Stödåtgärder 2021: Allt om regeringens nya stödpaket för vintern

Coronakrisen
Tom Turula, 19 November
Restaurang Vau De Ville
Den långdragna pandemin fortsätter att tynga det svenska näringslivet, och småföretagen har det extra kämpigt. Regeringen har inlett året 2021 genom att expandera de existerande stöden - och lanserat ett par nya.

Här går vi igenom:

 1. Stödperioder för omsättningsbaserade stöd förlängs till februari
 2. Generösare stöd till småföretag under vintern
 3. “Nedstängningsstöd” till företag som träffas av pandemilag
 4. Återinfört hyresstöd i krisbranscher
 5. Korttidspermitteringen expanderas
 6. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs

Ett vaccin har rullats ut, och det spekuleras redan om en återgång till normalt liv under sommaren. Men för svenska företag är läget fortsatt allvarligt. Hela vintern 2021 ser ut att präglas av fortsatt hög smittspridning, och därmed omfattande restriktioner och försiktiga konsumenter.

Detta har fått regeringen och samarbetspartierna (C och L) att lägga mer krut i sin arsenal av stöd till företag. De har utökat flera olika stöd till företag på grund av den nya pandemilagen som infördes den 10 januari.

Förutom skärpta restriktioner, är företagens sinande kassor en stark orsak bakom de nya stöden, enligt Rickard Nordin, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.

“De här företagen har kämpat i snart ett år med vikande omsättning och kunder som inte vågar komma. Då börjar man äta på sina marginaler, och snart finns det inga kvar”, säger han till nyhetsbyrån TT.

De förlängda och nya stöden väntar fortfarande på godkännande i riksdagen och EU-kommissionen. Här är de viktigaste sakerna som har aviserats under januari.

1. Omsättningsbaserade stöd gäller fram till februari 2021

För att rusta bolag inför en tuff vinter, har regeringen bestämt sig för att förlänga både omställningsstödet och omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare till att omfatta vintern 2021. Det innebär i korthet att alla olika typer av bolag som lidit intäktstapp kan fortsatt få stöd för fasta kostnader. 

Båda stöden kommer att kunna erhållas till och med februari, och för den senast tillagda stödperioden januari-februari kan mindre bolag att få tillgång till generösare stöd än tidigare (nästa sektion). 

Ansökningarna för januari-februari väntas öppna den 1. Mars. För att erhålla stöden för jan-feb 2021 krävs att man ska ha haft ett omsättningstapp på minst 30 procent, jämfört med motsvarande stödperiod 2019 (dvs. två år tidigare). Det innebär att nystartade bolag hamnar utanför. 

Nyhet: Regeringen har tidigare meddelat att det kommer att införas ett särskilt omsättningsstöd som riktar sig till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare. Det stödet kommer att utformas som en helt ny ansökan och retroaktivt omfatta mars 2020 till februari 2021.

Snabbfakta: 

 • Omställningsstöd söks via Skatteverket. För större företag är maxersättningen 70 procent av de fasta kostnaderna. 
 • Stöd till enskilda näringsidkare samt till kommandit- och handelsbolag ansöks via Boverket. Ansökningar administreras av Länsstyrelserna.
 • Stöden ges som tidigare som en andel av företagets fasta kostnader, baserat på företagets procentuella omsättningstapp.

För mer detaljerad information kring stöden till enskilda näringsidkare, kommanditbolag och handelsbolag - se Regeringens pressmeddelande.

Omsättningsstödets kommande ansökningsperioder enligt nedan. Stöd för perioderna augusti-december går att söka från och med mitten av februari.

Screenshot Skatteverket

Källa: Skärmdump från Skatteverkets hemsida

2. Generösare ersättningsnivåer under vintern för mindre bolag - upp till 90 procent

Under tidigare omgångar av de omsättningsbaserade stöden kunde mindre företag och enskilda näringsidkare ersättas med maximalt 70-75 procent av de fasta kostnaderna. Den gränsen höjs nu enligt samarbetspartiernas förslag.

Den maximala ersättningsnivån höjs till 90 procent för företag som har haft tillräckligt omfattande omsättningstapp. Detta gäller för perioderna:

 • november-december
 • januari-februari

Det generösare stödet innefattar bolag med 50 eller färre anställda, och maximalt 100 mkr i omsättning (för 2019). Dessa ersättningsnivåer gäller även enskilda näringsidkare som söker om stöd till enskilda näringsidkare.

Frågan är dock hur många företag som kommer att gynnas av de högre nivåerna. Kritiken hittills har handlat om att problemet snarare för höga minimikrav (snarare än för låga maxnivåer). Många har hamnat utanför stöden eftersom de inte har tappat mellan 30 och 50 procent av sin omsättning.

“Det är väldigt problematiskt att man utformat stödet med så höga trösklar för att få söka”, säger Patrick Krassén vid Företagarna.

