6 skäl att testa en flexibel checkkredit

Capcito Flex
Tom Turula, 17 November
Entreprenör tittar på telefonen
Fakturabelåning är en underskattad och för många okänd finansieringsform. Genom att belåna fakturor digitalt kan ett bolag säkra likviditeten helt enligt de egna förutsättningarna. Här listar vi de 6 största fördelarna med Capcitos fakturabelåning – som kan vara 50% mer prisvärd än traditionella alternativ.

Att sälja och belåna fakturor utgör en jättelik bransch som omsätter hundratals miljarder bara i Sverige. Medan fakturabelåning och -fakturaförsäljning – som också går under samlingsnamnet factoring – sedan århundraden tillbaka har bidragit till att olja det ekonomiska maskineriet, har branschen ända till idag dragits med grundläggande problem – åtminstone från företagens perspektiv.

Traditionell fakturafinansiering är krångligt, dyrt och tidskrävande.

Särskilt för de små- och medelstora företagen, vars behov och förutsättningar länge har förbisetts av banker och traditionella factoringbolag. Resultatet är sämre tillväxtmöjligheter. Faktum är att småföretagare inte har tiden att vänta på handläggning i flera veckor, framförhållningen att låsa in sig i oflexibla kontrakt, eller resurserna att betala en massa dolda avgifter.

Det här gäller inte minst fakturabelåning, som kan vara tidskrävande att sätta sig in i. Med den här artikeln vill vi förklara hur Capcito med hjälp av smart teknik och flexibla villkor gör fakturabelåning till en tillgänglig och prisvärd tjänst.

Ja, vad är egentligen fakturabelåning?

Fakturabelåning eller belåna fakturor innebär att ditt företag lånar pengar med kundfakturor som säkerhet. Det kan handla om fakturorna från en enskild kund – eller så kan man samla på sig och belåna fakturor mot ett flertal kunder. Dessa fakturor sammanställs då till ett låneutrymme.

“Marknaden har börjat inse att fakturabelåning är ett smart sätt att omsätta kundfordringar till pengar snabbt, och investera i verksamheten,” säger Jesper Bergström, Credit Analyst på Capcito. “Det är i både med- och motgångar man kan använda sig av fakturabelåning – allt från att utjämna säsongsvariationer till att satsa på tillväxt – vilket gör det perfekt för många bolag.”

Modernt sätt att belåna fakturor – skräddarsydd för företagarens behov

Den dynamiska lösningen vi på Capcito har utvecklat omvandlar fakturabelåning från en stressfaktor till ett nöje. Syftet med tjänsten är att ge små- och medelstora företag krediten de förtjänar, men som de ofta har svårt att säkra från banken.

Tjänsten, som vi ibland kallar för dynamisk checkkredit, urskiljer sig från bankens traditionella checkkredit och fakturabelåning på ett par viktiga sätt.

"Du betalar endast för tiden som du använder krediten. Om du vill belåna fakturor i 20 dagar så betalar du bara ränta för de 20 dagarna. That’s it !”

Det ena är att vi – genom att samla på oss och analysera data – kan ge en högre belåningsgrad på upp till 70-95 procent av fakturans värde. Det andra är att vi inte tar betalt för ‘checkkrediten’ när den inte används. Ditt lån kan slås av och på nästan lika lätt som vattenkranen i köket. Dessutom sker alla in- och utbetalningar nästan omedelbart.

Fakturabelåning passar alla sorters företag, och man kan belåna fakturor både kort- och långsiktigt.

“En av våra kunder har under flera år haft en löpande kredit på en miljon kronor, som de kontinuerligt säkrar upp med inkommande fakturor. I deras fall har den extra likviditeten medfört tillväxtmöjligheter som långt överväger räntekostnaderna”, säger Jesper Bergström.

Nedan listar vi de 6 största fördelarna med att belåna fakturor.

1. Flexibelt - belåna fakturor och återbetala när du vill

Capcitos fakturabelåning erbjuder företagaren unikt flexibla villkor jämfört med storbanker och traditionella factoringbolag. Ränteavgiften på att belåna fakturor, som betalas månadsvis, är fullt proportionerlig mot den tidsperiod och summa som du lånar.

“Du kan låna pengarna hur länge du vill – du bestämmer själv när du amorterar ner lånet,” säger Jesper Bergström. “Dessutom kommer du att få tillgång till pengarna direkt, helt digitalt.”

LÄNK: Ha flexibel finansiering redo med Capcito Fakturabelåning

2. Snabbt - belåna fakturor enligt behov

När du ansöker om fakturabelåning får ditt företag ett låneutrymme på bara 2 minuter, en process som kan ta flera veckor (och flera fysiska besök) hos banken.

