Integritetspolicy

1. Allmänt

Capcito Finance AB, org. nr. 559001-5185, Box 7527, 103 92 Stockholm ("Capcito" eller "vi") tillhandahåller en plattform för företags ansökningar om fakturabelåning ("Plattformen"). Vi värnar om att skydda din personliga integritet och vi har därför utformat denna integritetspolicy ("Integritetspolicyn") som beskriver hur vi samlar in, använder, lämnar ut, överför och sparar information, inklusive dina personuppgifter, vid din användning av Plattformen, vår webbsida (http://www.capcito.se/) ("Webbplatsen") och/eller någon annan webbplats eller tjänst som tillhandahålls av Capcito (härefter gemensamt benämnda "Tjänsterna").

Capcito är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna Integritetspolicy.

I denna Integritetspolicy har definitioner och begrepp samma betydelse och innebörd som i våra användarvillkor ("Användarvillkor") om inget annat anges. Denna Integritetspolicy utgör en del av Användarvillkoren.

2. Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom att lämna personuppgifter till oss via vår Webbplats och/eller Tjänster, t.ex. genom kontaktformulär eller vid skapande av ett användarkonto, eller i övrigt använda våra Tjänster, ger du ditt uttryckliga samtycke till vår behandling av dina personuppgifter och användning av cookies och liknande teknologier på det sätt som beskrivs nedan.

3. Vilka personuppgifter och annan information vi samlar in

Vi samlar in viss information, inklusive e-postadress och i förekommande fall namn, i samband med registrering av ett användarkonto. Vidare kan vi komma att samla in information om ditt namn och kontaktuppgifter om du använder kontaktformulär eller liknande på vår Webbplats.

Därutöver kan vi komma att samla in sådan information som är nödvändig för att kunna behandla en ansökan om fakturabelåning via våra Tjänster, samt för att genomföra nödvändiga kontroller, exempelvis för att uppnå tillräcklig kundkännedom enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen), i samband med en ansökan. Vi kan därvid komma att behandla personuppgifter om styrelseledamöter och verkliga huvudmän. Genom att använda vår Tjänst och ansöka om fakturabelåning bekräftar du att dessa individer har fått information om vår behandling av deras personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vi sparar även automatiskt viss information när du använder vår Webbplats och Tjänster, bland annat information om hur Webbplatsen och Tjänsterna används och teknisk information, såsom besökta webbadresser (URL), IP-adress och uppgift om webbläsare och operativsystem. Vi använder cookies och liknande teknologier för att samla in denna information, se nedan i avsnitt 7.

4. Hur använder vi informationen vi samlar in

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att ge dig tillgång till och administrera våra Tjänster, för att behandla ansökningar om fakturabelåning genom våra Tjänster, för att se till att Webbplatsen och Tjänsterna fungerar tillfredställande, samt för att utveckla och förbättra vår Webbplats och våra Tjänster. Därutöver kan vi behandla de personuppgifter du lämnar till oss för att komma i kontakt med dig på din begäran och i övrigt kommunicera med dig angående våra Tjänster och för direktmarknadsföringsändamål.

Vid användning av våra Tjänster kan vi även komma att behandla dina personuppgifter för att administrera avtalsförhållandet, tillhandahålla rapporter, genomföra risk- och kreditbedömningar, samt -analyser och för affärsutvecklingsändamål.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för (a) att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; för (b) att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen; eller för (c) att skydda våra användare.

5. SÄKERHET

Vi värnar om att skydda dina personuppgifter. Vi vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen för att skydda dina personuppgifter så att de inte försvinner, stjäls, utsätts för obehörig åtkomst, ändras eller förstörs på ett otillåtet sätt.

6. Utlämning av information till tredje parter

Vi kan komma att lämna ut den information vi samlat in, inklusive personuppgifter, till samarbetsparterns och tjänsteleverantörer för i avsnitt 4 ovan angivna ändamål, samt till tredje part i samband med överlåtelse av en fordran.

Vi kan vidare komma att lämna ut dina personuppgifter i andra fall än de som angivits ovan om det är nödvändigt för (a) att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; (b) att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen, exempelvis i en rättstvist; eller för (c) att skydda våra Tjänster. Vi kan därtill komma att överföra personuppgifter vi samlat in till tredje part vid omorganisation, fusion eller överlåtelse.

7. Användning av cookies och liknande teknologier

Vi använder cookies på vår Webbplats och i våra Tjänster. En cookie är en textfil som lagras på din dator eller din mobila enhet för att till exempel visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik.

Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas informationen på din enhet till det angivna utgångsdatumet för respektive cookie. Vi använder följande cookies på vår Webbplats och i våra Tjänster.

Namn: Cookieconsent_dismissed Giltighets­tid: 1 år Ändamål: Håller reda på att användaren accepterat Capcitos cookie-policy.

Namn: _ga Giltighets­tid: 2 år Ändamål: Möjliggör att skilja olika användare åt i analysverktyg (Google Analytics).

Namn: _gat Giltighets­tid: 10 minuter Ändamål: Reglerar datavolym till analysverktyg (Google Analytics).

Namn: laravel_session Giltighets­tid: 30 minuter efter aktivitet Ändamål: Håller reda på autenticering av användare.

Därutöver kan vi komma att använda genomskinliga bilder (s.k. clear GIFs eller web beacons) på Webbplatsen, i Tjänsterna och i e-postutskick för att samla in statistik och för att förbättra och utveckla vår Webbplats och Tjänster.

Genom att besöka vår Webbplats och använda våra Tjänster ger du ditt uttryckliga till vår användning av cookies och liknande teknologier för ovan angivna ändamål. Om du inte vill att en cookie lagras på din dator eller din mobila enhet kan du ändra dina inställningar i din webbläsare till att blockera cookies. Observera dock att om du väljer att blockera cookies kan det medföra att vissa delar av Webbplatsen eller Tjänsterna inte kommer att fungera korrekt eller överhuvudtaget.

8. Länkar

Notera att vår Webbplats och Tjänster kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Om du besöker dessa webbplatser gäller inte denna Integritetspolicy. Vi tar inte något ansvar för hur dessa webbplatser hanterar dina personuppgifter.

9. Lagring av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att följa krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

10. Samtycke till överföring av information till tredje land

För att tillhandahålla Tjänsterna och för att uppfylla övriga ändamål angivna i denna Integritetspolicy kan vi komma att överföra och behandla dina personuppgifter i andra länder, inklusive i länder utanför EU- eller EES-området. Genom att använda våra Tjänster samtycker du uttryckligen till detta.

11. Tillgång till personuppgifter

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår, gratis, begära information om vilka personuppgifter som behandlas av oss genom att skicka en skriftlig underskriven ansökan till oss, se adress angiven i avsnitt 1 ovan. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen ska rättas, blockeras eller raderas.

Du har även rätt att när som helst begära att dina personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål genom att skriftligen meddela oss på adressen ovan eller via e-post info@capcito.com.

12. Tillägg till och ändring av denna integrationspolicy

Vi kan från tid till annan komma att göra tillägg till eller ändra denna Integritetspolicy. Om vi gör några väsentliga ändringar till Integritetspolicyn kommer vi att meddela dig om detta. Genom att fortsätta använda vår Webbplats och/eller Tjänster efter en sådan ändring anses du ha accepterat ändringen.