Overdraft – get an instant offer

 • Overdraft in 1 minute
 • Connect your accounting software for instant offer
 • No hidden fees or long term commitments
Try now

A modern overdraft in 1 minute – without hidden fees

Som egna företagare sedan 15 år tillbaka är vi övertygade om att det finns ett bättre sätt att finansiera företaget än att gå till banken eller oseriösa finansbolag. Därför grundade vi Capcito.

Vi ger svar direkt på skärmen när du testar ditt låneutrymme. Genom att du kopplar på ditt bokförings- eller fakturaprogram med 1-2 klick kan vi automatiskt analysera hur det går för företaget just nu, och ge ett aktuellt erbjudande direkt. Det kostar inget att testa hur mycket ditt företag skulle kunna få i checkkredit, och du binder inte upp dig på något.

Låneutrymmet växer sedan automatiskt när din försäljning gör det, du behöver aldrig omförhandla (som banken kräver). Vi tar inte ut någon limitavgift eller andra onödiga kostnader, och du betalar bara ränta för dagarna företaget lånar.

Checkkredit på 1 minut

 • Svar direkt när du kopplar bokföringen
 • Testa ditt pris gratis (inte bindande)
 • Bara ränta som kostar

Snabbt och enkelt

 • Ansök direkt med BankID
 • Svar inom några timmar
 • Inga möten, inget krångel

Tryggt och säkert

 • Registrerade hos Finansinspektionen
 • SEB och Collector som delägare
 • Signering med BankID

Vad är räntan på Företagslån?

Capcitos ränta på checkkredit sätts automatiskt av vårt system direkt när du kopplar på bokföringen. Den ligger på mellan 0,8%–2,9% per 30 dagar, och baseras bland annat på hur kreditvärdiga dina kunder och ditt eget företag är. Du betalar bara ränta för dagarna företaget lånar och slipper limitavgift, månadsavgift, övertrasseringsavgift och andra onödiga kostnader som banken kan ta ut på traditionell checkkredit.

 • Ränta på 0,8%–2,9% per 30 dagar
 • Inga limit- eller månadsavgifter
 • Låna så länge du behöver

När betalas pengarna ut?

När ditt företag fått ett erbjudande direkt på skärmen tar det 1 minut att ansöka om checkkrediten – du signerar enkelt och tryggt med BankID. Besked om inom några timmar (under veckodagar) och utbetalning direkt efter godkänd ansökan.

Schyssta villkor

Uppläggningsavgift

0 kr

Årsavgift

0 kr

Hanteringsavgift

0 kr

Det ska vara lika enkelt att söka finansiering som att lyssna på Spotify eller swisha. Vi gör det lättare än någonsin för små och stora företag att finansiera sin verksamhet och växa.

Michael Hansen
Grundare, Capcito

Vad är en checkkredit?

En checkkredit är en kreditlina till företaget, traditionellt från en bank. Till skillnad från ett vanligt banklån betalar företaget bara ränta när pengarna används. Checkkrediten används för att finansiera den löpande verksamheten, ofta av bolag som har kapital uppbundet i kundfordringar. Krediten regleras automatiskt när kundfordringarna betalas in på företagets konto.

Så här funkar Checkkredit från banken

Checkkrediten är ett sätt för företag att stärka kassaflödet vid likviditetssvackor. När banken ger ut en checkkredit gör en bedömning av bolagets verksamhet baserat på gamla bokslut och bestämmer ett utrymme som alltid finns tillgängligt att låna, kallat limit. Företaget betalar en fast avgift för att ha tillgång till krediten, kallat limitavgift.

För att bli beviljad checkkredit kräver finansiären säkerhet. Banken kan begära företagsinteckning eller pantbrev i fastighet. Driver du ett mindre bolag kan det även krävas personlig borgen. Kvalitén på säkerheten är en faktor som avgör kostnaden, företagsinteckning ses som säkrast.

För nystartade bolag och småföretagare är det ofta väldigt svårt att få en checkkredit från banken, och det kan även bli onödigt dyrt.

Så här mycket kostar bankens checkkredit

Om bolaget väl blir beviljad en checkkredit från banken, kan kostnaden delas in i sex kategorier:

 1. Administrationskostnad vid upphandling om avtal. Det är en avgift avseende reserveringen av beloppet hos banken samt uppstartskostnader.
 2. Dispositionsränta. Det här är ränta på krediten de dagar du lånar. Räntan kan vara fast eller rörlig.
 3. Limitavgift (även kallat kontraktsränta) - en fast avgift du betalar för att ha tillgång till låneutrymmet, även när du inte lånar. Limitavgiften varierar i regel mellan 1-2% på limitbeloppet.
 4. Övertrasseringsavgift. Detta kan uppkomma om bolaget övertrasserar sin limit. Till vilken grad kontot kan övertrasseras är oftast begränsat av banken, men kan ändå leda till signifikanta kostnader för bolaget.
 5. Kostnader för delgivning av avtalad information. Banken kan kräva att bolaget delger löpande uppdateringar på likviditetsbudget och annan information.
 6. Rådgivningskostnader.

Om man inte har flera års bokslut i ryggen med positivt rörelseresultat, som siktar på tillväxt finns idag bättre alternativ. Därför vänder sig entreprenörer och småföretagare ofta till fakturafinansiering. Även bolag med checkkredit använder sig av fakturafinansiering när limiten är nådd, för att bygga ut likviditetsbryggan när omsättningen ökar i rask takt.

