Rekordlånga betaltider i Sverige – 6 tips för att få betalt snabbare

Finansiering
Tom Turula, 17 November
Entreprenör sitter med fakturor
Fyra av fem företag i Sverige tvingas acceptera längre betaltider än de är bekväma med, enligt ny data. Dessutom har coronakrisen bidragit till att betaltider skjuter mot nya höjder.

Långa betaltider blir en allt större flaskhals inom svenskt näringsliv. Enligt Intrums nypublicerade European Payment Report för 2020, har fyra av fem företag (82%) tvingats acceptera längre betaltider än vad de är bekväma med — framför allt för att inte skada relationen med kunderna.

Företagare i Sverige måste dessutom vänta avsevärt längre på fakturor än i Europa överlag. Den genomsnittliga överenskomna betaltiden mellan företag är nu 48 dagar, medan den faktiska betalningen sker efter 66 dagar.* Det europeiska genomsnittet ligger på 40 respektive 60 dagar.

Missa inte: Säkra trygg likviditet i krisen – trots långa betaltider

Långa betaltider = mindre tillväxt, färre anställda

Långa betaltider är särskilt besvärliga för mindre företag som vill växa. De är beroende av förutsägbar likviditet för att kunna investera, täcka löpande kostnader och klara av små marginaler i verksamheten. Dessutom är fakturapåminnelser och oro kring kassaflödet ödslad energi som istället borde gå till att bygga företaget.

Även om en utdragen fakturabetalning i enskilda fall kan kännas som ett ganska litet övertramp, blir effekten på det stora hela väldigt stor. Vartannat svenskt företag (46%) anser att allt senare betalningar “utgör ett hot mot hållbar tillväxt,” enligt Intrum. Samtidigt har fyra av tio (38%) små- och medelstora företag uppgett att förlängda betaltider och sena betalningar gör att man behöver se över bemanningen.

Läs också: 7 starka skäl att sälja bolagets fakturor

Skärmdump från European Payment Report 2020.

Skärmdump från European Payment Report 2020. Här visas en rad faktorer som (majoriteten av) företag skulle investera mer inom om de fick snabbare betalningar.

Som tur har dussintals storföretag i Sverige på senare år ställt sig bakom en frivillig uppförandekod, som begränsar betaltiderna till småföretagen till 30 dagar (åtminstone i teorin). Men av Intrums rapport att döma, har kulturen kring långa betaltider i Sverige inte blivit så värst mycket bättre.

“Långa betaltider var ett stort problem sedan innan corona, och något som har beräknats kosta Sverige över 100.000 jobb på löpande basis. Det får en ännu större betydelse nu i lågkonjunktur. För ett mindre företag kan långa betaltider vara det som gör skillnaden mellan att anställa nästa person i företaget, eller att behöva gå i konkurs,” säger Michael Hansen, Capcitos vd.

6 tips till företag som vill få betalt snabbare

Som företagare eller ekonomichef är det alltså extra viktigt att man håller ordning på sin fakturering, och är förberedd att kontra perioder med längre betaltider genom rätt åtgärder.

  1. Skicka e-fakturor. Elektroniska fakturor underlättar inte bara i administrationen, de tenderar att betalas snabbare än fakturor som skickas manuellt eller via e-post. Var sjunde företagare skickar fortfarande pappersfakturor, enligt Visma.
  2. Var noga med detaljerna. Se till att fakturera till rätt företag eller person, och minimera risken för administrativa missar genom att dubbelkolla organisationsnummer, projektnummer, referens mm. Se också till att inte förlora dyrbara dagar genom att skicka ut tydliga påminnelser i god tid.
  3. Sälj fakturor – få betalt direkt. Genom fakturaförsäljning får företaget upp till 99% av värdet av fakturan direkt, utan att behöva vänta på betalning. Dessutom slipper de själva hantera utskick och påminnelser samt minimerar sin kreditrisk.

Företag som säljer fakturor sparar i snitt 57 dagar i betaltider, enligt Capcitos egna kunddata.

  1. Använd faktureringsprogram. Det kan vara värt att investera i en smidig faktureringstjänst. Det gör det snabbt att skicka ut fakturor och hjälper företaget hålla koll på påminnelse- och förfallodatum i en enda översikt.
  2. Erbjud en betalningsplan. Att be om förskottsbetalning eller erbjuda en betalningsplan kan vara ett smart sätt att jämna ut kassaflödet – inte minst när det handlar om stora summor och långa löptider. Det kräver en proaktiv dialog med kunden.
  3. Våga skicka faktura till inkasso: Skicka fakturan till inkasso i god tid. Många företagare väntar alltför länge med att skicka fakturor till inkasso. Även om coronakrisen givetvis ökar kraven på att vara flexibel, är inkasso ett nödvändigt verktyg om inget annat hjälper. Det gäller bara att vara tydlig i påminnelser kring förfallodatum.

*En tungt vägande faktor i att betalningsklyftan samt andra mått i undersökningen ökat så markant från 2019 är att undersökningen genomfördes i perioden februari - maj i år, dvs under den period där osäkerheten kring de ekonomiska konsekvenserna av COVID-19 var mycket stor.

Läs mer om rapporten här.

Tom Turula
17 November 2021