Di Gasellen som växer så det knakar: Så använder vi Capcitos finansiering

Di Gasellen som växer så det knakar: Så använder vi Capcitos finansiering

Av Capcito - Jul 30, 2019

Av Capcito

Jul 30, 2019

Vill du växa snabbare? Lär dig av framgångssagan Adsensus, som tänker digitalt.

Företaget Adsensus är experter på försäljning och marknadsföring, med verksamhet i Sverige och Danmark. Tack vare sitt affärssinne – i kombination med en smart tjänst för finansiering – har de på fyra år tredubblat sin omsättning, utan att ta in riskkapital.

Adsensus har gjort en fantastisk resa:

  • De har ökat omsättningen från 4,4 Mkr till 16,2 Mkr på fyra år (2012 till 2016)
  • Det innebär en periodiserad årlig tillväxt på 38%.

Fler och fler företag ser att molnbaserade tjänster för redovisning, fakturering och finansiering underlättar om man vill utvecklas och öka tillväxttakten.

Adsensus är en av dem som har gått över till att 100% molnbaserat – från traditionell factoring och bokföring, till molnbaserade tjänster.

Richard Hagander, CFO på Adsensus, delar här med sig av sina tankar kring skiftet från traditionell factoring och bokföring till de molnbaserade tjänsterna Capcito och PE Accounting, och hur det påverkar deras affärer och potential.

Varför bestämde ni er för att byta till Capcito?

“Vi ville ha en modern form av finansiering – och så ville vi behålla kontrollen över våra kundrelationer”.

“Sen spelade även prissättningen in. Hos factoringbolaget var det oklart vad vi faktiskt betalade för i slutändan då det var en mix av avgifter, ränta, hanteringsavgift på alla fakturor och limitavgift. Hos Capcito är det endast ränta och inget annat“.

“Vi ville ha en modern form av finansiering – och så ville vi behålla kontrollen över våra kundrelationer”

“Själva finansieringen har blivit billigare tack vare flexibiliteten i Capcitos låneupplägg. Samtidigt som vårt företag växer, så växer såklart även låneutrymmet och hos factoringbolaget behövde vi omförhandla limiten så fort bolaget växte“

Gör som Adsensus

Vilka var utmaningarna med er gamla factoringbolag, i form av en storbank?

“Jag ser framför allt tre stora skillnader gentemot Capcito”:

  • ”Tidskrävande att hantera bokföringsmässigt”
  • ”Gränssnittet var dåligt designat och inte användarvänligt. Capcito är intuitivt och enkelt att använda med de funktioner jag behöver”
  • ”Dålig och opersonlig service. Vi kände oss inte värdesatta som kund. Idag upplever vi motsatsen”

Vad tycker ni är den största fördelen med Capcito gentemot traditionella finansieringsmetorder?

“Vi behåller kontrollen över våra kundrelationer. Har vi leverantörer som behöver förändra sin avbetalningsplan, kan vi erbjuda dem tid utan att kompromissa vår likviditet. För oss är detta extremt positivt. Capcito fungerar som en checkkredit, men utan all administration och trögheten som associeras med banker”.

I dagsläget använder ni er av den molnbaserade redovisningstjänsten PE Accounting. Hur såg er förra lösning ut och varför bytte ni?

“Förut använde vi Fortnox och en äldre, lokal redovisningsbyrå. Vår erfarenhet av den lokala redovisningsbyrån var att factoring, enligt dem, var associerat med mycket jobb och verifikat fram och tillbaka och därför helst inte ville arbeta med det.“

“Vi var dessutom helt beroende av att byrån bokförde saker på rätt sätt, vilket till slut gjorde att det var svårt att lita på underlaget när det brast. Idag, när vi använder PE accounting, så ser vi en helt annan attityd och de erbjuder oss en tjänst som ger oss unik insikt i vårt eget bolag – dessutom realtidsuppdaterat”.