4 av 10 företag hotas av likviditetsbrist i krisen – "Tiden rinner ut"

4 av 10 företag hotas av likviditetsbrist i krisen – "Tiden rinner ut"

Jun 3, 2020

Coronakrisen skakar om tillvaron för Sveriges företagare, och många ställs nu inför extrema utmaningar. Fyra av tio företagare säger att de inte kan säkra finansieringen de behöver för att ta sig igenom krisen, enligt en enkät som Capcito har gjort bland hundratals företag.

Enkäten behandlade allt från intäktstapp till statliga stödåtgärder, och indikerade att drygt 1 av 3 företag hotas av konkurs inom ett halvår.

“Tiden håller på att rinna ut. Vi ser effekterna av en långdragen kris där entreprenörerna är de som drabbas hårdast. Företagarna saknar större och snabbare finansiering samt mer träffsäkra statliga insatser”, säger Capcitos vd Michael Hansen.

Trots att 1 av 5 företag hittat nya intäktskällor under krisen, sinar kassan snabbt för många företagare. 1 av 4 uppger att de har tappat minst 70 procent av intäkterna.

“Vi har det jättetufft. Vi får ingen hjälp av staten. I dagsläget borde staten ge en miljon kronor till alla företag utan att kräva dem tillbaka för att vi ska överleva”, säger en hotell- och restaurangentreprenör som lider av ett försäljningstapp på 31-70 procent.

Finansiering är ett stort problem

I en kris som slår hårt mot intäkterna blir likviditet absolut kritiskt. 33 procent säger att de behöver finansiering för att skapa ekonomiskt andrum i krisen. Det är också något som många företag vädjar om hjälp med – både från staten och finansieringsbranschen.

“Vi behöver snabbare och större krediter, samt fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter som är den enskilt viktigaste lättnaden som skett. Permitteringsreglerna är alldeles för komplicerade”, säger en byggentreprenör som tappat 31-70 procent av intäkterna i krisen.

“Bankerna måste skärpa till sig och börja ta lite risker – trots att de har fått livhängslen i form av statliga garantier så är de passiva. Staten borde sätta större press på bankerna,” säger en parti- och detaljhandlare som hotas av konkurs inom 1-3 månader.

Den anonyma enkäten genomfördes 13-20 maj bland 252 slumpvist utvalda företag i en bred uppsättning branscher.

Företagarnas största orosmoment i krisen

  • 43 % vet inte om försäljningen repar sig
  • 42 % har problem med likviditet och kassaflöde
  • 40 % får ej nödvändig finansiering
  • 29 % tycker att statliga stöden inte räcker

Så många företagare riskerar konkurs

  • 1-3 månader från konkurs: 18%
  • 3-6 månader från konkurs: 19%
  • Mer än 6 månader från konkurs: 15%
  • Inte relevant: 48%