Allt du behöver veta om regeringens utökade omställningsstöd

Coronakrisen
Tom Turula, 15 Oktober
Nu kan företag som tappade rejält med intäkter under sommaren ansöka om statens utökade omställningsstöd. Vi går igenom det finstilta med SEB:s expert Américo Fernández.

Tidigare i år lanserade regeringen ett massivt omställningsstöd för perioden mars-april. Men covid-pandemin hade bara hunnit leverera sin första smäll under våren — och sommaren blev än mer smärtsam för tusentals bolag runtom i landet.

“Särskilt de som driver säsongsbetonade affärer, deras stora omsättningstapp hamnade utanför det första stödet,” säger Americo Fernandez, SEB:s företagarekonom. “Nu utvidgas omställningsstödet alltså till att också gälla maj, juni och juli.”

Stödet går att ansöka via Skatteverkets e-tjänst från 20 oktober till och med den 30 november 2020. Stödet innefattar alla företag som hade större intäktstapp under sommaren — även de som beviljats det första omställningsstödet för våren.

Det bör du veta om stödet

Det utvidgade omställningsstödet är till sina huvuddrag likadant som omställningsstödet för mars-april. Däremot har kraven på omsättningstapp blivit högre. Tidigare krävdes ett intäktstapp på minst 30 procent, medan man nu kräver 40-50 procent.

Stödet täcker som tidigare upp till 75 procent av det procentuella omsättningstappet beräknat beräknat på företagets fasta kostnader för perioden maj-juli, för bolag som uppvisar tillräckligt stora intäktstapp. Stödet går att söka på Skatteverkets e-tjänst.

OBS! Stödet delas in i två separata perioder — med olika ersättningsnivåer.

Maj månad utgör individuell stödperiod. Juni- juli utgör en annan individuell stödperiod. För att omställningsstödet ska beviljas för …

  • Maj krävs att företagets nettoomsättning understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden, det vill säga maj 2019.
  • Juni-Juli krävs att företagets nettoomsättning understeg 50 procent av nettoomsättningen för motsvarande månader förra året.

Vilka företag omfattas inte?

Eftersom stödet endast täcker fasta kostnader, kommer många bolag inom kunskapsintensiva branscher — konsulter, tjänstebolag — att hamna utanför. Samma gäller för företag startade efter sommaren 2019. De kommer inte att kunna visa upp någon referensperiod som basis för ett intäktstapp.

Vad är det maximala stödbeloppet?

För perioden maj 2020 ges högst 75 miljoner kronor per stödberättigat företag och för juni och juli utbetalas omställningsstöd med högst 150 miljoner kronor per företag.

Ett företag kan alltså maximalt erhålla 225 miljoner i stöd.

Omfattar omställningsstödet lönekostnader?

Nej. Det gäller endast fasta kostnader.

Hur stor budget har staten avsatt för stödet?

“Den offentligfinansiella effekten av utvidgningen beräknas till 7 miljarder 2020 och ytterligare 2 miljarder 2021”, enligt Regeringens pressmeddelande.

Väntas bli mer eftertraktat

Enligt vår tidigare spaning, väntades det bli högt tryck på Regeringens första runda av omställningsstöd. Men så blev det inte.

LÄS MER: “Många företag lämnas utanför — det nya omställningsstödets styrkor och svagheter (Juni 2020)”

Mindre än 2,7 miljarder av de 39 miljarderna som budgeterats har kommit drygt 17,000 företag till godo, enligt Sveriges Radio. Det är en tiondel av vad Finansdepartementet hade väntat sig. “Intresset var ganska svalt, exakt vad det beror på är svårt att säga men förmodligen en kombination av att konjunkturen ljusnade något och att stödet i praktiken inte träffade lika brett som det var tänkt,” säger Fernández.

En annan förklaring kan vara att stödet som det var format uteslöt en stor mängd bolag. Företagarnas vd Günther Mårder antydde lika mycket när han sa till Dagens Industri att omställningsstödet var den “sämst implementerade reformen i modern historia.”

Den här gången kan det dock bli högre tryck, när pandemins skadeeffekter på sommarsäsongen ska kvitteras ut. Följande branscher väntas ha ett extra stort behov:

  • Den svenska besöksnäringen tappade 33 miljarder under sommaren — trots boomen inom inhemskt resande, enligt SvD Näringsliv.
  • Festivaler och evenemang har lidit stort på grund av förbud mot offentliga tillställningar med fler än 50 personer.
  • Modehandeln har bevittnat försäljningstapp sju månader i rad.

Regeringens iterativa process

Det utökade stödet är ett typexempel på regeringens “iterativa” strategi, enligt Fernández. “Coronakrisen är i grund och botten en medicinsk kris. Jämförelser med tidigare ekonomiska kriser som 90-tals krisen eller finanskrisen blir därmed svåra vilket gör att tidigare verktygslåda behöver omprövas av den ekonomiska politiken. Det är precis det vi ser när regeringen testar sig fram med nya åtgärder.”

Vi på Capcito hoppas att stödet hinner ge lite efterlängtat bränsle i tanken åt de många tappra företagare som har haft det kämpigt i krisen: “Förhoppningsvis kan det hjälpa dem att stå rustade inför vad som väntas bli en mer normal sommar 2021,” säger Fernández.

Tom Turula
15 Oktober 2020
Capcito i siffror
Så långt har vi kommit
Sedan 2015 har vi hjälpt tusentals företagare med tillgång till flexibel finansiering. Även om vi har mycket kvar att göra är vi stolta över hur långt vi kommit.
1 000 000 000 +
KRONOR UTLÅNAT TILL FÖRETAGARE
7 700
FÖRETAG UPPKOPPLADE TILL CAPCITO
734 837
FÖRFALLODAGAR SPARADE