Checkräkningskredit

Checkräkningskredit

Ett företags produktion eller orderintag är sällan konstant vilket självklart påverkar kassaflödet. Den vanligaste lösningen för att ha tillgång till likvida medel är en checkräkningskredit som kan användas vid behov. Denna checkräkningskredit är ett avtal med banken om att få använda en viss summa utöver det egna kapitalet. Men det tillkommer givetvis kostnader i form av avgifter som banken tar ut för att du ska få utnyttja denna kredit. Vanligtvis betalar du en limitavgift, en fast avgift, samt ränta på utnyttjad kredit. Det kan tillkomma ofta kostnader för administration, övertrassering, och så vidare. Dessutom begär oftast banken en form av säkerhet för checkräkningskrediten, vilket kan vara säkerhet i företaget eller personlig borgen.

Modern checkkredit kontra traditionell checkräkningskredit

När du ansöker om kredit hos oss bedömer vi din likviditet utifrån bokförda fakturor, till skillnad från traditionell checkräkningskredit som har en fast limit. Här spelar inte företagets storlek någon större roll utan bedömningen görs baserat på din faktiska verksamhet och dina kunder. En traditionell checkräkningskredit med hög limit ges oftare till större företag då en småföretagare ofta bedöms utgöra en för stor riskfaktor för att ges ett större låneutrymme i en checkräkningskredit. Hos oss är så inte fallet. Om dina fakturor ökar i värde ökar din limit automatiskt, till skillnad mot en checkräkningskredit hos en bank där du är tvungen att ansöka om en högre limit.

Checkkredit ger handlingsutrymme

Vår unika metod bygger på att vi ger kredit med utestående kundfakturor som garanti. Principen är ganska enkel: Capcito bedömer företaget och kundreskontran. Utifrån från dessa fakta ger vi ett kreditförslag som till exempel kan vara 90 % av kundreskontrans värde. För att Capcito skall kunna göra en snabb bedömning av ditt företag måste företagets bokföring göras i ett molnbaserat system, där Capcito har läsrättigheter till bokföringen. När vi har gjort en värdering får du ett snabbt svar om kreditvärdets gräns. Detta är en effektiv lösning för en företagare som behöver en kredit men samtidigt vill minska de finansiella kostnader som uppstår med en checkräkningskredit hos en bank.