Fakturaköp – betalt direkt

 • Fakturaköp på 3 klick
 • Du får upp till 99% av fakturan
 • Sälj första fakturan gratis
Testa här

Fakturaköp – snabba pengar till företaget

Behöver du mer pengar till företaget ibland? Vill du kunna satsa mer på framtiden och växa snabbare? Eller är dina kunder ofta sena med betalningarna, och du har utlägg som behöver göras? Fakturaköp innebär snabba pengar till företaget - vi tar hand om resten.

Fakturaköp ger dig kapital direkt, utan att behöva vänta 30 dagar på betalning från kunden. Mer kapital ger större möjligheter, ökad likviditet ger större trygghet och du kan fokusera på det viktigaste: göra bra affärer.

Snabbt och flexibelt

 • Se ditt låneutrymme på 3 klick
 • Välj vilka fakturor du vill sälja
 • Signera med BankID

Schyssta vilkor

 • Inga dolda avgifter
 • Inga bindningstider
 • Vi sköter hanteringen

Tryggt och säkert

 • Registrerade hos Finansinspektionen
 • SEB och Collector som delägare
 • Krypterad anslutning

Vad kostar fakturaköp?

Du kan få upp till 99% av fakturans värde - pengar du kan använda i företaget direkt. När ditt företag säljer fakturor betalar du en avgift per faktura. Capcitos priser för fakturaköp är mellan 1%-3% per faktura - det är allt. Fakturaköp från Capcito är enkelt - till bästa möjliga kostnad.

 • Få upp till 99% av fakturan direkt
 • 1-3% i avgift per faktura
 • Inga dolda avgifter

Sälj första fakturan gratis - inte bindande

Vi vill gärna hjälpa dig komma igång med fakturaköp. Testa själv utan att binda upp ditt företag på något: sälj första fakturan gratis på belopp upp till 75 000 kronor.

Hur snabbt får jag pengarna?

Du får svar på din ansökan om fakturaköp inom 24 timmar. Utbetalning sker inom 1-3 arbetsdagar.

Schyssta villkor

Uppläggningsavgift

0 kr

Aviavgift

0 kr

Hanteringsavgift

0 kr

Vad är Fakturaköp?

Fakturaköp är en typ av rörelsefinansiering där ditt företag säljer sina fakturor till en bank eller ett finansbolag. Fakturaköp ger pengarna samma dag som fakturan skickas till kunden.

Det finns två tydliga varianter av fakturaköp, med eller utan regress. Fakturaköp med regress innebär att ditt företag blir skyldigt att att återbetala fakturabeloppet ett visst antal dagar efter förfallodatumet, om fakturan fortfarande är obetald. Fakturaköp utan regress innebär däremot att finansbolaget som köper fakturan övertar den fullt ut och därmed också övertar risken för både sen och utebliven betalning.

Genom att få in pengarna samma dag som fakturan skickas till kunden, frigörs en hel del kapital som kan användas i verksamheten. Detta minskar mängden kapital som ligger bundet i kundfakturor och möjliggör en effektivare finansiering av företaget, samt ger utrymme för snabbare inköp – och därigenom ger fakturaköp möjlighet till ökade affärer och tillväxt.

Fakturaköp är en snabbväxande bransch – och fakturaköp är ett populärt och tidseffektivt alternativ till traditionella banklån som ofta kan vara både krångliga, tidskrävande och framförallt otillgängliga. Bankerna har blivit allt mer restriktiva kring utlåning till mindre företag och framförallt tjänsteföretag som har rörlig personal som den största tillgången – personalen kan gå ut genom dörren nästa dag, som bankerna brukar uttrycka det.

Vänta inte på pengarna

 • Få betalt direkt
 • Välj fakturor, signera med BankID
 • Sälj första fakturan gratis

Bli av med risken

 • Vi sköter hanteringen
 • Vi tar över kreditrisken
 • Vänta inte på betalningar

Satsa på tillväxten

 • Företagslån frigör kapital
 • Fokusera på affärerna
 • Slipp tidskrävande hantering

Vad innebär Överlåtbarhet inom fakturaköp?

Den som säljer fakturan måste vara ägare till den. Man måste även äga rättigheten att överlåta fakturan till en tredje part för att kunna ingå i ett avtal om fakturaköp.

Fakturaköp med eller utan Regress

Regress syftar till om du som säljer fakturor i slutändan har ett krav på dig att återta ansvaret för fakturan eller om finansbolaget i överlåtelsen av fakturan övertar risken för sen betalning eller att fakturan inte blir betald i det fall kunden går i konkurs.

Vad är skillnaden mellan fakturaköp och factoring?

Factoring är i själva verket ett samlingsnamn och begrepp som innefattar två huvudsakliga former av fakturafinansiering; fakturaköp (även kallat fakturaförsäljning) och fakturabelåning. Gemensamt för båda finansieringsformerna är att de företag som har en kundfaktura, som vanligen ska betalas om 30-90 dagar, kan frigöra merparten av den kommande inbetalningen redan idag.

Vad är skillnaden mellan fakturaköp och fakturabelåning?

Fakturabelåning innebär i praktiken att företaget lånar pengar med kundfakturor som säkerhet. För att factoringbolaget ska ha en säkerhet för lånet behöver fakturorna pantsättas. Pantsättningen görs vanligen genom att en text om att fakturan är pantsatt läggs in på fakturan. I många fall kräver även factoringbolaget att de ska skicka ut samtliga fakturor samt ta emot kommande betalningar.

När du belånar en faktura får du vanligen mellan 70-95 % av fakturans värde, inklusive moms, samma dag som fakturan skickas till kunden. Resterande del, minus räntan, betalas ut när kunden väl betalat till factoringbolaget.

Fakturaköp eller Företagslån?

Företagslån är en enkel och smidig form av finansiering till företaget för dig som inte har fakturor att ställa ut som säkerhet. Företagslån har en kostnad i form av ränta och i vissa fall uppläggningskostnad (dock inte hos Capcito). Löptiden kan variera mellan några månader och flera år.

Tänk på följande med fakturaköp

 • Fakturan får ej vara såld, belånad eller pantsatt till ett annat finansbolag
 • Om ditt företag har skrivit på ett avtal tidigare kan det ibland innebära att även framtida fakturor är överlåtna till finansbolaget
 • Den vara eller tjänst som fakturan avser måste vara levererad/utförd när fakturan ställs ut. Förskottsfakturor kan alltså inte användas vid fakturaköp
 • Var försiktig så att det inte existerar överlåtningsförbud från leverantören. Det betyder att fakturaköp inte är tillåtet

Vanliga termer inom fakturaköp

 • Fakturasäljaren - bolaget som säljer fakturan
 • Fordringsägare/borgenär - finansbolaget som köper fakturan
 • Gäldenär - fakturasäljarens kund blir gäldenär (betalningsskyldig till borgenären)