Larmet: 4 av 10 företagare avstår egen lön

Larmet: 4 av 10 företagare avstår egen lön

Av Sammy-Joe Akar - Dec 16, 2019

Av Sammy-Joe Akar

Dec 16, 2019

Långa betaltider är något som har ökat i Sverige de senaste åren, och det blir allt tuffare för företag som lever på tunna marginaler. Günther Mårder, VD på Företagarna säger: “Bristen på finansiering till företagen försvårar möjligheten till nya investeringar, nya medarbetare och expansion”.

Långa betaltider är ett växande problem för företag i Sverige och påverkar företagens möjlighet att investera i projekt eller personal för att växa. De mest drabbade är små- och nystartade företag, där hjälp med finansiering från banken kan vara begränsad.

“Vi ser företag som får acceptera betaltider på upp till 120 dagar – det är ohyggligt länge. Fyra av tio företagare har det senaste året avstått egen lön för att kunna betala ut lön till sina anställda”, säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

“Många företag i Sverige har behövt acceptera längre betaltider än vad de är bekväma med, och det är främst större bolag som trycker på långa betaltider. För företagen som lever på tunna marginaler, försvårar bristen på finansiering möjligheten till nya investeringar, nya medarbetare och expansion”.

Vikten av rörelsekapital

Att ta in extern finansiering är ett sätt att hantera långa betaltider, men trots det upplever över hälften av företagen i Sverige att det är svårt att få tag på finansiering. Höga krav på personlig borgen, höga räntekostnader och avkastningskrav, har resulterat i att allt färre vänder sig till banken för hjälp.

“Begränsad tillgång till finansiering är ett hinder för tillväxt och företagens överlevnad”

“Företag har olika förutsättningar och de flesta vet att kassaflödet hänger på säsongsmässiga variationer. Ett bra kassaflöde och ekonomisk säkerhet räcker sällan för att bevisa småföretagens potential för tillväxt hos banken. Utan lån tvingas företag hålla ett högre rörelsekapital och det är inte effektivt. Det blir istället en stor skattkista som inte får någon förräntning”, säger Günther Mårder.

Tillgång till rörelsekapital är en central faktor för företagens överlevnad och tillväxt, och trots att det idag finns fler finansieringsalternativ, upplever många att det är svårt att leva upp till finansiärers villkor om säkerhet.

“Det krävs bra entreprenörer som fingertoppar en befintlig lösning och gör den mer kostnads- och tidseffektiv, med ökad användningsmöjlighet. Kollar vi på finansbranschen, sitter vissa banker fortfarande med uråldriga system som är inflexibla”.

Capcito förändrar branschen

Capcito är ett snabbt växande fintechbolag som förändrar branschen för lån och finansiering till företag, med en helt digital produkt. Det gör att växande företag snabbt kan få tillgång till en flexibel kredit – som är prisvärd och bara kostar när den används.

Capcito erbjuder tre typer av företagsfinansiering, varav en är sälja fakturor. Genom att sälja fakturor frigörs pengarna direkt – man slipper vänta på betalningar från sina kunder och kan investera pengarna i nya projekt.

Vill du veta mer om sälja fakturor?