Skakiga tider att vänta – 7 tips för att gardera ditt bolag

Bygga bolag
Tom Turula, 16 November
Stormväder
Ingen kan förutspå de slutliga effekterna av den pågående coronakrisen. Men en sak är säker – svenska företagare måste börja anpassa sig för ett utmanande 2020. Här är några saker som kan hjälpa ditt företag i osäkra tider.

Många jobbiga frågor, men få tydliga svar. Så ungefär kan man sammanfatta 2020 från en företagares perspektiv.

Då kan det vara svårt att tänka långsiktigt, och inte misströsta. Men det enda botemedlet mot osäkerhet är förberedelse. Här är några saker som kan hjälpa er att rusta bolaget mot plötsliga förändringar.

1. Likviditetsplanera

Ett intäktstapp kan snabbt få hål på en stabil balansräkning. Om du inte har säkrat en buffert av rörelsekapital, då hindras ditt företag från att agera långsiktigt – och tvingas istället till förhastade åtgärder. Det i sin tur kan skada verksamheten på sikt.

För att säkra ditt kassaflöde krävs ett helhetsgrepp på verksamheten.

Planering är a och o. Oavsett hur mycket eller lite krut ditt bolag lägger på ekonomiplanering, är det viktigt att göra någon form av scenarioplanering. Det hjälper dig förstå hur ett förändrat läge påverkar ditt kassaflöde. Försök att identifiera de mest kritiska posterna som påverkar din likviditet, och håll extra koll på dem. Då är du bättre rustad att ta rätt åtgärder i tid – och justera verksamheten allt eftersom läget utvecklas.

Säkra en flexibel kredit. En kreditlina kan visa sig livsviktigt för att täcka kostnaderna och finansiera tillväxten under tuffare tider (mer om detta nedan). Då är det viktigt att ha en flexibel kredit redo, som ger dig mer utrymme att manövrera och låter dig fokusera på din verksamhet.

2. Se över kostnaderna

När försäljningen svalnar av, är det läge att skära ner särskilt på fasta kostnader. En av de tråkigare åtgärderna kan innebära att dra ner på rekryteringen, eller i värsta fall behöva skära ner på personalstyrkan. Men försök att undvika det genom att utreda alternativa lösningar som t.ex. minskade arbetstider.

Vänd på alla stenar. Är det läge att skjuta på planerade investeringar? Ta till alla medel som hjälper dig att stabilisera kassaflödet. Det kan även innebära saker som att tidsoptimera inbetalning och utbetalning av krediter och räkningar (givetvis utan att betala sent!).

3. Anpassa leverantörskedjan till en ny verklighet

Den globala flödeskedjan har blivit en så självklar del av näringslivet att många företagare har knappast insett att deras varor består av komponenter från flera olika världsdelar. Tills det kommer störningar, vill säga, och inget plötsligt fungerar som det ska.

Nu är det läge att göra en grundlig kartläggning av ens egna flödeskedja och logistikbehov. Utred möjligheterna att hitta alternativa sätt att säkra leveranser av material och produkter.

Ingen kris utan nya möjligheter. Kanske kan det till och med vara tillfälle att göra en större strategisk justering eller diversifiering av leverantörskedjan; genom att hitta nya leverantörer från de delar av världen som inte är lika hårt drabbade av effekterna av coronaviruset.

Källa: McKinsey

4. Se över möjligheterna till prisvärd finansiering

En tråkig följd av sämre ekonomiska utsikter är att bankerna blir mer försiktiga med utlåningen. “Vi kan inte ta på oss någon risk nu när konjunkturkurvan pekar nedåt”, går deras tänk, ungefär.

Det gör också att de mest tillväxtvilliga och sammantaget mest jobbskapande svenska bolagen – de små- och medelstora – får det extra svårt att få företagslån när de som mest behöver det (nobben får de ofta även under bättre konjunkturförhållanden, tyvärr).

