Fakturabelåning / Belåna faktura

Fakturabelåning/Belåna faktura – det enkla sättet att finansiera

De allra flesta företag har till och från behov av att låna pengar. Det behöver inte betyda att företaget går dåligt. Ett företag som upplever en kraftig och snabb försäljnings- eller produktionsökning går sannolikt mycket bra, men kan ha problem med likviditeten i ett expansionsläge. Kostnaderna ökar men intäkterna är baserade på tidigare produktionsnivå. Traditionellt säljer företaget sina fakturor i detta läget med eller utan regress, men det innebär kostnader i form av olika avgifter som factoringbolagen tar ut samt att du som företagare förlorar kontrollen över fakturan. Vi erbjuder något nytt – fakturabelåning.

Fakturabelåning hos Capcito

Ett enkelt och smidigt sätt att lösa kreditproblem är att använda fakturabelåning hos Capcito. Den enkla principen är att företaget ges en checkkredit, där säkerheten är företagets utestående fakturor. Med fakturabelåning från Capcito är ditt företag fortfarande ägare till fakturan, vilket innebär att du har rätten att till exempel ge förlängd kredittid på fakturan. Det tillkommer inga avgifter vid fakturabelåning utan vi tar bara ut ränta för den tiden som du har haft pengarna på företagets konto. Det finns heller ingen begränsad lånetid utan du väljer själv hur länge du vill låna pengarna och när du vill låna dem. Genom att använda vår fakturabelåning kommer du att kunna sänka dina finansieringskostnader.

Låneutrymme vid fakturabelåning

När du ansöker om kredit via fakturabelåning hos Capcito får du inom någon timme besked om hur vi värderar din kundreskontra. För att Capcito skall kunna värdera din kundreskontra och ditt kreditutrymme krävs att du använder dig av ett molnbaserat bokföringsprogram. Eftersom vi är anslutna till de flesta molnbokföringssystem kan vi på så sätt snabbt göra en värdering utifrån din bokföring och data från bland annat Bolagsverket och Skattemyndigheten. För varje framtida bokförd faktura ökar sedan ditt låneutrymme, vilket innebär att vår tjänst fungerar precis som en checkkredit. Fakturabelåning ger dig det handlingsutrymme och den flexibilitet som kan behövas i ett företag.