“Du får alltid ett snabbt besked när du ansöker om att belåna fakturor hos oss”, säger Bergström. “När du väl är igång, är tjänsten lika smidig: du kan när som helst gå in och ändra på vilka fakturor som du vill ha som säkerhet, samt sköta amorteringen helt digitalt”.

Att Capcito är kopplat till Sveriges mest populära bokföringssystem – Visma, Fortnox och PE Accounting med flera – innebär också att översikten kring fakturabelåning samt redovisningen av kostnaderna blir en naturlig del av bolagets bokföring.

3. Prisvärt - kostar bara när den används

Våra konkurrenter kräver oftast långa avtal med volymgarantier och tilläggsavgifter för sin fakturabelåning. Det ger en hög totalkostnad på lånet även när behovet för krediten är mindre. Vår transparenta lösning resulterar i upp till 54 procent lägre kostnader jämfört med fakturabelåning hos traditionella factoringbolag (även om räntan och avgiften skulle vara densamma som hos konkurrenten).

"Vi har inga dolda uppstarts- eller löpande avgifter på fakturabelåning. Om du vill låna pengar i 20 dagar så betalar du bara ränta för de 20 dagarna. That’s it!”, säger Bergström.

Värt att tillägga är att fakturabelåning är billigare än ett företagslån, då pantsättning av fakturor medför en lägre risknivå och därmed också mindre kostnader för lånet.

4. Självgående & dynamiskt att belåna fakturor

När du väl kommit igång med fakturabelåning – vanligtvis via ditt bokföringssystem – är det väldigt enkelt att hålla koll på låneutrymmet. Ditt utrymme uppdateras i realtid baserat på realtidsdata; och krediten växer automatiskt när bolaget och faktureringen växer.

Det här betyder att du inte behöver omförhandla limiten allt eftersom fakturorna byts ut. Hela processen kring en mer långvarig fakturabelåning sköts därmed automatiskt i och med att vår teknik gör en löpande kreditbedömning baserat på de aktuella siffrorna och fakturorna.

5. Tryggt - kundfakturor som säkerhet

Den stora skillnaden mellan fakturabelåning och ett företagslån är framför allt säkerheten. Medan ett företagslån i många fall förutsätter en personlig borgen och en förväntan på framtida intäkter, baseras fakturabelåning på en kundfordran/prestation som du sannolikt redan har utfört.

“Modellen med att pantsätta och belåna fakturor minskar avsevärt risken att bolaget överbelånar sig. Tack vare Capcitos träffsäkra kreditbedömning reflekterar ditt låneutrymme sannolikheten att fakturorna betalas in.Det begränsar nedsidan,” säger Jesper Bergström.

6. Intelligent - behåll kontroll över kundrelationen

Den premium-variant av Capcitos fakturabelåning som vi utvecklat är unik på marknaden, i och med att vi låter dig belåna fakturor utan att behöva släppa kontrollen. Det här uppnår vi genom att låta dig fortsätta skicka ut belånade fakturor som vanligt. Fördelen är att du slipper be dina kunder byta betalningsuppgifter, och bibehåller därmed en direkt relation med dem.

“Vi synkar automatiskt alla de fakturor som betalas in och uppdaterar ditt låneutrymme därefter. Du betalar bara den månatliga ränteavgiften och amorterar på ditt lån enligt vad du anser passa bolaget bäst”, säger Jesper Bergström.

Snabbkoll: Så kan du belåna fakturor med Capcito

Fakturabelåning kan beskrivas som en checkkredit 2.0 – där pantsättning av fakturor i kombination med smart teknik resulterar i marknadens kanske smidigaste sätt att låna.

Fakturabelåning innebär att ditt företag lånar pengar med kundfakturor som säkerhet. Företag som har en kundfaktura, som vanligen ska betalas om 30-90 dagar, kan frigöra den kommande inbetalningen redan samma dag.

Pantsättningen görs vanligen genom att en text om att fakturan är överlåten läggs in på fakturan. När du belånar en faktura får du ett låneutrymme som vanligtvis motsvarar mellan 70-95 % av fakturans värde, inklusive moms, samma dag som fakturan skickas till kunden. Resterande del, minus räntan, betalas ut när kunden väl betalat fakturan.

Capcito Flex i fyra snabba punkter

  • 0,7% – 3,4% i ränta/månad
  • Belåna fakturor utan dolda avgifter & bindningstider
  • Välj de fakturor du vill ha som säkerhet – få betalt nästa dag
  • Logga in med Mobilt BankID
Tom Turula
17 November 2021