Så blir ditt företag kreditvärdigt

Så blir ditt företag kreditvärdigt

Av Sammy-Joe Akar - Sep 22, 2019

Av Sammy-Joe Akar

Sep 22, 2019

Känner du behovet av att söka finansiering för att stärka företagskassan? Vad behöver du tänka på vid en kreditbedömning och hur blir ditt företag kreditvärdigt? Vi har tagit in vår Credit Analyst, Jesper Bergström för att svara på dina frågor.

Vad kollar man på vid en kreditbedömning?

“När man gör en kreditbedömning kollar man bland annat på:

  • Omsättning
  • Resultat
  • Eget kapital / tillgångar i bolaget

Därefter kollar man hur nuläget och framtiden ser ut. Genom att göra en kreditupplysning kan man även se senast inlämnade bokslut samt om bolaget har betalningsanmärkningar”.

Visste du att...

När du kopplar på ditt bokförings- eller fakturaprogram till Capcito kan vi analysera din försäljning i realtid och därmed ge dig ett rättvist och flexibelt erbjudande direkt – det är gratis att testa.

Få en gratis offert – inte bindande

“Kreditbedömningen ser olika ut beroende på vad för typ av finansiering du söker. Skulle du ansöka om ett företagslån kollar vi på bolagets siffror och borgensman. När du ansöker om ett lån med borgensman som säkerhet kollar vi på dennes inkomst och om det finns några betalningsanmärkningar”.

“Skulle du däremot ansöka om att belåna fakturor, efterfrågas säkerhet i form av fakturor som pant för lånet. Om du belånar eller säljer dina fakturor kollar vi om tjänsten är levererad och klar, om fakturamottagaren accepterar att fakturan belånas / säljs och kollar på kreditvärdigheten hos fakturamottagaren istället. Därefter görs en bedömning om fakturamottagaren kan bära fakturans storlek och har råd att betala den”.

Hur mycket påverkas jag av mina kunder?

“Det beror på vilken typ av finansiering du söker. Söker du företagslån påverkas inte din kreditbedömning av kundreskontran, vilket det gör om du vill belåna fakturor. Att belåna fakturor är dock genialt: du erbjuds finansiering baserat på hur kreditvärdiga dina kunder är”.

Capcito är ett automatiserat finansieringsalternativ, så att företagare kan fokusera på att vara företagare

För att förklara fakturabelåning ytterligare:

  • Exempel 1: Du fakturerar IKEA och sannolikheten för konkurs är i princip noll = du kan belåna nästan hela beloppet av IKEAS fakturor.
  • Exempel 2: Du fakturerar Jespers Bil-mecke som har skuld hos kronofogden = du kanske får belåna en liten del av Jespers Bil-meckes fakturor.

Det vill säga att om det finns en risk att fakturamottagaren går i konkurs, kan du inte belåna lika stor belopp av fakturan. Därmed blir det lättare för dig att lösa lånet om kunden inte klarar av att betala sin skuld. Behöver du mer pengar till företaget är det bara att ladda upp fler fakturor att belåna.

Vad är ditt bästa tips?

  • Bibehåll likviditet i företag
  • Fakturera i tid
  • Undvik skatteskuld
  • Arbeta med långsiktiga kunder
  • Ta en upplysning på dig själv

“… och Capcito – just för att den mest centrala faktorn är att du bibehåller en form av likviditet i företaget. Tack vare uppkoppling till bokföringen kan vi se aktuell data och fakturor i realtid för att kunna ta så korrekta beslut som möjligt. Ditt erbjudande är alltid uppdaterad till när behovet uppstår. Plus att vi har en bra prisbild”.