Checkräkningskredit – testa gratis 30 i dagar

 • Få ett erbjudande direkt
 • Testa checkräkningskredit gratis
 • Inga limitavgifter

Checkräkningskredit på ett nytt sätt – utan bindningstid

Tycker du det är krångligt att försöka få en checkräkningskredit från banken? Det tycker vi också – därför grundade vi Capcito. Genom att koppla på bokföringen kan du få ett erbjudande direkt, och se vad räntan blir (det är inte bindande).

När du vill börja använda krediten signerar du helt enkelt en ansökan med BankID. Om du vill testa kan du låna gratis i 30 dagar räntefritt på ett belopp upp till 75 000 kronor.

Inget krångel

 • Erbjudande direkt
 • Inga dolda avgifter
 • Ingen bindningstid

Snabbt och enkelt

 • Se ditt pris direkt
 • Erbjudande på 1 minut
 • Ansök med BankID

Tryggt och säkert

 • Registrerade hos Finansinspektionen
 • SEB och Collector som delägare
 • Signering med BankID

Vad är räntan på checkräkningskredit?

Räntan på din checkräkningskredit baseras på ditt företags och dina kunders kreditvärdighet. Den räknas ut automatiskt av systemet när du koppla på bokföringen. Räntan brukar vara mellan 0,8%–3,9% per 30 dagar. Vi tar inte ut några limitavgifter eller dylikt och ditt företag betalar bara ränta för dagarna du lånar (utan bindningstider).

 • 0,8%–3,9% i månadsränta
 • Inga limit- eller månadsavgifter
 • Låna så länge du behöver

När betalas pengarna ut?

När du har signerat en ansökan med BankID behandlar vi den inom 24 timmar (måndag - fredag). När ansökan har godkänts betalas pengarna ut till ditt företagskonto direkt.

Schyssta villkor

Uppläggningsavgift

0 kr

Årsavgift

0 kr

Hanteringsavgift

0 kr

Det ska vara lika enkelt att söka finansiering som att lyssna på Spotify eller swisha. Vi gör det lättare än någonsin för små och stora företag att finansiera sin verksamhet och växa.

Michael Hansen
Grundare, Capcito

Så funkar checkräkningskredit från banken

Ett företags produktion eller orderintag är sällan konstant vilket självklart påverkar kassaflödet. En vanlig lösningen för att ha tillgång till likvida medel är en checkräkningskredit som kan användas vid behov. Denna checkräkningskredit är ett avtal med banken om att få använda en viss summa utöver det egna kapitalet. Men det tillkommer givetvis kostnader i form av avgifter som banken tar ut för att du ska få utnyttja denna kredit.

Så mycket kostar checkräkningskredit från banken

Vanligtvis betalar du en limitavgift, en fast avgift, samt ränta på utnyttjad kredit. Det kan tillkomma ofta kostnader för administration, övertrassering, och så vidare. Dessutom begär oftast banken en form av säkerhet för checkräkningskrediten, vilket kan vara säkerhet i företaget eller personlig borgen.

Så funkar checkräkningskredit från Capcito

När du ansöker om kredit hos oss bedömer vi din likviditet utifrån bokförda fakturor, till skillnad från traditionell checkräkningskredit som har en fast limit. Här spelar inte ditt företags storlek någon större roll, utan bedömningen görs baserat på din faktiska verksamhet och dina kunder.

En traditionell checkräkningskredit med hög limit ges oftare till större företag då en småföretagare ofta bedöms utgöra en för stor riskfaktor för att ges ett större låneutrymme i en checkräkningskredit. Men så är det inte hos oss. Om dina fakturor ökar i värde ökar din limit automatiskt, till skillnad mot en checkräkningskredit från banken där du är tvungen att ansöka om en högre limit.

Så mycket kostar checkräkningskredit från Capcito

Det enda som kostar med Capcitos checkräkningskredit är räntan, och du betalar bara ränta för dagarna företaget lånar, helt utan bindningstider. Svårare än så är det inte.

Checkkredit ger handlingsutrymme

Vår ger kredit med utestående kundfakturor som garanti. Principen är ganska enkel: Capcito bedömer företaget och kundreskontran. Utifrån från dessa fakta ger vi ett kreditförslag som till exempel kan vara 90% av kundreskontrans värde. För att Capcito skall kunna göra en snabb bedömning av ditt företag måste företagets bokföring göras i ett molnbaserat system, där Capcito har läsrättigheter till bokföringen. När vi har gjort en värdering får du ett snabbt svar om kreditvärdets gräns. Detta är en effektiv lösning för en företagare som behöver en kredit men samtidigt vill minska de finansiella kostnader som uppstår med en checkräkningskredit från banken.

Rörelsefinansiering genom tiderna

Den var en molning dag i Skottland 1728 som handelsmannen William Hog bistert stirrade ner i sin bokföring. Han fick det inte att gå ihop, det fanns skulder som behövde betalas innan intäkterna skulle komma in. Hog, en rörelsefinansieringspionjär, lyckades övertala the Royal Bank of Scotland att ge honom världens första kontantkredit. Fenomenet kom att sprida sig snabbt genom Storbritannien kommande decennier och under industrialiseringen, då företagande sköt i höjden, behövde entreprenörer ett enkelt sätt att finansiera sin tillväxt.

Till och med filosofen David Hume (som inte var bankernas största beundrare) beskrev checkkrediten som ”en av de mest briljanta idéerna som har implementerats inom handel’”. Trots detta så upplever än idag 60% av svenska företag att det är svårt att få finansiering, enligt Företagarnas finansieringsrapport 2016. Många företagare tvingas finansiera både den löpande verksamheten och investeringar med tillskott eller lån från ägaren. Något som belyser den privatekonomiska risken för entreprenören och dennes familj. Fyra av fem jobb sysselsätts av småföretagare, vad är anledningen till att de inte anställer fler? Det är helt enkelt för svårt för små och medelstora företag att finansiera sin tillväxt. När småföretagarens tillväxt begränsas hämmas landets BNP. Därför anser vi att ökad tillgänglighet till kredit för Sveriges företagare bör vara en av de viktigaste prioriteringarna. Genom Capcito spar företagaren administrativ tid, räntekostnader och effektiviserar sin rörelsefinansierng för att maximera värdeskapandet för bolaget.

För att sammanfatta kan vi konkludera att checkkrediten erbjudit en kritisk lösning för företagare sedan Mr. Hog tog ut det första kontantkrediten i början på 1700-talet. Den möjliggjorde expansion och storskalig tillväxt för dåtidens entreprenörer. Tiderna har dock förändrats, och finansieringsprodukterna måste stöpas om för att möta nutidens utmaningar. När 60% av Sveriges företagare uttrycker att det är svårt att finansiera sin tillväxt är det ett klart tecken på att kreditmarknadens beroende av historisk data och ålderdomliga tillvägagångssätt i den digitala tiden måste förändras.

Checkkredit beviljas oproportionerligt till bolag som redan har tillgång till alternativa finansieringsformer så som banklån, ge ut obligationer, samt ta in externt kapital genom andra kanaler. Som vi diskuterat ovan är småföretagaren svensk ekonomis ryggrad, asymmetrin i finansieringsalternativ slår negativt mot både företagaren och landets BNP. Att ta ut en fast avgift för tillgängligheten till en kreditlina ser vi som en annan av de stora trösklarna till checkkrediten för småföretagare.

Genom Capcito avser vi tillhandahålla smart och flexibel finansiering som i praktiken fungerar som en checkkredit. En checkkredit som den borde vara för dagens småföretagare.