Som tur finns idag fler alternativ för prisvärd företagsfinansiering än för bara några år sedan. När du vill säkra kassaflödet kan du vända dig till olika nätbaserade fintech-bolag – vars affärsmodell går ut på att erbjuda snabbare och mer företagarvänliga finansieringsalternativ jämfört med banken eller med ett lån från din närmaste krets.

Det mest prisvärda alternativet är att ha en tillgänglig kredit redo ifall behovet skulle uppstå – och att den krediten inte kostar något innan den används. För en checkkredit från banken betalar man till exempel en årsavgift även när krediten inte används.

“Som tur finns idag fler alternativ för prisvärd finansiering än för bara några år sedan.”

Ifall du behöver ett tillskott i kassan, kan det löna sig att sälja eller belåna dina fakturor mot en liten avgift. Oavsett vilken finansiering som passar dina behov bäst, är det viktigt att du inte binder dig till oschyssta villkor. Tänk på att hitta ett flexibelt erbjudande, utan dolda avgifter eller bindningstider – och att ditt företag inte betalar för belopp som inte används.

Läs även: 3 smarta tips från Sveriges ledande företagarexperter

5. Håll kontakten med kunderna (och omvärlden)

Även om försäljningen har fått sig en törn – förlora inte hoppet, utan se till att vara proaktiv gentemot din målgrupp. En krögare som tillfälligt förlorat sina stammisar kan stärka försäljningen genom att satsa på hemleveranser. IT-konsulten som blivit av med lukrativa uppdraget har tid över till att hitta nya lovande kundsegment. Det finns alltid nåt man kan göra.

Det är också viktigt att hänga med i utvecklingen. Dina kunders beteendeförändringar – som plötsligt spenderar mer tid hemma – kan eventuellt bli bestående. Till exempel har äldre målgrupper nu blivit mer bekanta med e-handel genom Apotea.se.

Håll igång kommunikationen med dina intressenter. När en oväntad kris slår till, kan det ofta bli snabba avbrott i olika led. Om du har svårigheter med att betala av räkningar och lån på utsatta villkor – se då till att kommunicera de underliggande orsakerna till dina motparter.

6. En mänsklig kris kräver en mänsklig respons

Oro, förvirran och rädsla är naturliga reaktioner under dessa veckor, när vardagen tillfälligt har vänts upp-och-ner och börskurserna blinkar rött. Då är det jätteviktigt att bemöta de anställdas frågor och funderingar – tydligt, konsekvent, och utan att sockra till saker för mycket.

Kanske är det läge för företaget att övergå till att jobba hemifrån. Då är det viktigt att uppehålla kommunikationen via andra kanaler; och att hänvisa till allmänna hälso- och säkerhetsåtgärder i linje med myndigheternas riktlinjer. Att uppmana anställda som nyligen varit sjuka att jobba hemifrån under flera dagar efter att de blivit symtomfria är ett exempel.

Om du driver en större verksamhet kan det vara bra att delegera en del av ansvaret kring krishantering till t.ex. HR-personalen. När “business as usual” inte längre gäller, är det särskilt viktigt att tänka några drag framåt. En verksamhetsplan som utgår från de olika faktorerna som påverkar ditt bolag (flera veckors distansjobb mm.) är en bra utgångspunkt. Det gör att ditt bolag lättare kan fortsätta hålla sina löften mot kunder och anställda – trots att utgångsläget just nu är lite annorlunda.

7. Håll dig uppdaterad kring offentligt stöd

Under året har statsapparaten gått in med en rad olika stödmekanismer – många av dem (åtminstone i teorin) riktade mot små- och medelstora företagare. Se till att du håller dig uppdaterad och känner till de som påverkar dig. Bland de åtgärder som har klubbats eller kommer att klubbas igenom är:

Vi på Capcito bevakar ständigt läget och hoppas att Regeringen kan vidta alla nödvändiga (och väl riktade) åtgärder för att så många företagare som möjligt kan anpassa sig till mer osäkra tider, med bästa möjliga förutsättningar att säkra likviditeten under kommande månader och kvartal.

Tom Turula
16 November 2021