Snabbfakta:

 • Ersättningen blir större ju mer omsättningen minskar
 • Ansökningarna för vintermånaderna träder i kraft i februari-mars
 • Ansökan om omsättningsstöd för gällande stödperioder (mars-juli 2020) ska ha inkommit senast den 31 januari 2021

MISSA INTE: Expertens 5 smarta tips: Så fixar ni tillväxten under 2021

3. Nedstängningsstödet ersätter företag som drabbas av pandemilagen

Nya pandemilagen har inneburit skärpta restriktioner på social distansering – vilket tvingar vissa företag att stänga ned sin verksamhet framöver.

Nu har Regeringen infört ett specialinsatt omställningsstöd för att hjälpa utsatta företagare. Stödet ersätter nedstängda verksamheter med upp emot 100 procent av de fasta kostnaderna (inkluderar inte personalkostnader).

“Det riktar sig till företag som har varit förhindrade från att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning som meddelats med stöd av pandemilagen och tappat minst 30 procent av omsättningen,” skriver Regeringen.

Nedstängningsstödet var sedan tidigare hett eftertraktat av branschorganisationen Företagarna, och välkomnades av vd Günther Mårder – med en brasklapp: “Man pratar om alla fasta kostnader – utom personal. För många företag är just personal den största kostnaden”, säger han till TT.

Det dröjer ett bra tag innan företag kan få ersättning. Stödet träder i kraft tidigast i början av april, eftersom det först måste godkännas av EU.

Snabbfakta:

 • Maxbelopp på 75 miljoner kronor per företag
 • Gäller under den tid som pandemilagen är i kraft
 • Ersättningsnivån är proportionerlig till omsättningstappet, som måste vara minst 30 procent.
 • Omsättningstappet jämförs med motsvarande period 2019, då 2020 ansågs vara ett exceptionellt år pga. Coronapandemin
 • Söks via Skatteverket
Hötorget

4. Hyresstödet återinförs under vintern

Under krisens tidiga skede infördes ett hyresstöd till lokalhyror i krisbranscher.

Nu kommer hyresstödet att återinföras under tre månader, genom att ersätta de hyresvärdar som sänker sina lokalhyror för hyresgäster under januari-mars 2021 med upp till 50 procent av den tidigare fasta hyran. 

“Stödet riktas till företag i detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden,” skriver Regeringen

Stödet liknar permitteringsstödet till sin utformning, då kostnaderna för en sänkt lokalhyra delas mellan staten, fastighetsägaren och hyresgästen. Stödet kan i bästa fall sänka hyran för krogar och butiker och andra verksamheter till noll, men det förutsätter att fastighetsägare går med på att ta en ekonomisk smäll, skriver SvD

Snabbfakta om stödet: 

 • Det är fortfarande oklart när stödet kan träda i kraft 
 • Tidigare låg max. stödet på 25% av fasta hyran - höjs nu till 50%
 • Drygt 3 miljarder kronor avsätts till stödet, dubbelt så mycket som i våras
 • Regeringen återkommer med en lista på branscher som omfattas
 • Stödet söks via Boverket och Länsstyrelsen 

5. Möjlighet att permittera upp till 80 procent av arbetstiden

Pandemilagen har gett regeringen större handlingsutrymme att minska trängseln i samhället. Det drabbar många verksamheter: exempelvis gym, restauranger och sportanläggningar har nu striktare gränser på antalet besökare som får vistas i deras lokaler - vilket i sin tur ökar “efterfrågan” på permitteringar.

Regeringen föreslår att företag ska kunna minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent under perioden januari-mars, en ökning från maximalt 60 procent idag. Den “förstärkta nivån” kommer att gälla alla företag oavsett om de drabbas av restriktioner - förutsatt att de kan visa upp ekonomiska svårigheter. 

Räkneexempel: “Vid en korttidspermittering på 80 procent behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent. Staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen,” skriver Regeringen.

Snabbfakta:

 • Ansökan via Tillväxtverket
 • De nya reglerna ska träda i kraft den 15 februari 2021
 • Permitteringsstödet har tidigare förlängts till 30 juni 2021 (inkluderar striktare krav på ersättning samt en avtrappning av subventionsgraden från april till 50 procent)

Testa ditt låneutrymme hos Capcito — inte bindande

6. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga redan från 1 januari 2021

Regeringen hade tidigare planerat att sänkta arbetsgivaravgifter för unga anställda från och med 1 april i år, fram till och med mars 2023. Nu tidigareläggs detta stöd och träder i kraft retroaktivt från och med 1 januari.

Stödet är inte officiellt del av statens pandemi-relaterade stödpaket, men kan ändå skapa starkare incitament för företag att anställa unga under vintern.

“Arbetsgivaravgifterna kommer vara sänkta till en nivå på 19,73 procent [jämfört med normala 31,42 procent]. Förslaget omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år,” skriver Regeringen.

Nedsättningen kommer att gälla för den del av lönen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad, och föreslås träda i kraft under februari.

Tom Turula
19 November 2021