Varför vill finansbolag och banker köpa fakturor?


Vad kostar fakturaköp?

Fakturaköp innebär att köparen betalar ett rabatterat pris på fakturavärdet, mellan 95-97% av beloppet. Med andra ord kostar det fakturasäljaren mellan 3-5% av det fakturerade beloppet att få pengarna snabbare. Fakturaköparens rabatterade pris rationaliseras alltså av att det faktum att säljaren får pengarna snabbare, ökad likviditet,istället för att invänta betalning från kund då kredittiden löper ut. Företag är i genomsnitt sena med att betala vilket gör att fakturafinansieringstjänster är högt efterfrågade av marknaden, då likviditet och kassaflöde är det viktigaste för att hålla den löpande verksamheten på stadig köl.

Fakturaköp är associerat med en del kostnader.

Kostnaden kan delas in i tre kategorier:

- Factoringavgift
- Hanteringsavgift
- Årsavgift


Factoringavgiften är en procentuell andel av det fakturerade beloppet. Den varierar mellan 2-5% vilket betyder att säljaren får mellan 98-95% av fakturan utbetalt, medan fakturaköparen tar skillnaden som avgift.

Hanteringsavgiften är en kostnad för det administrativa arbetet associerat med varje enskild faktura som säljs och tas ut av fakturaköparen.

Årsavgiften är en engångsavgift som betalas varje år för att ha tillgång till factoringbolaget eller bankens tjänster.

Alltså kan vi se att totalkostnaden blir väsentligt högre än den nominella factoringavgiften som marknadsförs av de olika factoringbolagen.

Hos Capcito betalar företaget endast ränta för de pengar de behöver låna, så länge de behöver. Vi erbjuder en ny typ av finansiering där kundreskontra fungerar som säkerhet mot lån. Kreditlinan växer i takt med er försäljning - så fort ni bokför en faktura blir den en del av ert låneutrymme. Isätllet för faktutaköp - låna så mycket som ni behöver, när ni behöver det, och betala endast ränta för dagarna ni har pengarna på kontot. Vi fungerar som en checkkredit, förutom att vi inte tar ut några avgifter, bara ränta.

CURVE

Begrepp
- Fakturasäljaren - bolaget som säljer fakturan
- Fordringsägare/borgenär - finansbolaget som köper fakturan
- Gäldenär - fakturasäljarens kund blir gäldenär (betalningsskyldig till borgenären)


Överlåtbarhet
Den som säljer fakturan måste vara ägare till den. Man måste även äga rättigheten att överlåta fakturan till en tredje part för att kunna ingå i ett factoringavtal.

Tänk på följande när du ska sälja en faktura:
- Fakturan får ej vara såld, belånad eller pantsatt till ett annat finansbolag.
- Om ert bolag har skrivit på ett factoringavtal tidigare innebär det ofta att även framtida fakturor är överlåtna till finansbolaget.
- Om ditt bolag är verksamt som agent eller inom en koncern - åt vems vägnar du ämnar sälja fakturan - är du inte juridisk ägare till fordran och kan ej sälja den till en tredje part.
- Var försiktig så att det inte existerar överlåtningsförbud från leverantören. Det betyder att fakturaköp inte är tilåtet.

Vad innebär med eller utan regress?

Fakturaköp kommer i två varianter: med eller utan regress.

Regress är rätten att återlämna fakturan till fakturasäljaren.

Om finansbolaget köper en faktura med regress, kan de - vid konkurs av gäldenären - överlåta fakturan tillbaka till fakturasäljaren. Det blir sedan företaget som sålde fakturan från början som får ansvaret att driva in det fakturerade beloppet.

Om fakturasäljaren i ovanstående exempel hade valt att sälja sin faktura utan regress, hade finansbolaget/borgenären ej kunnat återlämna indrivningsansvaret. Att sälja utan regress är alltså et sätt att göra sig av med kreditrisken. Med kreditrisk menas risken att gäldenären går i konkurs.

Om gäldenären går i konkurs gäller följande för de olika typerna av fakturaköp:

Med regress: du ansvarar för att den obetalda skulden slutregleras

Utan regress: finansbolaget som köpt fakturan ansvarar för att skulden slutregleras

Låt oss ta ett exempel: Bolag A fakturerar bolag B och säljer sedan fakturan med regress till finansbolag C. Om bolag B går i konkurs innebär det att bolag A ansvarar för att få betalning av konkursboet. Vice versa gäller med regress, då är det finansbolag C som ansvarar för att skulden slutregleras.

Värt att notera vid fakturaköp utan regress, är att anledningen till att en faktura förblir obetald oftast inte är konkurs hos gäldenären (kunden du fakturerat), utan en dispyt avseende tjänsten som levererats eller produkten som sålts. I detta fall återkommer finansbolaget och ber dig reglera dispyten.

Man kan alltså inte räkna med att man gör sig av med alla potentiella problem som kan uppstå vid betalning genom att nyttja fakturaköp utan regress.

Hur är Capcito bättre än factoring?

Som vi diskuterade i inledningen är ett starkt kassaflöde ryggraden i alla företag. Vi på Capcito har som vision att erbjuda Sveriges företagare den mest rättvisa och effektiva finansieringen de kan få, därför har vi skapat en ny, modern typ av checkkredit. Istället för att sälja sina fakturor dyrt används dem som säkerhet gentemot ett lån, som fungerar precis som en checkkredit (fast utan extra avgifter). Låna det du behöver, när du behöver, och betala inte ränta för dagar du inte behöver pengarna!

Vi vågar lova att vi kan sänka era finansieringskostnader.