Fakturaköp – Testa ditt pris gratis

Testa här

Vad kostar fakturaköp?

Så här funkar fakturaköp: ditt företag säljer en eller flera fakturor och betalar en avgift per faktura. Ditt företag får alltså betalt direkt på upp till 99% av fakturans värde – istället för att vänta 30, 60 eller 90 dagar på din kund ska betala.

Vår avgift på fakturaköp är mellan 1%–3,5% per faktura – det är allt. Att sälja fakturor från Capcito är enkelt – till bästa möjliga kostnad. Genom att importera fakturor direkt från bokföringen kan vi ge dig ett rättvist pris direkt, och du kan sälja fakturor med BankID på bara några klick.

 • Få upp till 99% av fakturan direkt
 • 1%–3,5% avgift per faktura
 • Inga dolda avgifter

Vad blir totalkostnaden?

Du får fakturabeloppet minus en liten avgift när du använder fakturaköp.

Till exempel: låt säga att du säljer en faktura på 100 000 med avgift på 2%...

 • Vi drar av en avgift på 2 000 kr +moms
 • Vi betalar ut 97 500 kr till ditt konto direkt.

Är det något mer som kostar?

Nej, vi tar inte ut några andra avgifter (Inga startavgifter eller hanteringskostnader). Det är bara avgiften som dras, och vi har heller inga bindningstider på fakturaköp.

Kan jag välja vilka fakturor jag säljer?

Ja! Du kan sälja några utvalda fakturor när behovet uppstår eller samtliga fakturor, det är helt flexibelt. Du betalar alltså bara när du använder fakturaköp – vi har inga bindningstider. Sälj enstaka fakturor när du vill, eller sälj alla fakturor: det är upp till dig hur ofta du använder fakturaköp.

KAMPANJ: Sälj första fakturan gratis

Vi vill gärna hjälpa dig komma igång med fakturaköp. Därför kan du just nu sälja första fakturan gratis (på belopp upp till 100 000 kr), utan att binda upp dig på något. Det är enkelt att sälja fakturor till oss: logga in på Capcito, bifoga de fakturor du vill sälja och signera med BankID.

Vad händer om min kund inte betalar?

När du säljer fakturor till Capcito köper vi fakturor mot aktiebolag utan regress. Det innebär att vi tar över hela kreditrisken, även om din kund inte betalar i tid. Fakturaköp mot privatpersoner, enskilda firmor och handelsbolag sker med regress. Då är ditt företag skyldigt att betala tillbaka beloppet 20 dagar efter förfallodatum om fakturan skulle förbli obetald.

Hur ansöker jag om fakturaköp – och vad händer sen?

Vi får många frågor kring hur man gör en ansökan om fakturaköp, och vad som händer sen – så här kommer en överblick om hur processen ser ut när ditt företag använder fakturaköp för att sälja fakturor.

Vad krävs för att en faktura ska gå att sälja?

En faktura behöver uppfylla fyra enkla kriterier för att kunna säljas till oss på Capcito.

 • Fakturamottagaren behöver vara kreditvärdig
 • Fakturan förfaller om mer än 7 dagar
 • Fakturan får inte vara betald än
 • Fakturan får inte vara förfallen

Hur gör jag ansökan?

 • Du loggar in på Capcito och bifogar fakturorna företaget ska sälja
 • Du kommer se direkt vad det blir för pris och hur mycket du får utbetalt
 • Efter det signerar du en ansökan med BankID

Vad händer sen?

När du har signerat din ansökan om fakturaköp landar den hos vår kreditavdelning. Det är de som bestämmer om en ansökan ska godkännas eller avslås.

 • Vi har som ambition att du ska få svar på din ansökan om att sälja faktura inom 24 timmar, i vissa fall kan det något längre.

När får jag pengarna?

Vi har som ambition att du ska få svar på din ansökan inom 24 timmar (mån-fre), i vissa fall kan det ta något längre. Så fort ansökan är godkänd gör vi en utbetalning (på grund av banktider kan det ibland ta upp till en bankdag för pengarna att landa på kontot).

Hur påverkar det här relationen till mina kunder?

Enligt vår erfarenhet: väldigt lite. Vi anstränger oss alltid lite extra för att det ska bli en smidig upplevelse även för dina kunder.

Snabbt och flexibelt

 • Testa ditt pris med 1 klick
 • Välj vilka fakturor du vill sälja
 • Inga bindningstider

Schyssta vilkor

 • Inga dolda avgifter
 • Inga hanteringsavgifter
 • Fakturaköp utan regress

Tryggt och säkert

 • Registrerade hos Finansinspektionen
 • SEB och Collector som delägare
 • Signering med BankID

Vad är Fakturaköp?

Fakturaköp är en typ av rörelsefinansiering där ditt företag säljer sina fakturor till en bank eller ett finansbolag. Fakturaköp ger pengarna samma dag som fakturan skickas till kunden.

