Var tredje företag riskerar konkurs i år – “Vi får ingen hjälp av staten”

Spaning
Tom Turula, 1 Maj
Capcito har tagit pulsen på hundratals företagare om coronakrisens effekter, och responsen talar sitt tydliga språk: krisen har försatt Sveriges entreprenörer i ett limbo som präglas av ovisshet och kraftigt ökade finansieringsbehov. Men samtidigt har en stor andel företag lyckats styra om verksamheten: “Jag har fått fler anbudsförfrågningar i och med att många jobbar hemifrån och inte kan resa,” säger en entreprenör.

Capcitos anonyma enkät, som skickades ut i mitten av maj, målar upp en bild där entreprenörer kämpar hårt för att anpassa sig till lägre efterfrågan.

“Vi ser effekterna av en långdragen kris där entreprenörerna drabbas allra hårdast. Samtidigt glädjer det mig att se hur kreativa och flexibla företagare är, och hur hårt de jobbar för att anpassa verksamheten till det rådande läget. Förhoppningsvis kommer det här att bidra till att fler företag överlever krisen”, säger Capcitos vd Michael Hansen om enkäten, som inkluderade 251 svenska små- och enmansföretag inom en bred uppsättning branscher.

Den kanske dystraste statistiken kring coronavirusets effekter kom på frågan om konkurshot. Drygt var tredje företag (38%) uppgav att de hotas av konkurs inom ett halvår.

Rejäla intäktstapp bland företag

Den stora majoriteten (90%) företag som deltog i enkäten hade förra året en omsättning på upp emot 10 miljoner kronor. Följande intäktstapp rapporterades i sviterna av krisen:

Två av tio (19%) har tappat upp emot 30%
Tre av tio (30%) uppgav intäktstapp på 31-70%
En av fyra (25%) uppgav intäktstapp på minst 70%

Något som framkom tydligt från enkäten är att företag känner av effekterna inte bara i det egna företaget, utan i hela ekonomin. En redovisningskonsult uppgav att den behövt säga upp personal som en följd av kundernas försämrade betalningsförmåga:

“Vi har mycket att göra med att hjälpa företagen med ansökningar utöver det vanliga redovisningsarbetet. Vi vet dock inte hur många som kommer att ha möjlighet att betala oss och det har redan gjort att vi sagt upp en anställd.” - Redovisningskonsult

Så kan ditt bolag slippa långa betaltidermed marknadens smidigaste kredit

På frågan om de åtgärder man tagit för att stå emot möjliga intäktstapp, löd svaren:

Här är branscherna som ökar

Medan en liten andel företag har växt (7%), har en större skara – hela 28 procent – styrt om verksamheten eller lyckats hitta nya intäktskällor; från att sälja utrustning till hälsovården till att slå mynt på ökad efterfrågan på renoverings- och reparationstjänster.

“Jag tycker att jag har fått fler anbudsförfrågningar i och med att många jobbar hemifrån och inte kan resa. Då renoverar kunderna istället. Fast man vet ju inte hur de kommer att se ut i framtiden. Folk kanske håller i plånboken istället för renovera. Man får vara tacksam,” sa en bygg- och anläggningsentreprenör med 1-10 miljoner i omsättning.

MISSA INTE: Här är bolagen som ställt om mitt i krisen – “Det gäller att våga”

Så här kommenterade en parti- och detaljhandlare sin situation:

“Inte tagit ut lön, korttidspermitterat anställda, hyresnedsättning och extern finansiering av lager. Krisen har accelererat insikten om att retailbranschen är i omdaning. Vi kommer att satsa mer på "batch" försäljning till grossister, skapa nytt e-handelsbolag mot slutkund och bredda verksamheten till alternativa intäktskällor. Vi hade behövt en större checkkredit som vi balanserat med tillfälliga och lite dyrare krediter under säsong,” sade entreprenören, som lider av ett intäktstapp på 31-70 procent.