Så här funkar Checkkredit från Capcito

Vi har skapat en modern checkkredit, där ditt företag bedöms på hur det går just nu, genom att vi analyserar din bokföring och kundreskontra automatiskt på någon minut. Alla företag har olika riskprofiler, vilket inte nödvändigtvis är beroende av bolagets storlek. Vi eftersträvar transparens i vårt erbjudande och att kunna erbjuda finansiering på rättvisa villkor till alla.

Du slipper omförhandla

Dubblar du din omsättning från en månad till en annan? Inga problem, hos oss växer låneutrymmet i takt med försäljningen – inget behov av att omförhandla limiten.

Inga krav på borgen eller företagsinteckning

Vi kräver ingen borgen eller företagsinteckning - ditt företags fakturor är er säkerhet. Desto kreditvärdigare kunder ditt företag har, desto bättre villkor får du. Ser vi att du har haft en långvarig hälsosam affärsrelation med dina kunder bidrar även det positivt. Ju fler kunder ditt företag har desto lägre risk i hela kundreskontran, desto bättre ränta kan vi erbjuda.

Med Capcito har ditt företag en kreditlina baserad på företagets kundfakturor. Den här moderna typen av checkkredit är ett bättre alternativ för tillväxtbolag, småföretagare, och även större bolag som ofta når sin limit.

Så här lite kostar Capcitos checkkredit

Hos Capcito betalar ditt företag bara ränta för dagarna ni behöver pengarna – inga andra avgifter tillkommer. Ditt företag slipper limitavgifter och andra onödiga kostnader. Räntan sätts automatiskt baserat på dina kunder och ditt företags kreditvärdighet, på ett intervall mellan 0,9% – 2,8%.

Varför betala en månadsavgift till banken när du inte lånar pengar? Svaret kan tyckas självklart – det borde man inte. Vi fungerar som en checkkredit, men utan limitavgift. Du betalar endast ränta för dagarna ditt företag har pengarna på kontot. När du inte lånar har du alltid full uppsikt över ditt tillgängliga låneutrymme, vi skulle aldrig drömma om att ta ut en fast avgift för detta. Så länge det finns tillräckligt med säkerhet i kundreskontra för att täcka lånet kan det ligga löpande.

Rörelsefinansiering genom tiderna

Den var en molning dag i Skottland 1728 som handelsmannen William Hog bistert stirrade ner i sin bokföring. Han fick det inte att gå ihop, det fanns skulder som behövde betalas innan intäkterna skulle komma in. Hog, en rörelsefinansieringspionjär, lyckades övertala the Royal Bank of Scotland att ge honom världens första kontantkredit. Fenomenet kom att sprida sig snabbt genom Storbritannien kommande decennier och under industrialiseringen, då företagande sköt i höjden, behövde entreprenörer ett enkelt sätt att finansiera sin tillväxt.

Till och med filosofen David Hume (som inte var bankernas största beundrare) beskrev checkkrediten som ”en av de mest briljanta idéerna som har implementerats inom handel’”. Trots detta så upplever än idag 60% av svenska företag att det är svårt att få finansiering, enligt Företagarnas finansieringsrapport 2016. Många företagare tvingas finansiera både den löpande verksamheten och investeringar med tillskott eller lån från ägaren. Något som belyser den privatekonomiska risken för entreprenören och dennes familj. Fyra av fem jobb sysselsätts av småföretagare, vad är anledningen till att de inte anställer fler? Det är helt enkelt för svårt för små och medelstora företag att finansiera sin tillväxt. När småföretagarens tillväxt begränsas hämmas landets BNP. Därför anser vi att ökad tillgänglighet till kredit för Sveriges företagare bör vara en av de viktigaste prioriteringarna. Genom Capcito spar företagaren administrativ tid, räntekostnader och effektiviserar sin rörelsefinansierng för att maximera värdeskapandet för bolaget.

För att sammanfatta kan vi konkludera att checkkrediten erbjudit en kritisk lösning för företagare sedan Mr. Hog tog ut det första kontantkrediten i början på 1700-talet. Den möjliggjorde expansion och storskalig tillväxt för dåtidens entreprenörer. Tiderna har dock förändrats, och finansieringsprodukterna måste stöpas om för att möta nutidens utmaningar. När 60% av Sveriges företagare uttrycker att det är svårt att finansiera sin tillväxt är det ett klart tecken på att kreditmarknadens beroende av historisk data och ålderdomliga tillvägagångssätt i den digitala tiden måste förändras.

Checkkredit beviljas oproportionerligt till bolag som redan har tillgång till alternativa finansieringsformer så som banklån, ge ut obligationer, samt ta in externt kapital genom andra kanaler. Som vi diskuterat ovan är småföretagaren svensk ekonomis ryggrad, asymmetrin i finansieringsalternativ slår negativt mot både företagaren och landets BNP. Att ta ut en fast avgift för tillgängligheten till en kreditlina ser vi som en annan av de stora trösklarna till checkkrediten för småföretagare.

Genom Capcito avser vi tillhandahålla smart och flexibel finansiering som i praktiken fungerar som en checkkredit. En checkkredit som den borde vara för dagens småföretagare.