Finansiering

Finansiering

I princip alla företag behöver då och då någon form av extern finansiering. Det behöver inte indikera problem i företaget, utan kan till exempel bero på en stor investering, exempelvis i en maskinpark. Man brukar dock göra en skillnad mellan långsiktig och kortsiktig finansiering. En långsiktig investering känner man till långt i förväg, och det har säkerligen diskuterats i styrelsen vilken typ av kredit som företaget skall ansöka om. Finansieringen kan vara allt från tillskott från aktieägarna när det gäller aktiebolag eller privat investering i den enskilda firman till olika former av banklån. Vi erbjuder en enklare finansiering.

Få omedelbar tillgång

När man diskuterar ett företags förmåga att betala tillbaka lån finns det en kortsiktig tillgång som är lätt att värdera. Det är företagets kundreskontra, värdet av alla utestående fakturor som företagets kunder ännu inte betalt. Det förekommer förvisso att kunder inte betalar, men i de allra flesta fall är det här ganska säkra pengar. Vi erbjuder dig finansiering i form av kredit mot ditt kundreskontras värde.

Finansiering via Capcito

När du tar kontakt med Capcito gör vi en värdering av företagets kundreskontra, och ger ett förslag till finansiering genom en checkkredit. Du har ett svar på din ansökan inom ett par timmar. Krediten ligger ofta i intervallet 70–95% av totala värdet på kundreskontran. Vi tar inte ut några avgifter och räntan beräknar vi sedan enbart på utnyttjad kredit. Detta är en unik metod för finansiering. När du väl har ansökt om krediten så finns den där och du väljer själv när och hur länge du vill utnyttja den. Det enda som krävs av dig är att du har en bokföring som är molnbaserad för att vi ska kunna göra en kreditvärdering för finansiering.