Företagskredit

Företagskredit

I stort sett alla företag har behövt eller kommer att behöva en ekonomisk företagskredit. Typiska fall är när företaget växer mycket kraftigt, eller att man står inför en stor investering. Det finns en många former av företagskredit, alla med sina fördelar och nackdelar. En typ av företagskredit är förstås ett traditionellt lån, som avbetalas med ränta på överenskommen tid. En annan mycket vanlig form av företagskredit, eller kontokredit, är checkräkningskredit. Checkräkningskredit är i grunden en överenskommelse med banken att du får överskrida det belopp som du har på ett visst konto, det vill säga du tillåts ha minussaldo upp till ett visst belopp. En företagskredit har en årsavgift för att ha tillgång till krediten, dels en ränta på det belopp du har utnyttjat. Långivaren kräver vanligtvis en säkerhet för det maximala beloppet på en kontokredit, antingen en säkerhet i företaget eller genom borgen. Med Capcito kan du få tillgång till ett nytt koncept för företagskredit. Vår lösning bygger på att du kan få en kontokredit där din kundreskontra utgör säkerhet. Principen för vår kontokredit är mycket enkel:

- Du använder ett molnbokföringsprogram och ger Capcito tillgång till informationen.
- Capcito värderar din kundreskontra och ger ett förslag på kontokredit och kostnad.
- Enbart utnyttjad kontokredit kostar.

Fakturabelåningens principer

Din kundreskontra utgör förstås ett värde för din företagskredit. I de allra flesta fall kommer kunden att betala, och pengar kommer in. Detta grundar vi vår kreditbedömning när du ansöker om kontokredit på Capcito. För att du ska kunna ansöka krävs att du är ansluten till ett molnbokföringssystem där vi kan bedöma dina fakturors värde. Eftersom vi ser vad du bokför i fakturor kan vi ge en löpande företagskredit baserad på fakturornas värde.

Ansök om kontokredit

Företag kan komma i en situation där det är bråttom med att få en kontokredit. Det kan till exempel handla om att företaget fått in en stor order som kräver inköp av material. Hos oss på Capcito får du svar inom några få timmar om hur hög kontokredit du har tillgång till, och allt sköts enkelt via Internet där du signerar din ansökan om företagskredit med ditt BankID.