Större statligt stöd efterfrågas: “Vi har det jättetufft”

På frågan om de största orosmomenten i krisen blev svaren enligt nedan (flervalsfråga; dvs. en respondent kunde välja flera olika alternativ)

I en kris som slår hårt mot intäkterna riktas allt fokus på företagets likviditet.

  • Nästan hälften (46%) av företagarna upplever ett ökat finansieringsbehov under coronakrisen
  • En tredjedel (33%) säger att de behöver finansiering för att skapa nödvändigt andrum

Samtidigt vittnar företagare om stora problem med att säkra tillräcklig kredit, om det så handlar om statligt stöd, banker eller andra långivare.

"Kreditmarknaden är tuff just nu, ingen litar på ett bolag som har det svårt.”

Nedan är tre fritt formulerade kommentarer från anonyma företagare:

“Vi har det jättetufft. Vi får ingen hjälp av staten. I dagsläget borde staten ge en miljon kronor till alla företag utan att begära tillbaka något från individen för att vi ska överleva,” sa en hotell- och restaurangentreprenör som enligt egen utsago riskerar konkurs i sommar.

“Vi behöver snabbare och större krediter, samt fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter som är den enskilt viktigaste lättnaden som skett. Permitteringsreglerna är alldeles för komplicerade”, sa en byggentreprenör som tappat 31-70 procent av intäkterna.

“Bankerna måste skärpa till sig och börja ta lite risker – trots att de har fått ett livhängsle i form av statliga garantier så är de passiva. Staten borde sätta större press på bankerna,” sade en parti- och detaljhandlare som uppger att bolaget är 1-3 månader från konkurs.

LÄS MER: 2 av 3 företagare har problemet – han bygger lösningen

Några avslutande ord

Vi vill vara noga med att påpeka att enkäten gjordes utan en rigorös urvalsmetod. Därmed ska svaren inte ses som representativt för hur läget ser ut i Sverige.

Enkäten genomfördes framför allt för att ge röst åt entreprenörer som drabbats hårt av krisen. Till skillnad från ägare/anställda på större bolag har mindre företag inte samma skyddsnät att falla tillbaka på. Och de har i många fall mycket mer att förlora: ett livsverk.

Att lyssna på företagarna är det bästa man kan göra i sådana lägen. Genom att få bättre insikt i hur deras verklighet och framtidsutsikter ser ut, står vi bättre rustade att hjälpa till.

Nedan hittar du övriga resurser som berättar mer om företagarnas situation under coronakrisen.

Vi vill också tacka alla 251 företagare som tog sig tiden att svara på enkäten!

Ett urval av övriga frågor/enkätsvar:

Tror du att bolaget kommer att klara sig ur krisen?

Ja: 45 %
Ja, men bolaget blir inte sig likt: 19%
Nej: 5%
Jag vet inte: 31%

Vilken form av finansiering använder du dig av?

Lån från banken eller företagsakuten: 27%
Annan finansiering från banken (checkkredit, fakturafinansiering mm.): 19%
Lån, fakturafinansiering, checkkredit mm. från annan aktör: 19%
Annan finansieringsmetod: 12%
Använder inte extern finansiering: 37%

Mer om metodiken

Enkäten skickades ut till Capcitos kunder och nyhetsbrevsprenumeranter, och svaren samlades in 13-20 maj. Urvalet var därmed slumpmässigt. Cirka hälften av respondenterna verkar inom följande branscher: Bygg & Anläggningsentreprenör; Konsultbolag inom IT och management; Parti- och Detaljhandel; Hotell och Restaurang; Hälso- och Sjukvård.

Tom Turula
1 Maj 2020
Capcito i siffror
Så långt har vi kommit
Sedan 2015 har vi hjälpt tusentals företagare med tillgång till flexibel finansiering. Även om vi har mycket kvar att göra är vi stolta över hur långt vi kommit.
1 000 000 000 +
KRONOR UTLÅNAT TILL FÖRETAGARE
7 700
FÖRETAG UPPKOPPLADE TILL CAPCITO
734 837
FÖRFALLODAGAR SPARADE