Därför vinner du alltid på att bokföra direkt

Startup Stock Photos

Drar du dig för att bokföra alla affärshändelser direkt? Det borde du inte göra – det finns mycket att vinna på att bokföra omgående. Du får inte bara bättre koll på hur det går för företaget, det ger dig också ett betydligt bättre utgångsläge om du behöver finansiering.
Här går vi in på några av de största fördelarna med att bokföra direkt – och hur det kan hjälpa oss att hjälpa dig till en trygg finansiering.

 

Snabbare reaktionstid

Ju mer uppdaterade dina siffror är, desto enklare blir det för dig att reagera i tid på utveckling i företaget. Det är inte länge sedan som många företag, särskilt mindre sådana, lämnade sin bokföring till en byrå i form av en bunt med papper. Byrån bokförde i ett program och i bästa fall fick företaget varje månad en balans- och resultatrapport. I de flesta fall kom rapporterna ett par veckor efter månadsslutet. Även om företaget förstod rapporterna så fick de resultatet alldeles för sent.

Om lönsamheten börjar sjunka måste man reagera direkt. Likaså om man ser att lönsamheten går upp. Då måste man direkt kunna analysera varför och kunna ta till åtgärder för att bibehålla den förbättrade lönsamheten. Om du bokför allt omgående och kan läsa av resultatet direkt så har du betydligt större möjligheter att reagera, både på positiva och negativa förändringar.

Rapporter är alltid aktuella

En av de största fördelarna med den moderna, molnbaserade bokföringen är att rapporter nu kan tas ut när som helt – och bokför du direkt är de alltid aktuella. Företaget kan till exempel före varje ledningsmöte ta ut aktuella rapporter som underlag.

Det är också mycket lätt att bygga speciella rapporter som passar för varje företag. Det kan vara diagram som visar soliditet, täckningsbidrag per produkt, omkostnadsuppdelning och så vidare. Dessa är dessutom bra att ha nära till hands i frågor kring företagsfinansiering genom företagslån eller checkkrediter.


Enkel finansiering via bokföringen:
Testa ditt låneutrymme på 30 sekunder
Färre frågetecken sparar tid

Ju närmare du befinner dig affärshändelsen, desto större är sannolikheten att du upptäcker eventuella oegentligheter – detta eftersom du fortfarande har händelsen i färskt minne. Det gör det också enklare att räkna ut frågetecken, vilket innebär att du sparar tid.

Enkelt att få hjälp utifrån

Om bokföringen tar för lång tid och du vill anlita extern hjälp är det enkelt att göra när siffrorna är uppdaterade. Även för de företag som sköter det allra mesta av bokföringen på egen hand ger omgående bokföring i molnet stora fördelar. Det är då lätt att ta kontakt med en modern revisionsbyrå – som idag ägnar sig huvudsakligen åt rådgivning och analyshjälp, inte bara pappersarbete – för kontinuerlig kontakt eller hjälp i en viss situation. Det finns flera bra byråer av den typen som använder sig av molnsystem, några exempel är Deskjockeys, PE Accounting, Driv och Saldoredo.

Ökade kunskaper ger ökade vinster

Ännu en fördel med de moderna, molnbaserade bokföringssystem är att det är lätt att ge flera personer i företaget insyn i kostnader och intäkter. Om du till exempel lägger upp rapporter som visar lönsamhet per produktgrupp kan både produktionschefen och marknadschefen på daglig basis följa upp sina områdens resultat och vidta åtgärder direkt när de ser att något händer. Det är en gammal sanning att ju fler som har kunskap, desto bättre går företaget, och om försäljningen av en viss produkt går ner är marknadschefen den som bäst kan bedöma vilken åtgärd som man skall ta till. Detta gäller även företagslån, där mer information till kreditgivaren innebär bättre villkor.

Snabbare finansiering

Ytterligare en fördel med att bokföra direkt är att företaget får bättre ordning på siffrorna, bättre scoring och därför också bättre möjligheter till finansiering, direkt när behovet uppstår. Med hjälp av Capcitos molnbaserade tjänst får du snabbt besked om hur mycket du har möjlighet att låna, då vi baserar vår bedömning på hur ditt företag mår idag – inte på hur det gick förra året. Vanliga företagslån och factoring nyttjar det gamla sättet. Vårt koncept bygger på att du får en dynamisk checkräkningskredit till en mycket fördelaktig ränta med företagets fakturor som säkerhet. Systemet är inte traditionell fakturabelåning, där du överlåter fakturan till ett annat bolag – fakturan finns fortfarande i företagets ägo, men är pantsatt hos Capcito. Det gör att du fortfarande till exempel kan ge en kund några dagars extra kredit för att behålla denne utan att diskutera med ett finansbolag som vill kräva in pengarna omgående. Samtidigt kostar vår dynamiska checkräkningskredit inte något om den inte används. Ju bättre ordning du har på din bokföring desto enklare är det att få en trygg och säker finansiering. Använder du någon av våra partners som till exempel Visma (tidigare SPCS) Fortnox, Wint eller PE Accounting (https://www.capcito.com/partners) får du enkelt tillgång till vår checkräkningskredit.


Testa ditt låneutrymme på 30 sekunder