Ta kontroll över redovisningen nu – 6 smarta tips

Ta kontroll över redovisningen nu – 6 smarta tips

Av Malin Gilck - Jun 5, 2020

Av Malin Gilck

Jun 5, 2020

Gästbloggare: Malin Gilck, COO, PE Accounting

Vi har länge sett digitaliseringsvågen rejält förbättra förutsättningarna för företag som säljer timmar, abonnemangstjänster eller helt digitala produkter. De som vill ligga i framkant automatiserar så mycket som möjligt för att minska personberoende och öka kontrollen.

Dagens turbulenta omvärld sätter fingret på vikten av struktur, processer och en hög grad av automatisering. Det visar på hur sårbar en organisation är om man inte har kontroll över siffrorna i realtid. Det kan gå otroligt fort och för att kunna fatta snabba och välgrundade beslut måste du ha 100% koll, 100% av tiden.

Många bolag vi träffar, bland annat inom konsultbranschen, har höga krav på att ständigt öka sina marginaler. Det kräver i sin tur även intern effektivitet och minskad administration. Det är svårt att öka marginalerna i en tuff bransch om manuella mellansteg gör att ekonomiavdelningen lägger värdefull tid på administration och pappersarbete.

Du ska veta hur mycket bokföringen faktiskt kostar och hur mycket tid dina kollegor på ekonomi kan frigöra.

- Malin Gilck

Idag, år 2020 har vi kommit väldigt långt i den digitala utvecklingen. Vi kan frigöra mycket av vår dyrbara tid tack vare automatiserade processer och lösningar. Detta har vi gjort sedan starten med visionen att ge ekonomichefer och företagsledare tillbaka kontrollen över sina egna siffror. Vi tror att denna kontroll ger bättre beslutsunderlag och i slutändan mer framgångsrika och lönsamma bolag. Vi tycker det är dags att fler företag tar kontroll över sina siffror – det kan avgöra er framtid!

100% kontroll, 100% av tiden kräver dock även att du tar kontroll över kostnaderna för din bokföring. Du ska veta hur mycket bokföringen faktiskt kostar och hur mycket tid dina kollegor på ekonomi kan frigöra. Tid som de kan lägga på arbetsuppgifter som genererar intäkter till bolaget eller utvecklar affärsmodellen. Du behöver ha kostnadskontroll helt enkelt.

LÄS MER: Samarbete mellan Capcito och PE Accounting möjliggör en helt integrerad finansieringslösning

För att få kostnadskontroll ska du:

Sätta standardiserade processer för allt inom ekonomin. Och ja, det innebär även lönemodellen som ofta varierar stort i exempelvis konsultbolag. Utan standardisering och processer kommer inte skalbarheten heller.

Effektivisera de processer som går och frigör tid för de anställda så att de kan göra affärer som genererar mervärde och fler konsulttimmar istället för pappersarbete.

Bemanna din ekonomifunktion med rätt människor. Det är ekonomihjältarna som tar automatiskt genererade rapporter och analyserar dessa så att ni får 100% koll, 100% av tiden och därmed kan fatta bättre och mer proaktiva beslut.

Minimera antalet system. Varje system är både en kostnadspost och ett potentiellt hinder för att siffrorna ska uppdateras i realtid. Samla så mycket som möjligt som påverkar redovisningen på ett ställe, betalningar ska kunna skötas i systemet och stämmas av med banken och integrationer måste finnas eller gå att bygga via API.

Ta hjälp utifrån men behåll insyn och kontroll. Det går idag alldeles utmärkt att outsourca delar av uppgifterna kring redovisning utan att tappa kontroll och insyn i det som sker. Säkerställ att systemen skapar verifikat på automatik, att ni alltid kan följa varje enskild händelse ner i minsta detalj och att ni har kontroll över attesteringen. Redovisningskonsulten blir mer en kontrollfunktion och ett löpande stöd åt er interna ekonomifunktion.

Se till att ni har siffror som är så realtidsuppdaterade som möjligt. Detta ger er möjlighet att få rapporter uppdaterade live samt var och när ni behöver dem. Det skapar frihet och kontroll.

Så får du fullständig kostnadskontroll

PE Accounting tror på total kontroll och trygghet. Vi vet att ekonomin är en viktig ryggrad som bara måste fungera. Och vi vet att regelverket kan vara krångligt bland. Därför tror vi på en kombination av människa och maskin. Vi har ett komplett ekonomisystem där dina ekonomiprocesser automatiseras så långt det går för att öka lönsamhet och skalbarhet. Till det kopplar vi vassa redovisningsexperter som finns där för att säkerställa att du får det stöd du behöver, när du behöver.

Det här gästinlägget skrevs av vår partner PE Accounting, en digital redovisningsbyrå. Du kan få tillgång till Capcitos finansieringstjänster inuti PE Accounting:s ekonomisystem.

Testa ditt belåningsutrymme gratis - få besked inom 24 timmar