Företagslån utan säkerhet

Företagslån utan säkerhet

För de allra flesta företag uppstår det längre eller kortare perioder när man behöver extra kredit för att stärka kassaflödet. I en del fall är kreditbehovet lätt att förutse och det finns tid att förbereda någon form av finansiering som företagslån eller kontokredit. Andra tillfällen uppstår behovet mycket snabbt, som vid oväntat stora orderingångar, maskinparker som måste uppdateras på grund av haverier eller när ett läge för nyinvestering för företagets tillväxt kan uppstå. Traditionella banker ger inte företagslån utan säkerhet.

Ingen säkerhet, bara fakturor

Då finns lösningen hos Capcito. Vi ger företagslån utan säkerhet. Istället ger vi lån med utestående fakturor som säkerhet, och tiden från ansökan till kreditbesked är oftast bara några timmar. För vi ska kunna ge dig ett företagslån utan säkerhet behöver Capcito förstås ha tillgång till ditt företagets bokföring, och det får vi genom att du använder ett molnbaserat bokföringssystem, samt att du ger Capcito läsrättigheter.

Företagslån utan säkerhet hos Capcito

Företagslån utan säkerhet hos oss kräver inga av de traditionella säkerheterna som inteckningar, borgen och så vidare. Vi har företaget kundreskontra som säkerhet. Värdet kommer självklart att förändras i och med att fakturor betalas men i ett företag med en pågående verksamhet kommer det in nya fakturor. För företaget är företagslån utan säkerhet ett mycket smidigt sätt att skaffa sig en kredit under en kort tid. Om kreditbehovet uppstod efter en stor kundorder kommer så småningom denna stora order att levereras, faktureras och betalas. Då kan företaget dra ner krediten till noll och därmed slippa kostnader för företagslån utan säkerhet. För alla företag som ser en möjlighet till en oväntad, stor kundorder finns det all anledning att söka ett företagslån utan säkerhet hos Capcito. Företagslån utan säkerhet kostar ingenting så länge den inte utnyttjas, men ger dig och ditt företag större handlingsfrihet när det krävs ökade likvida medel.