Vad är factoring?

Factoring är en typ av rörelsefinansiering där bolaget säljer sina fakturor till en bank eller ett finansbolag.


Varför använder företag factoring?

Factoring används för att stärka bolagets likviditet. Genom att sälja sina fakturor frigörs kapital som annars är uppbundet i kundfordringar. Köparen av fordringen betalar ett rabatterat pris på fakturavärdet, fakturasäljaren får i gengäld pengarna snabbare.

CURVE

Vad kostar factoring?

Kostnaden för factoring blir oftast mer än den factoringavgift som erbjuds på papper. Det tillkommer en rad avgifter och krav. Totalkostnaden för factoring består av tre delar.

1. Factoringavgift
2. Hanteringsavgift
3. Årsavgift

Factoringavgift

Avgiften anges per fakturabeloppet och den satta kredittiden. Avgiften varierar vanligtvis mellan 2-5% av fakturavärdet. Kredittiden är den ni kommit överens om med kunden, den vanligaste är 30 dagar.

Hanteringsavgift

En avgift per faktura finansbolaget tar ut för hanteringen av fakturorna. Den påverkas av den administration som krävs beroende på om det till exempel handlar om elektroniska eller pappersfakturor.

Årsavgift

En fast avgift som betalas årligen för att använda factoringbolagets system. Kan täcka uppläggningsavgift för nya kunder. Storleken på avgiften varierar mellan olika finansbolag.

Hos Capcito finns det inga avgifter förutom ränta för de dagar du har pengarna på kontot.

Betala aldrig i onödan med Capcito

Hos Capcito finns det bara en kostnad; ränta för dagarna du har pengarna på kontot. Låna så mycket du behöver, när du behöver, betala inte i onödan. Vi har inga limitavgifter eller hanteringsavgifter. Vi kräver ingen företagsinteckning eller volymgaranti. Vi tror på att erbjuda rättvis finansiering baserat på hur er verksamhet går nu, inte för ett eller två år sedan.

Vår tjänst är inte factoring per definition, men använder sig även av kundfakturor Hos oss fungerar kundreskontra som säkerhet för en modern typ av checkkredit, där vi fungerar som en likviditetskran som kan slås på eller av närhelst ni önskar. Ni betalar bara ränta när kranen är påslagen.

Låt oss ta ett exempel:
Klassisk Factoring
Bolag A har två olika kunder och behöver frigöra kapital fort för att klara av den ökade orderomsättningen.

Man vet att Kund 1 kommer att betala om 15 dagar men behöver likviditet nu, därför säljer de den senaste fordringen - Kund 2:s faktura på 100 000 - till ett finansbolag för 2 % i factoringavgift. Det innebär att Bolag A får 98 000 kr i handen, de betalar 2000 kr för 30 dagars finansiering, vilket är 66,6 kr per dag.

Betalar Kund 1 fakturan efter 15 dagar, har Bolag A betalat dubbelt så mycket som de behöver i finansieringskostnad, eftersom tillskott av kapital kom i form av Kund 1:s betalning jämfört med vad det skulle kostat med Capcito.

Capcito – den moderna checkkrediten

Bolag A fakturerar 100 000 kr i sitt ekonomisystem. Detta speglas automatiskt i Capcito, fakturan får en belåningsgrad på 90% och blir en del av Bolag A:s låneutrymme. Capcitos algoritmer beräknar räntekostnaden till 2%.

Bolag A får då 90 000 kr i handen och betalar 2000 kr för 30 dagars finansiering, vilket är 66,6 kr per dag. Om Bolag B betalar fakturan efter 15 dagar kan Bolag A betala tillbaka hela lånet och har därmed endast betalat 1000 kr, hälften så mycket som i Factoring exemplet.

Kostnadsfördelen med Capcito

Traditionella finansbolag kräver långa avtal med volymgarantier och tilläggsavgifter, vilket ger en hög kostnad, även när behovet är mindre. Med Capcito lånar ni endast det företaget behöver när det behövs. I exemplet blir kostnaden för att finansiera bolaget hela 53,8 % lägre än jämfört med ett traditionellt factoringbolag. Även om räntan och avgiften skulle vara densamma som hos konkurrenten.

Vad innebär factoring för mitt bolag rent juridiskt?

Bolaget som säljer fakturan är fakturasäljaren

· Finansbolaget som köper fakturan blir fordringsägare/borgenär
· Fakturasäljarens kund blir gäldenär (betalningsskyldig till borgenären)

Överlåtbarhet
Fakturasäljaren måste vara den rättmätige ägaren av fakturan och även ha rättigheten att sälja och överlåta fordringen till en tredje part.

Möjliga juridiska problem vid sälj av faktura:
· Fakturan är redan såld, belånad eller pantsatt till ett annat finansbolag. Har ni ingått i ett factoringavtal tidigare innebär det ofta att även framtida fakturor är överlåtna till finansbolaget.
· Fakturasäljaren agerar agent eller inom en koncern och är juridiskt sett inte ägare till fordran.
· Det kan finnas överlåtelseförbud från leverantören till köparen, i vilket fall det inte är möjligt att sälja till en tredje part.

Vad innebär med eller utan regress?

Det finns två typer av factoring: med eller utan regress.
Regress (återgång) syftar på kreditrisken. Men kreditrisk menas risken att kunden som du fakturerat går i konkurs. Om gäldenären går i konkurs gäller följande för de olika typerna av factoring:

Med regress: du ansvarar för att den obetalda skulden slutregleras
Utan regress: finansbolaget som köpt fakturan ansvarar för att skulden slutregleras

Låt oss ta ett exempel: Bolag A fakturerar bolag B och säljer sedan fakturan med regress till finansbolag C. Om bolag B går i konkurs innebär det att bolag A ansvarar för att få betalning av konkursboet. Vice versa gäller med regress, då är det finansbolag C som ansvarar för att skulden slutregleras.’

Värt att notera vid sälj av faktura utan regress, är att anledningen till att en faktura förblir obetald oftast inte är konkurs hos gäldenären (kunden du fakturerat), utan en dispyt avseende tjänsten som levererats eller produkten som sålts. I detta fall återkommer finansbolaget och ber dig reglera dispyten.

Man kan alltså inte räkna med att man gör sig av med alla potentiella problem som kan uppstå vid betalning genom att sälja utan regress.

Hur är Capcito bättre än factoring?

Ett starkt kassaflöde är ryggraden i alla företag. Särskilt när det kommer till tillväxtfaser, där det notoriska begreppet ”cash crunch” härstammar ifrån. Det kan verka paradoxalt att ökad försäljning kan ta död på ett sunt företag med framtiden framför sig.

Vad gör man när orderboken dubblar i värde från en månad till en annan, kunderna betalar så sent som möjligt, och leverantörerna knackar på dörren?

Är man nog lyckligt lottad att han en checkkredit använder man den till dess att limiten är nådd. Har man ingen checkkredit är fakturafinansiering det effektivaste sättet att frigöra uppbundet kapital.

Checkkrediten är oftast väldigt svår att få beviljad för småföretagare. Därför Vänder sig många till fakturafinansiering.

Vi på Capcito har som vision att erbjuda Sveriges företagare den mest rättvisa och effektiva finansieringen de kan få, därför har vi skapat en ny, modern typ av checkkredit. Istället för att sälja sina fakturor dyrt används dem som säkerhet gentemot ett lån, som fungerar precis som en checkkredit (fast utan extra avgifter). Låna det du behöver, när du behöver, och betala inte ränta för dagar du inte behöver pengarna!

Vi vågar lova att vi kan sänka era finansieringskostnader.