Svenska företagare lider av långa betaltider – så slipper du

Finansiering
Robin Rehn, Zervant, 16 November
Kontorsanställd sitter vid skrivbord
En stor andel svenska företag upplever att deras tillväxt hämmas som en följd av långa betaltider – och det är ofta större företag som ställer till det. Men det finns flera sätt att ta kontroll över situationen.

Gästbloggare: Robin Rehn, Country Manager Sverige på Zervant

Långa betalningstider kan ställa till med problem för företagare på både kort och lång sikt.

På kort sikt kan det rubba företagets förmåga att betala sina egna räkningar i tid, och företagets likviditet är på sikt väsentligt för tillväxt. För långa betalningstider kan vara speciellt skadliga för små- och medelstora företag eftersom de traditionellt sett inte har lika bra tillgång till lånefinansiering som större bolag, eller möjlighet att förhandla lika långa betalningstider med sina egna leverantörer.

Var femte svensk företagare säger att de skulle anställa mer personal om de bara fick betalt i tid.

I det här inlägget går vi igenom hur långa betaltiderna faktiskt är för svenska företagare, och 5 saker du kan göra som företagare för att få betalt snabbare.

Extra långa betaltider i Sverige

Enligt Intrums undersökning från 2019 över betaltiderna i Europa, så är det klart att företagarna i Sverige har det extra tufft när det kommer till betaltider, i jämförelse med våra nordiska grannar. I kontinentala Europa är situationen ännu värre, men utvecklingen går åt fel håll i Sverige, vilket är speciellt oroväckande då trenden är motsatt i resten av Europa.

“Trots flera initiativ för att korta betaltiderna i Sverige ser vi att antalet dagar det i genomsnitt tar för svenska företag att få betalt från sina kunder fortsatt ligger stabilt över 30 dagar. Det är tydligt att vi ännu inte har uppnått den attityd- och beteendeförändring som krävs för att sunda betaltider ska bli verklighet”, konstaterade Intrums vd Fredrik Backman i samband med publiceringen av rapporten.

Graf över genomsnittliga betaldagar

Småföretag tvingas agera bank åt storföretag

Ett stort problem som framkommer i undersökningen är att över 50% av företagarna tvingas acceptera längre betaltider än vad de är bekväma med. Det är oftast storföretag som kräver dessa långa betaltider, vilket är naturligt då de ofta har mer förhandlingsstyrka som kunder, och därmed kan förhandla längre betaltider.

Men det är inte bara är de långa avtalen som hotar företag. 47% av företagarna som deltog i undersökningen anser att försenade betalningar är ett riktigt hot för företagets överlevnad. Även tillväxten lider. Drygt var femte svensk företagare säger att de skulle anställa mer personal om de bara fick betalt i tid, enligt föregående års studie.

I infografiken nedan ser du de vanligaste orsakerna till försenade betalningar i Sverige, Finland, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Enligt de svenska företagarna som deltog i undersökningen är den vanligaste orsaken för försenade betalningar att deras kunder betalar för sent avsiktligt.

Läs mer: Capcitos marknadschef skriver i Realtid om hur entreprenörer utnyttjas av storbolag

Vanligaste orsaken till försenad betalning

Regeringen stöder uppförandekod för köpande företag

Det finns initiativ som försöker kämpa emot denna situation. Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet har t.ex. satt upp en uppförandekod för köpande företag, som även regeringen stöder med bidrag. Koden binder medlemmarna till att betala sina leverantörer inom 30 dagar, från och med datumet räknat från när korrekt faktura är mottagen. Den noggranna läsaren lägger säkert här märke till begreppet “korrekt faktura”. Det lönar sig alltså att se till att dina fakturor är korrekta för att undvika onödiga förseningar.

5 praktiska tips för hur du kan få betalt snabbare

Här listar vi några tips som kan hjälpa dig att få betalt så snabbt som möjligt.

  1. Be om förskottsbetalning eller erbjud betalningsplan. I Intrums rapport visade sig att betalningsplaner redan är ett av de mest populära åtgärderna som företagare tar då kunder frågar efter längre betaltider.
  2. Använd faktureringsprogram. Med ett enkelt faktureringsprogram är det lättare att se till att dina fakturor blir korrekta och har all nödvändig och lagstadgad information.
  3. Sälj dina fakturor för att få betalt direkt. Det absolut snabbaste sättet att få betalt är att använda tjänster för fakturafinansiering som fakturabelåning eller fakturaköp.
  4. Skicka e-fakturor alltid då du har möjlighet. Nuförtiden finns det flera tjänsteleverantörer som erbjuder e-fakturering för små och medelstora företag till rimligt pris.3
  5. Ge resten av kunderna möjlighet att betala med kort. Zervant har märkt att fakturor som betalas med bolagets kortbetalningsfunktion i genomsnitt betalas 3 gånger så snabbt än normalt, och ofta under samma dag.
Graf andel kunder som betalar under samma dag

Hur länge det tar för kunder att betala fakturan via kort - data från Zervant.

Det här gästinlägget skrevs av vår partner Zervant, ett fintechbolag som förser tiotusentals ensam- och småföretagare med en smidig faktureringstjänst.

Robin Rehn, Zervant
16 November 2021