Lån till företag

Lån till företag

Många banker och kreditinstitut erbjuder lån till företag, där avtalen kan variera beroende på företagets kreditvärdighet. Banken lånar ut en viss summa mot säkerhet som till exempel en inteckning i företaget. Mycket vanligt när det gäller lån till företag är att ägaren dessutom måste gå i personlig borgen för skulden om företaget inte är en fysisk person, som till exempel ett aktiebolag. Ett annat sätt att kunna finansiera ett större inköp där likvida medel saknas är en checkräkningskredit. Det är ett avtal med banken som innebär att du får övertrassera ditt bankkonto, det vill säga ta ut mer pengar än vad det egentligen finns tillgång till. Banken tar en fast avgift för att du ska kunna utnyttja till denna kredit samt att banken tar ut ränta på aktuellt underskridet saldo. Även här kräver banken någon form av säkerhet.

Lån till företag – Capcitos enkla lösning

Capcito kan erbjuda dig en unik lösning på företagets kreditproblem. Hos oss får du lån till företag baserat på dina utestående fakturor, vilka fungerar som säkerhet. Den här lösningen innebär stora fördelar för ditt företag. Det går mycket snabbt att få besked om en kreditansökan vilket ger ökad flexibilitet. Kostnaderna för krediter minskar eftersom vi inte tar ut några avgifter. Du behöver personligen inte gå i borgen för lån till företag. När vi erbjuder lån till företag bygger det på att de företag som söker kredit har molnbaserade bokföringsprogram, vilket ger oss tillgång till informationen om utestående fakturor och deras värde. När du ansöker om lån till företag hos Capcito ger du oss läsrättigheten av bokföringen. Ditt företags kreditvärdighet beräknas efter summan av alla utestående fakturor, det vill säga kundreskontra. Kreditutrymmet bedöms av Capcito, där lån till företag kan gå upp till 90 - 95 % av kundreskontran. Effekten av en sådan kredit är samma som om alla kunder betalar på en dag, och alla leverantörer ger kredit, det vill säga du får en kraftig förbättring i kassaflödet med vårt lån till företag. Du har dessutom inga kostnader förutom ränta på den utnyttjade krediten.