Företagslån ränta

Låg ränta på snabb kredit - finns det?

Ett företag som behöver ett företagslån får räkna med att det kostar. Är det inte bråttom kan långivaren göra en grundlig undersökning av bolaget och dess säkerheter, och kan då erbjuda en lägre ränta än om det finns en tidspress som gör att långivaren måste ta vissa risker. Långivarens normala möjlighet att gardera sig mot kreditförluster är ju via en högre ränta och att med högt krav på lämnad säkerhet från låntagaren. Eftersom lånet har en löptid så förbinder sig låntagaren att betala av skulden samt ränta under denna tid. Det blir ganska höga kostnader i slutänden.

Företagslån ränta och checkkredit

Capcito har lanserat en lösning som ger snabb kredit till låga kostnader. Konceptet bygger på att Capcito använder företagets kundreskontra som säkerhet, det vill säga företags utestående kundfakturor. Eftersom vi gör en bedömning utifrån dina fakturor så skulle till exempel utestående kundfakturor på en miljon kronor ge en kredit på upp till 95 % av kundreskontran.

Låg ränta på snabb kredit – det finns!

För att Capcito skall kunna bedöma kreditmöjligheten på endast någon timme måste du ha din bokföring i ett program som är molnbaserat. Det innebär att du endast behöver ge oss en inloggning med läsrättigheter. När vi har gjort en kreditvärdering får du besked om storleken på din kredit. Du är dock inte bunden till att utnyttja den. Du kan när som helst välja att återbetala hela eller delar av lånet, och betalar förstås bara ränta på utnyttjad kredit. Trots att det går så fort att få kredit är inte räntan högre än ett vanligt banklån.