Det finns två tydliga varianter av fakturaköp, med eller utan regress. Fakturaköp med regress innebär att ditt företag blir skyldigt att att återbetala fakturabeloppet ett visst antal dagar efter förfallodatumet, om fakturan fortfarande är obetald. Fakturaköp utan regress innebär däremot att finansbolaget som köper fakturan övertar den fullt ut och därmed också övertar risken för både sen och utebliven betalning.

Genom att få in pengarna samma dag som fakturan skickas till kunden, frigörs en hel del kapital som kan användas i verksamheten. Detta minskar mängden kapital som ligger bundet i kundfakturor och möjliggör en effektivare finansiering av företaget, samt ger utrymme för snabbare inköp – och därigenom ger fakturaköp möjlighet till ökade affärer och tillväxt.

Fakturaköp är en snabbväxande bransch – och fakturaköp är ett populärt och tidseffektivt alternativ till traditionella banklån som ofta kan vara både krångliga, tidskrävande och framförallt otillgängliga. Bankerna har blivit allt mer restriktiva kring utlåning till mindre företag och framförallt tjänsteföretag som har rörlig personal som den största tillgången – personalen kan gå ut genom dörren nästa dag, som bankerna brukar uttrycka det.

Fakturaköp – snabba pengar till företaget

Behöver du mer pengar till företaget ibland? Vill du kunna satsa mer på framtiden och växa snabbare? Eller är dina kunder ofta sena med betalningarna, och du har utlägg som behöver göras? Fakturaköp innebär snabba pengar till företaget - vi tar hand om resten.

Fakturaköp ger dig kapital direkt, utan att behöva vänta 30 dagar på betalning från kunden. Mer kapital ger större möjligheter, ökad likviditet ger större trygghet och du kan fokusera på det viktigaste: göra bra affärer.

Vänta inte på pengarna

 • Få betalt direkt
 • Välj fakturor, signera med BankID
 • Sälj första fakturan gratis

Bli av med risken

 • Vi sköter hanteringen
 • Vi tar över kreditrisken
 • Vänta inte på betalningar

Satsa på tillväxten

 • Företagslån frigör kapital
 • Fokusera på affärerna
 • Slipp tidskrävande hantering

Fakturaköp med eller utan Regress

Regress syftar till om du som säljer fakturor i slutändan har ett krav på dig att återta ansvaret för fakturan eller om finansbolaget i överlåtelsen av fakturan övertar risken för sen betalning eller att fakturan inte blir betald i det fall kunden går i konkurs.

Vad är skillnaden mellan fakturaköp och factoring?

Factoring är i själva verket ett samlingsnamn och begrepp som innefattar två huvudsakliga former av fakturafinansiering; fakturaköp (även kallat fakturaförsäljning) och fakturabelåning. Gemensamt för båda finansieringsformerna är att de företag som har en kundfaktura, som vanligen ska betalas om 30-90 dagar, kan frigöra merparten av den kommande inbetalningen redan idag.

Vad är skillnaden mellan fakturaköp och fakturabelåning?

Fakturabelåning innebär i praktiken att företaget lånar pengar med kundfakturor som säkerhet. För att factoringbolaget ska ha en säkerhet för lånet behöver fakturorna pantsättas. Pantsättningen görs vanligen genom att en text om att fakturan är pantsatt läggs in på fakturan. I många fall kräver även factoringbolaget att de ska skicka ut samtliga fakturor samt ta emot kommande betalningar.

När du belånar en faktura får du vanligen mellan 70-95 % av fakturans värde, inklusive moms, samma dag som fakturan skickas till kunden. Resterande del, minus räntan, betalas ut när kunden väl betalat till factoringbolaget.

Fakturaköp eller Företagslån?

Företagslån är en enkel och smidig form av finansiering till företaget för dig som inte har fakturor att ställa ut som säkerhet. Företagslån har en kostnad i form av ränta och i vissa fall uppläggningskostnad (dock inte hos Capcito). Löptiden kan variera mellan några månader och flera år.

Vad innebär Överlåtbarhet inom fakturaköp?

Den som säljer fakturan måste vara ägare till den. Man måste även äga rättigheten att överlåta fakturan till en tredje part för att kunna ingå i ett avtal om fakturaköp.

Tänk på följande med fakturaköp

 • Fakturan får ej vara såld, belånad eller pantsatt till ett annat finansbolag
 • Om ditt företag har skrivit på ett avtal tidigare kan det ibland innebära att även framtida fakturor är överlåtna till finansbolaget
 • Den vara eller tjänst som fakturan avser måste vara levererad/utförd när fakturan ställs ut. Förskottsfakturor kan alltså inte användas vid fakturaköp
 • Var försiktig så att det inte existerar överlåtningsförbud från leverantören. Det betyder att fakturaköp inte är tillåtet

Vanliga termer inom fakturaköp

 • Fakturasäljaren - bolaget som säljer fakturan
 • Fordringsägare/borgenär - finansbolaget som köper fakturan
 • Gäldenär - fakturasäljarens kund blir gäldenär (betalningsskyldig till borgenären)