Experten: därför behöver bankerna samarbeta med fintech-utmanarna

Experten: därför behöver bankerna samarbeta med fintech-utmanarna

Av Sammy-Joe Akar - Nov 19, 2019

Av Sammy-Joe Akar

Nov 19, 2019

Utvecklingen av fintech-bolag har resulterat i att banksektorn behövt tänka nytt, innovativt, annorlunda och att hela branschen under de senaste åren varit under konstant disruption. Banken har och kommer fortsätta behöva hitta en ny roll i sina kunders liv och vardag. Annie Lindmark, innovationsexpert och entreprenör, säger: "Idag är kunderna mer pålästa, har tillgång till betydligt mer kunskap och information och ställer därmed även andra krav än tidigare".

Utvecklingen av fintech-bolag har inneburit en stor omställning för marknaden och kräver ett nytt tänk kring vad service och användarvänlighet innebär. Bilden av den traditionella banken har börjat suddas ut och även rollen den har i våra liv.

Trots att fler banker lagt större fokus på deras IT-struktur i takt med digitaliseringen av banktjänster har de en bra bit på vägen kvar att möta kundernas behov. När det kommer till att erbjuda digitala och mobila tjänster till sina kunder hamnar Sverige i mittenskiktet i den internationella konkurrensen.

Bankens nya betydelse

Kundresan för en bankkund har förändrats helt och hållet de senaste åren. Istället för att kunden är bunden till ett kontor, har en enskild bankman och gör ett årligt besök till banken, är det idag vanligare att kunden är mer proaktiv, gör sina egna ärenden när och var dem vill på dagen – gärna digitalt och på sina villkor.

“Kunderna är idag ivriga, mindre tålmodiga kräver full transparens och är digitala. Det finns allt fler tilläggstjänster att välja mellan och det blir vanligare att kunderna vill skräddarsy erbjudanden som passar deras behov. Mer än hälften svenska bankkunder har minst en annan bankrelation utöver den med sin huvudbank. Det går att se ett stort skifte i lojalitet från kundernas håll”.

Begrepp som trygghet och förtroende har länge varit avgörande faktorer för storbankernas framgång. Idag har dessa begrepp fått en ny betydelse för många kunder. Flertalet millennials ser exempelvis starkare förtroende till att använda sitt Mobila Bank-ID, än att prata med sin bankman. Samtidigt finns stigande krav kring tillgänglighet och att kunna få personlig service när det digitala inte levererar. Branschens stora utmaning är att fortsätta utveckla förmågan att kombinera tekniska tjänster med personlig och proaktiv service.

Framtiden är fintech

Sverige har blivit en världsledande hubb inom fintech och är det land i Europa som investerat mest i fintech-bolag. Fintech-bolagen bidrar med teknik som möjliggör smidigare betaltjänster, finansiering och investering.

“De stora teknikbolagen och startupen inom fintech sektorn har visat sig vara hård konkurrens eftersom de besitter expertis på att leverera praktiska, attraktiva, billiga tjänster till ett stort nätverk av kunder”.

Om google kan vara en bank, vad är då framtiden för den traditionella banken?

“Förändringar drivs inte bara fintechbolag som är startups, utan senaste åren har även teknikjättar som Google, Apple och Facebook visat tydliga tecken på att de kommer att expandera till specifika områden inom den finansiella branschen. Vad det kommer innebära för branschen återstår att se, men att spelplanen håller på att ändras totalt är det inte längre någon fråga om”.

Storbankerna kommer med störst sannolikhet finnas kvar i framtiden, inte nödvändigtvis med samma position, roll och makt över branschen som de har haft. Det kommer behöva ske i samverkan med både de snabbrörliga fintechbolagen och teknikjättarna.

“Istället för att parterna ska konkurrera med varandra så kommer de samarbeta med varandra. Det går att se prov på idag då allt fler storbanker börjat starta partnerskap, bli delägare och göra gemensamma projekt och initiativ med ett flertalet svenska fintechbolag”.


SEB och Capcito

Samarbetet mellan SEB och Capcito är ett bra exempel på detta.

Fintech-bolaget Capcito hjälper företag med finansiering för att växa. De utmanar traditionella finansbolag och banker genom att erbjuda en helt digital lösning. Genom koppling mot molnbaserade ekonomisystem automatiseras kreditbedömningen, vilket gör det enklare för företag att säkra flexibel rörelsefinansiering.

Hösten 2017 tog Capcito in 20 miljoner från SEB och Collector. Men SEB är inte bara investerare och delägare i Capcito, utan har även ett kommersiellt samarbete som innebär att SEB-kunder får en rabatt på finansiering hos Capcito.

Stefan Stignäs, företagsmarknadschef inom Företag & Privatkunder på SEB säger:

“Capcito är ett bra komplement till våra övriga tjänster till de mindre företagskunderna. Likviditet är ofta en bristvana för mindre företag och här kan de i realtid få tillgång till finansiering för att växa sin affär”.