Våga höja dina priser – så gör du

Våga höja dina priser – så gör du

Aug 20, 2019

Du vill höja dina priser – men inte tappa några kunder, eller hur?. Så här ska du gå tillväga.

4 tecken på att du borde höja priserna:

1. Ökad efterfrågan

Att arbetsbördan ökar brukar vara ett tydligt tecken på att efterfrågan på din produkt eller tjänst har ökat.

 • Det är ett tecken på att du befinner dig i ett bra utgångsläge för att höja priserna. Smid medan järnet är varmt!

2. Dina kostnader ökar

Det är faktiskt så enkelt som att när ett företag växer, så växer även dess utgifter. Det kan vara allt från att du behöver en större lokal till att anställa fler.

Att företaget växer behöver dock inte alltid betyda att företagets intäkter växer i exakt samma takt, i alla fall inte till en början.

 • Här kan det vara läge att höja priserna.
 • Om det är så att du har större volymer kan du också pressa inköpspriserna – och därmed uppnå högre marginal.
 • Kostnaderna ökar också när dina leverantörer höjer sina priser, vilket bör speglas i ditt företags priser gentemot kunderna.

3. När marknaden tillåter

Att ha en bra omvärldskoll är A och O för att driva ett framgångsrikt företag.

 • Det är viktigt att du ständigt håller dig ajour med trender, vad det är som säljer och vad kunderna på marknaden vill ha.
 • Genom att ha en bra inblick får du också en hint om när det är dags för en förändring, exempelvis som att höja priserna!
 • På olika marknader är kunderna dessutom olika känsliga för både prishöjningar och sänkningar.
 • En del marknader tillåter att du höjer och sänker priset från och till utan att kunderna reagerar – så var medveten om vilken marknad du rör dig på.

4. När du inte höjt priserna på länge

Det finns inga regler som säger att du ska ha som vana att höja priserna en gång i månaden eller en gång om året.

 • Fråga dig själv då och då; ***Hur länge sedan var det jag höjde priserna? ***
  Har det gått allt för lång tid mellan prishöjningarna är det definitivt dags att öppna upp för möjligheten till en prishöjning.
 • Ett tips är att införa en liten, men konsekvent, höjning med jämna mellanrum istället för att chockhöja priserna vartannat år.
 • Du kan lägga in klausuler i längre avtal, som ger automatisk justering av priset efter varje år ger en automatisk reducering av rabattnivåer eller prishöjningar. Är det inne i avtalet redan från start blir det mer naturligt för kunden att acceptera en prisjustering.

Okej, nu vet du när det är dags att höja priserna. Så hur gör du konkret?

A cup of coffee at the fintech startup Capcito

Så går du tillväga för att höja priserna:

1. Gör din analys

Börja med att göra en noggrann analys och omvärldsbevakning:

 • Hur står sig dina priser i jämförelse med dina konkurrenter?
 • Vad är det du kan erbjuda som ingen annan kan?

Detta är frågor du bör ställa dig innan du gör någonting annat. Då kommer du enklare kunna veta när det är rätt tidpunkt för en prishöjning och du kommer dessutom, på ett bättre sätt, kunna förklara prishöjningen för dina kunder.

2. Involvera kunden

En viktig del i prishöjningsprocessen – som lätt glöms bort – är att involvera kunderna längs vägen. Att överraska kunderna med en prisökning utan förvarning kommer i nio fall av tio inte att tas emot väl.

 • Öppna upp kommunikationen kring prishöjningen. Detta kommer göra att kunderna har större förståelse för varför du höjer.
 • Ett tips är att fråga rakt ut hur kunden själv värdesätter din produkt/ tjänst och vad de själva skulle sätta för pris.
 • I många fall kommer du att märka, och förvånas, att kunderna faktiskt sätter ett högre pris än vad du själv tänkt!
****

3. Börja smått och testa dig fram

Ett bra sätt, när det kommer till att höja priserna, är att testa dig fram. Till exempel:

 • Testa ett nytt och högre pris på nya kunder. En ny kund vill allt som oftast veta priset på din vara/tjänst, snarare än om priset höjts eller sänkts.
 • Du kan också börja med att höja priset på en av dina tjänster eller produkter istället för på alla.