Företagslån aktiebolag

Företagslån till aktiebolag – enkelt hos Capcito

Det är enkelt att tro att det är lättare att få företagslån till aktiebolag än till exempelvis en enskild firma. I praktiken är det vanligen inte så. Orsaken är förstås att för en enskild firma eller ett handelsbolag så har ägaren eller ägarna ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Man kan säga att ägare med automatik går i personlig borgen för alla företagets skulder. Det här gör att leverantörer ofta har mer tillit till en enskild firma än ett aktiebolag. I ett aktiebolag har inte ägarna ett personligt ansvar eftersom ett aktiebolag räknas som en juridisk person. Det är bland annat av det skälet som redovisningskrav på aktiebolag är mycket strängare än för andra bolagsformer. För de långivare som ger företagslån till aktiebolag gäller det traditionellt att göra olika bedömningar av företagets nuvarande och framtida värde. Det här är en ganska långsam process, men för långsiktiga lån för planerade investeringar fungerar det trots allt bra. Ett exempel kan vara en större investering i utökade byggnader till företaget. Det normala sättet att lösa det är med ett företagslån till aktiebolaget, där säkerheten kan till exempel vara utökad inteckning i bolagets fastigheter.

Snabbt företagslån till aktiebolag – hos Capcito

Ofta behöves ett företagslån till aktiebolag snabbt för att kunna bemöta hastig uppkomna situationer. Typiska orsaker kan vara en oväntat stor order, ett stort garantiärende och så vidare. Här erbjuder Capcito en tilltalande, elegant lösning - vi erbjuder företagslån till aktiebolag med kundreskontran som säkerhet. Kundreskontran är alla bolagets kundfakturor som ännu inte är betalda. Förvisso kommer kunder att betala sin faktura, vilket ger minskande kundreskontra, men i en solid verksamhet tillkommer å andra sidan hela tiden nya fakturor som garanterar företagslån till aktiebolag. De flesta företag som inte är direkt säsongsbetonade har faktiskt ett ganska konstant värde på kundreskontran.

En attraktiv del i Capcitos företagslån till aktiebolag är att räntan är mycket låg för att vara en typ av snabblån. Räntan kan jämföras med de företagslån till aktiebolag som bankerna ger.