Hälften av företagarna väljer bort banken när de säkrar extern finansiering – låneutmanare allt mer populära

Finansiering, Företagare
Capcito, 9 Mars
a happy business man
Tillväxten på den alternativa lånemarknaden har gett Sveriges små- och medelstora företagare fler valmöjligheter när det kommer till att säkra extern finansiering. En undersökning från Capcito ritar upp en tudelad marknad där drygt hälften av företagen numera säkrar rörelsekapital från en alternativ långivare eller fintech-utmanare.

50 procent av de små- och medelstora företagen (SMEs), som aktivt nyttjar extern finansiering räknar en storbank som sin primära långivare. Det visar Capcitos omfattande undersökning, som genomfördes av Netigate och inkluderade 670 företag som använder finansiering.

“Alternativ långivning inom SME-segmentet omsätter nu miljarder, och tillväxten drivs till stor del av aktörer som klivit in för att förenkla tillgången till kapital."

Samtidigt har en tredjedel (33%) av företagen en alternativ långivare som huvudsaklig finansieringspartner och även nyare fintechbolag är relativt populära (18%), visar enkäten.* Alternativa långivare är en bred kategori som innefattar allt från traditionella aktörer inom factoringbranschen till nischbanker som riktar sig mot både företag och konsumenter.

pie chart netigate

“Alternativ långivning inom SME-segmentet omsätter nu miljarder, och tillväxten drivs till stor del av aktörer som klivit in för att förenkla tillgången till kapital. Många långivare är specialiserade på exempelvis fakturafinansiering eller erbjuder mer automatiserade processer än bankerna. SME-segmentets betydelse för svensk ekonomi ökar och vi är bara i början på en spännande diversifiering av marknaden,” säger Michael Hansen, Capcitos medgrundare och numera Affärsområdeschef Pengar inom Capcitos moderbolag Fortnox.

Fakturafinansiering nästan lika populärt som företagslån

Medan företagslån är den vanligaste enskilda finansieringsformen** använder nästan hälften (45%) av företagen antingen fakturaköp eller fakturabelåning som kapitalkälla. Dessa företag är med högre sannolikhet kunder hos alternativa långivare eller fintechbolag än hos storbanker. Det som utmärker storbankskunder är att en majoritet (51%) använder företagslån. Omkring en femtedel (18%) av alla företag använder sig av en checkkredit.

4 av 10 företag ska byta långivare

Det finns också en stor aptit bland företagarna att utforska det ökande utbudet av finansiering: hela fyra av tio (38%) företagare planerar att byta långivare inom två år.

netigate survey pie chart

“Storbankerna behöver effektivisera sina manuella processer för att kunna konkurrera med utmanare framöver, medan många nischade långivare kämpar med att bygga förtroende. De långivare som erbjuder snabb service, transparens och snabba utbetalningar kommer att vinna andelar. Det här kräver satsningar inom digitalisering från alla typer av långivare," säger Michael Hansen.

Företagare värdesätter mest följande egenskaper hos sin långivare:

  • Personlig & kunnig kundservice (medelbetyg 7.48 av 10)
  • Snabb support (7.36)
  • Flexibla villkor (7.36)
  • Individuella räntor/priser (7.28)
  • Snabba utbetalningar (7.26)

\En mindre andel företag använder två eller flera långivare samtidigt. En knapp tiondel nyttjar även offentliga finansieringskällor vid sidan av andra långivare, t.ex. Almi.*

Om Netigate & Capcitos undersökning: “Kundupplevelse vid SME-Finansiering”

Inkluderade 1334 svar, varav 670 stycken kvalificerade sig genom sållningsfrågan; huruvida man aktivt nyttjar extern finansiering (de som svarade ja inkluderas). Enkäten gjordes mellan 10-24 november, 2022.

Enkäten representerar ett slumpmässigt urval av SME-företag med 1-249 anställda inom en skara olika branscher. De mest representerade branscherna var IT (16%), Bygg/Fastighet (11%), Detaljhandel (11%), Bank/Finans (10%), E-handel/Online (10%). Respondenternas befattning var i huvudsak Ägare, VD, CFO eller Annan Beslutsfattare.

Om Capcito

Capcito är det schyssta finansbolaget som gör det enklare än någonsin för företagare att få tillgång till rätt typ av rörelsefinansiering. Genom ny teknik, realtidsdata och personlig service erbjuds finansiering som helt anpassas efter företagets behov och förutsättningar. Capcito var först i Sverige med att göra fakturafinansiering till en helt digital produkt.

I november 2021 förvärvades Capcito och dess systerbolag Monto av Nasdaq-listade Fortnox, Sveriges ledande affärssystem för företagare. Capcito har till dags dato lånat ut över 3 miljarder kronor till tusentals företagare i Sverige.

Capcito
9 Mars 2023