Sälja fakturor

Hur får man kassaflödet att gå ihop? Det är en av de vanligaste frågeställningarna bland företagare. Likviditetsplanering i all ära, men ibland uppkommer oförutsägbara kostnader och ordrar man inte räknat med. Hur tacklar man dessa pucklar på smartaste och billigaste sätt? Svaret är genom att sälja fakturor.


Ökar omsättningen drastiskt från en månad till en annan, och bolaget inte sitter på stora likvider, kan det uppstå allvarliga problem med att finansiera orderboken eftersom man inväntar betalning från föregående månads fakturering. Att sälja fakturor till en bank eller ett finansinstitut är en typ av rörelsefinansiering för den löpande verksamheten. Syftet är alltså att frigöra kapital snabbt som annars är uppbundet i kundfordringar. Detta gör att företaget kan täcka kortfristiga skulder såsom leverantörsfakturor.

Bra termer att hålla reda på är:

- Fakturasäljaren - bolaget som säljer fakturan.
- Borgenär/fordringsägare - fakturaköparen, finansbolaget som köper fakturan.
- Gäldenär - Fakturasäljarens kund, blir betalningsskyldig till den nya fordringsägaren.
- Sälja fakturor med regress - regress syftar på återgångsrätt, det vill säga att fakturaköparen har rätten att återlämna fakturan till säljaren i det fall att gäldenären går i konkurs, kreditrisken med andra ord. Det är då fakturasäljarens ansvar att erhålla betalning från gäldenären.
- Sälja fakturor utan regress - Motsatsen till föregående punkt. Fakturaköparen tar på sig kreditrisken och fakturasäljaren bär inget ansvar för att erhålla betalning av gäldenären vid fall av konkurs.


Fakturaköparen betalar ett rabbaterat pris på fakturavärdet, och blir sedan fordringsägare. I de flesta fall blir gäldenären betalningsskyldig till fakturaköparen.

Kostnaden kan delas in i tre kategorier:

1. Factoringavgift
2. Hanteringsavgift
3. Årsavgift

Factoringavgiften är en procentsats av fakturavärdet. Factoringavgiften varierar mellan 2-5% vilket betyder att säljaren får mellan 98-95% av fakturan utbetalt, medan fakturaköparen tar resten som avgift.

Hanteringsavgiften är en kostnad för det administrativa arbetet associerat med varje enskild faktura som säljs och tas ut av fakturaköparen.

Årsavgiften är en engångsavgift som betalas varje år för att ha tillgång till factoringbolaget eller bankens tjänster.

Som du kanske märkt blir totalkostnaden dyrare än den factoringavgift som marknadsförs av aktörerna. Känns det dyrt? Lugn, vi på Capcito har skapat en lösning som är både billigare och bättre än traditionell fakturafinansiering. Vi erbjuder en ny typ av finansiering där kundreskontra fungerar som säkerhet mot lån. Kreditlinan växer i takt med er försäljning - så fort ni bokför en faktura blir den en del av ert låneutrymme. Låna så mycket som ni behöver, när ni behöver det, och betala endast ränta för dagarna ni har pengarna på kontot, istället för att sälja fakturor. Vi fungerar som en checkkredit, förutom att vi inte tar ut några avgifter, bara ränta.

Fakturafinansiering - en gammal vän

Att sälja fakturor är inget nytt påfund. Tvärtom, går det tillbaka mycket längre i tiden än vad man kan tro. Så tidigt som 2000 f. Kr. i Mesopotamien (nuvarande Iraq, Kuwait och Syrien) har en typ fakturafinansiering dokumenterats. På 1300-talet utformas den moderna fakturafinansieringen i England för tyghandlare. På 1600-talet börjar amerikanska köpmän söka förskottering på timber, tobak, bomull och andra råvaruleveranser över atlanten. Under 1800-talet sveper industrialiseringen över Europa och Amerika, den första varianten på faktura-sälj utan regress görs tillgänglig för företag med kreditvärdiga kunder. 1910 använder sig amerikanska textil och klädtillverkare av fakturafinansiering för att öka takten på produktionen. 1940 börjar några amerikanska banker att erbjuda köp av fakturor, textil och klädbranschen - som är i högt behov av råvaror för tillverkning- omfamnar konceptet och 1948 uppgår factoringvolymen till 2,5 miljarder dollar.

Under 1970 och 1980-talet stiger räntorna och som konsekvens blir bankfinansiering dyrare och svårare att bli beviljad. Efterfrågan på fakturafinansiering stiger. På 90-talet gör giganter som GE och GMAC entré på marknaden och även mindre factoringfirmor startar med nichade marknader som fokus. Den digitala revolutionen under 2000-talet skapade förutsättningarna för factoring online och branschen har växt exponentiellt. 2015 uppgick den globala factoringvolymen till € 2,373 miljarder, alltså 22 661 miljarder SEK.

Ökad tillgänglighet till kredit för ekonomins ryggrad

Att finansiera den löpande verksamheten via kundfordringar är alltså ett uråldrigt tillvägagångssätt. Det kan dock tyckas märkligt att utformningen av själva tjänsten inte har förändrats mer med tiden. Hur kan processen optimeras och uppdateras? Med dagens teknologi och mängden data som finns tillgänglig måste det finnas ett bättre sätt att erbjuda rörelsefinansiering.

CURVE

Om det aldrig har varit så enkelt och billigt att låna pengar, hur förklarar vi då resultaten från Företagarnas undersökning?

Svaret finns i något som kallas asymmetri. Med det menas att de företag som gynnats av billigare krediter är de företag som redan hade tillgång till dem från första början. Det har alltså blivit billigare för de företag med redan etablerade kreditlinor att låna pengar, medan de inte blivit lättare för småföretagare att låna pengar. Varför? Vår teori är att bankerna blivit försiktigare efter finanskrisen 2009. I kölvattnet följde hårdare reglering och ängsliga aktieägare, måna om att inte låta balansräkningen fyllas med “högrisklån”. Som konsekvens har ekonomins ryggrad -småföretagaren- nekats den påtänkta förmånen den sänkta reporäntan skulle medföra. Därför har Capcito tagit ett modernt datadrivet tillvägagångssätt till grund för att bygga en ny typ av kreditbedömningsmotor. Vi analyserar bolagets bokföring i realtid via en så kallad API-koppling till bolagets molnbokföring. Capcito baserar sin bedömning på en analys av den aktuella kundreskontran, inte gamla bokslut. Capcito ger en belåningsgrad baserat på riskprofilen i reskontra och växer dynamiskt med försäljningen.