Vad är ett företagslån?

Ett företagslån är ett lån till företaget från en kreditgivare under en given löptid. Kreditgivaren kan vara en bank, ett finansbolag, en myndighet, eller en alternativ långivare. Företagslån har en kostnad i form av ränta och i vissa fall uppläggningskostnad. Löptiden kan variera mellan några månader och flera år.


Värt att tänka på

Fundera på följande innan du ansöker om lån:

- Hur mycket pengar behöver bolaget?
- Vad ska företagslånet användas till?
- Hur snabbt behöver bolaget pengarna?
- Hur lång tid kommer det ta att betala tillbaka pengarna, och under vilka antaganden baserar ni denna beräkning på?
- Hur länge har företaget varit aktivt?
- Hur mycket säkerhet, om någon kan du/ni ställa mot lånet?

Vilka typer av företagslån finns det?

- Företagslån - med eller utan säkerhet
- Förskottering av kreditkortsintäkter - passar den typen av företag som vars intäkter kommer från privatpersoner som betalar med kort
- Lån för köp av maskineri
- Leasing för maskineri - istället för att köpa maskinen upprättas en typ av långtidshyra, den vanligaste formen är operativ lease där hyra bokförs som kostnad. Det finns även kapitaliserad leasing då maskinen läggs till i balansräkningen som en tillgång och
- Belåna fastighet - lån med fastighet som säkerhet


Den här artikeln kommer att fokusera på det förstnämda - företagslån utan säkerhet, och företagslån med säkerhet.

Vem kan man låna av?

Den finns fyra kategorier av långivare: banker, finansbolag, myndigheter, och alternativa långivare.

Banken är den traditionella kreditgivaren. Det är för det mesta en klassisk ansökningsprocess med möte på kontoret och en bankman, som sedan tar ärendet till en kreditkommitén för beslut. Processen kan ta veckor. Finansbolagen brukar erbjuda ansökningsprocess online, och vara något snabbare än bankerna. I båda fallen bör man vara medveten om avgifter som kan tillkomma utöver räntesatsen som erbjuds på papper.

Myndigheter erbjuder också företagslån via Almi till exempel. Almi är en statlig entitet som erbjuder företagslån, rådgivning och riskkapital till svenska företag och start ups. Nackdelen med myndigheter är att processen är lång och krävande. Det vill säga inte idealt om det är bråttom att få företagslånet utbetalt.

Alternativa långivare, är en komponent i det som brett kallas för fintech (financial technology), vars syfte är att effektivisera och optimera finansiella tjänster genom att använda teknologi. Aktörerna fokuserar främst på små och medelstora företag. De har optimerat sin tjänst för den digitala åldern och värdesätter snabbhet och flexibilitet, med nischad inriktning Capcito är ett exempel på en sådan aktör. Vi är specialiserade på rörelsefinansiering för tillväxtbolag där kassaförstärkning möjliggör ökad omsättning. Vidare finns även så kallade P2P aktörer (peer-to-peer), där privatpersoner själva allokerar sitt överskottskapital till bolag som söker finansiering via en öppen plattform.

Vad kan det användas till?

Företagslån kan användas för att göra investeringar i materiella tillgångar eller täcka likviditetssvackor i den löpande verksamheten. Det är vanligt att bolag i tillväxtvas får problem med kassaflödet. Leverantörsskulderna stiger fort innan man får betalt av kunderna. Då kan rörelsefinansiering med fakturor som underliggande vara det bästa alternativet, men även företagslån kan användas för att balansera likviditeten i bolaget

Hur får man ett företagslån?

För att kunna bli beviljad ett företagslån krävs det att företaget har en giltig bolagsform (AB, KB, HB, EF).

Du ansöker om företagslån hos en bank eller ett finansbolag. Det går att ansöka om företagslån online hos många aktörer. Kreditgivaren vill så klart känna sig säker på att han eller hon kommer att få tillbaka sina pengar. I vissa fall krävs det ingen säkerhet mot lånet, ett så kallat blancolån. Men i vanliga fall kan banken begära en rad olika typer av pant. Banken kan kräva företagsinteckning, det vill säga ta företagets varulager och kundfordringar som säkerhet mot lånet. Banken gör också en helhetsbedömning baserat på dig som företagare. De tittar på din erfarenhet, utbildning och privatekonomi. Bolagets tidigare bokslut ligger också till grund för beslutet. Befinner sig bolaget i en uppstartsfas vill kreditgivaren se en affärsplan och veta hur långt ni har kommit. Presentera även ägarstrukturen och likviditetsbudget och projekterad säljplan. Personlig borgen kan också förekomma om det bedöms att bolaget inte är säkert nog att inteckna, eller redan är nyttjat som säkerhet. Pant i form av fastighet är ett annat vanligt sätt att fastställa säkerhet för företagslån. Det är viktigt att presentera strukturerad bokföring och rimliga siffror i alla antaganden.

Vad kostar det?

Kostnaden för lånet är räntesatsen. Den kan variera betydligt beroende på det ansökande bolagets skick; omsättning; lönsamhet; hur länge det varit aktivt; långa och kortfristiga skulder; styrelsens sammansättning; antal kunder; affärsplan; redovisningens utformning; betalningsförmåga; om det finns eller funnits betalningsanmärkningar i ledningen eller styrelsen.

Att betala tillbaka i förtid kan medföra en extra lösenkostnad, så kallad räntekompensation. Hos Capcito kan du betala tillbaka lånet när som helst utan extra kostnad, och betalar bara ränta för så mycket pengar du behöver ha på kontot. Du kan öka eller minska lånet när du vill. Till skillnad från de flesta andra aktörer har Capcito inga dolda avgifter. Ingen hanteringsavgift, limitavgift, räntekompensation eller satta löptider. Vi sätter räntan och ni bestämmer resten.

Kostnad hos Capcito

Hos Capcito fungerar kundreskontra som säkerhet mot lån. Genom en API-koppling mot de flesta av Sveriges molnbaserade affärssystem såsom Visma, Fortnox, PE Accounting och Billogram mm. blir ditt företags låneutrymme uppdaterat så fort du bokför en faktura i ditt affärssystem. Våra algoritmer driver branschens mest kompletta kreditbedömningsmotor som automatiskt räknar ut belåningsgrad på varje aktuell faktura. Vi gör sedan en helhetsbedömning av alla fakturor och ger förslag på vilken ränta ni skulle betala i det fall ni skulle vilja låna. Vi baserar vår bedömning på realtidsdata - hur det går för ert bolag just nu - inte på gamla bokslut. Detta gör att vi kan med större säkerhet bevilja lån till bättre villkor än andra finansiärer. Dubblar ni omsättningen nästa månad? Med Capcitos dynamiska lösning växer låneutrymmet i takt med försäljningen. Inget behov av att omförhandla med banken. Ni kan ansöka om lån direkt via hemsidan och ha pengarna på kontot inom 24 timmar. Det kostar självklart inget att koppla sin bokföring och testa sitt låneutrymme. Hela processen tar några bara några minuter.