Factoring, fakturabelåning & fakturaköp – Vi reder ut begreppen

Factoring, fakturabelåning & fakturaköp – Vi reder ut begreppen

Aug 21, 2019

Vad är egentligen skillnaden mellan factoring, fakturabelåning och fakturaköp? Och vad innebär regress? Här reder vi ut några av de vanligaste begreppen kring factoring.

Det finns idag en uppsjö av factoringbolag som mer än gärna erbjuder sina tjänster. Att sälja eller belåna fakturor är ett enkelt och effektivt sätt att snabbt få in extra pengar till ditt företag. När du bestämt dig för att sälja eller belåna dina fakturor finns det också en hel del begrepp som kan vara bra att känna till och förstå.

Fakturaköp

Fakturaköp innebär snabba pengar till företaget. Vi på Capcito erbjuder smidiga fakturaköp till låg kostnad.

Behöver du mer pengar till företaget ibland? Vill du kunna satsa mer på framtiden och växa snabbare? Eller är dina kunder ofta sena med betalningarna, och du har utlägg som behöver göras? Fakturaköp innebär snabba pengar till företaget – vi tar hand om resten.

Fakturaköp ger dig kapital direkt, utan att behöva vänta 30 dagar på betalning från kunden. Mer kapital ger större möjligheter, ökad likviditet ger större trygghet och du kan fokusera på det viktigaste: göra bra affärer.

Vad kostar fakturaköp från Capcito?

Du kan få upp till 99% av fakturans värde – pengar du kan använda i företaget direkt. När ditt företag säljer fakturor betalar du en avgift per faktura. Capcitos priser för fakturaköp är mellan 1%-3% per faktura – det är allt. Fakturaköp från Capcito är enkelt – till bästa möjliga kostnad.

  • Få upp till 99% av fakturan direkt
  • 1-3% i avgift per faktura
  • Inga dolda avgifter

Sälj första fakturan gratis – inte bindande

Vi vill gärna hjälpa dig komma igång med fakturaköp. Testa själv utan att binda upp ditt företag på något: sälj första fakturan gratis på belopp upp till 75 000 kronor.Du får svar på din ansökan om fakturaköp inom 24 timmar. Utbetalning sker inom 1-3 arbetsdagar.
Fakturaköp går ut på att du säljer dina fakturor till factoringbolaget, som alltså gör ett fakturaköp. Det finns två tydliga varianter av fakturaköp, med eller utan regress. Säljs fakturan med regress blir ditt företag skyldigt att återbetala fakturabeloppet vid förfallodatumet. Säljs fakturan däremot utan regress innebär detta att factoringbolaget som köper fakturan övertar den fullt ut och därmed också övertar risken för både sen och utebliven betalning.

Vid försening har factoringbolaget rätt att debitera dröjsmålsavgifter, inkassoavgifter och liknande. Dessa avgifter tillfaller då factoringbolaget. I det fall kunden går i konkurs står factoringbolaget med risken och kan alltså då göra en större förlust.

Av denna anledning är vanligen företagsköp utan regress dyrare än alternativet med regress. Vid fakturaköp får du som säljare ofta mellan 80-100% av beloppet på originalfakturan, inklusive moms.

Få betalt direkt – sälj dina fakturor

Girl photographing

Factoring

Factoring är i själva verket ett samlingsnamn och begrepp som innefattar två huvudsakliga former av fakturafinansiering; fakturaköp (även kallat fakturaförsäljning) och fakturabelåning. Gemensamt för båda finansieringsformerna är att de företag som har en kundfaktura, som vanligen ska betalas om 30-90 dagar, kan frigöra merparten av den kommande inbetalningen redan idag.

Genom att få in pengarna samma dag som fakturan skickas till kunden, frigörs en hel del kapital som kan användas i rörelsen. Detta minskar mängden kapital som ligger bundet i kundfakturor och möjliggör en effektivare finansiering av företaget och ger utrymme för snabbare inköp – och därigenom möjlighet till ökade affärer och tillväxt.

Factoringbranschen är en snabbväxande bransch – och factoring är ett populärt och tidseffektivt alternativ till traditionella banklån som ofta kan vara både krångliga, tidskrävande och framförallt otillgängliga. Bankerna har blivit allt mer restriktiva kring utlåning till mindre företag och framförallt tjänsteföretag som har rörlig personal som den största tillgången – personalen kan gå ut genom dörren nästa dag, som bankerna brukar uttrycka det.

År 2014 var den finansierade factoring-omsättningen i Sverige hela 286 miljarder, motsvarande runt 6,8 % av Sveriges BNP. I världen var den totala volymen runt 22 000 miljarder och branschen har växt med ca 10% per år i över 20 år.*

Fakturabelåning

Fakturabelåning innebär i praktiken att företaget lånar pengar med kundfakturor som säkerhet. För att factoringbolaget ska ha en säkerhet för lånet behöver fakturorna pantsättas. Pantsättningen görs vanligen genom att en text om att fakturan är pantsatt läggs in på fakturan. I många fall kräver även factoringbolaget att de ska skicka ut samtliga fakturor samt ta emot kommande betalningar.

När du belånar en faktura får du vanligen mellan 70-95 % av fakturans värde, inklusive moms, samma dag som fakturan skickas till kunden. Resterande del, minus räntan, betalas ut när kunden väl betalat till factoringbolaget.

Fakturabelåning från Capcito: Se ditt låneutrymme på 2 minuter

På Capcito erbjuder vi en unik och smidig form av fakturabelåning, helt online. Vi har lagt mycket tid på att utveckla teknik som analyserar din bokföring – så att ditt företag kan få ett låneutrymme på 2 minuter, en process som kan ta flera veckor hos banken.

Så här funkar det:

  • Koppla på din bokföring med 1 klick
  • Capcito analyserar bokföringen direkt
  • Ditt företag får ett låneutrymme på 2 minuter (inte bindande)

Få ett erbjudande direkt

Så blir det billigare med Capcito

Låna bara när du behöver – du betalar bara ränta för dagarna du lånar. Traditionella finansbolag kräver långa avtal med volymgarantier och tilläggsavgifter, vilket ger en hög kostnad, även när behovet är mindre. Bilden visar hur kostnaden för finansiering blir 53,8% lägre med Capcito, jämfört med ett traditionellt factoringbolag. Även om räntan och avgiften skulle vara densamma som hos konkurrenten.

Regress

Regress syftar till om du som fakturasäljare i slutändan har ett krav på dig att återta ansvaret för fakturan eller om factoringbolaget i överlåtelsen av fakturan övertar risken för sen betalning eller att fakturan inte blir betald i det fall kunden går i konkurs.

Fakturaköp med regress innebär alltså att ett factoringföretag överlåter eller säljer tillbaka en faktura till ditt företag om en faktura fortfarande är obetald efter ett visst antal dagar efter att fakturan har förfallit.