad låneform i England där den används av ett 20-tal banker och finansbolag för lån på i snitt motsv. 30 miljoner kronor till över 5000 mindre och medelstora bolag. Det är alltså en total lånevolym på modiga 150 miljarder kronor till SME-sektorn som fungerar på det här sättet. AIG gör dagliga utbetalningar för kundförluster under betalskyddet där 50% – 70% av den inbetalda premien kommer tillbaka till anslutna företag i form av ersättning för kundförluster. Nu vill vi ta samma lösning till Sverige.

I etableringen av denna nya produkt samarbetar Capcito med Floda Risk & Finans, som arbetat med att anpassa upplägget för den svenska marknaden. Om ni är intresserade att pröva den nya låneprodukten, vill veta mer om den, eller har synpunkter eller reflektioner kring dess utformning, är ni varmt välkomna att kontakta Martin Atterby på Floda, 070-600 38 15 eller martin.atterby@florof.com.

Om ni inte är intresserade av den nya produkten, men vill veta mer om Capcitos befintliga finansieringserbjudanden (Capcito Flex fakturabelåning, företagslån eller fakturasälj), är ni välkomna att kontakta oss på 010-157 80 00, support@capcito.com, eller läsa mer på webbsidan.

Vänliga hälsningar
Teamet på Capcito