Prisstrategi – när är det dags att höja priset och hur gör man

Vad är rätt pris på ert företags varor och tjänster? Är det företagets inköps- och förädlingskostnader plus en önskad marginal eller ska priset utgå från det upplevda kundvärdet och den nytta det skapar för era kunder? Det finns olika sätt att sätta priser, men allt för få företagare har en klar prisstrategi och ser allt för sällan över sina priser. Kanske beror det på osäkerhet kring hur kunderna kommer att reagera med rädslan om att kunderna ska välja en annan leverantör eller att det helt enkelt glöms bort. Med hopp om att inspirera till att börja fundera över din prisstrategi, bättre marginaler och ny kraft för tillväxt listar vi här fyra tecken på att det är dags att höja priserna, följt av tre steg på hur du enklast går tillväga för att minska risken för att tappa kunder.

Tecken för att höja priserna…

1. En ökad efterfrågan
Att arbetsbördan ökar brukar vara ett tydligt tecken på att efterfrågan på din produkt eller tjänst har ökat, vilket inte bara är kul, utan även ett tecken på att du befinner dig i ett bra utgångsläge för att höja priserna. Smid medan järnet är varmt!

2. Företagskostnaderna ökar
Det är faktiskt så enkelt som att när ett företag växer, så växer även dess utgifter. Det kan vara allt från att du behöver en större lokal till att anställa fler. Att företaget växer behöver dock inte alltid betyda att företagets intäkter växer i exakt samma takt, i alla fall inte till en början. Här kan det antingen vara läge att höja priserna, eller i bästa fall, tack vare eventuella större volymer, pressa inköpspriserna och därmed uppnå högre marginal. Kostnaderna ökar också när företagets leverantörer höjer sina priser, vilket bör speglas i ditt företags utpriser.

3. När marknaden tillåter
Att ha en bra omvärldskoll är A och O för att driva ett framgångsrikt företag. Det är viktigt att du ständigt håller dig ajour med trender, vad det är som säljer och vad kunderna på marknaden vill ha. Genom att ha en bra inblick i detta, får du också en hint om när det är dags för en förändring, exempelvis som att höja priserna! På olika marknader är kunderna dessutom olika känsliga för både prishöjningar och sänkningar. En del marknader tillåter att du höjer och sänker priset från och till utan att kunderna reagerar, så var medveten om vilken marknad du rör dig på!

4. När du inte höjt priset på länge
Det finns inga regler som säger att du ska ha som vana att höja priserna en gång i månaden eller en gång om året. Däremot kan du ta som vana att fråga dig själv då och då; Hur länge sedan var det jag höjde priserna? Har det gått allt för lång tid mellan prishöjningarna är det definitivt dags att öppna upp för möjligheten till en prishöjning. Ett tips är att införa en liten, men konsekvent, höjning med jämna mellanrum istället för att chockhöja priserna vartannat år. Att lägga in klausuler i längre avtal, som ger automatisk justering av priset efter varje år ger en automatisk reducering av rabattnivåer eller prishöjningar. Är det inne i avtalet redan från start blir det mer naturligt för kunden att acceptera en prisjustering.

Så går du tillväga för att höja priserna…

1. Gör din analys
Börja med att göra en noggrann analys och omvärldsbevakning. Det kommer att underlätta! Hur står sig dina priser i jämförelse med dina konkurrenter? Vad är det du kan erbjuda som ingen annan kan? Detta är frågor du bör ställa dig innan du gör någonting annat. Genom denna kunskap kommer du enklare kunna veta när det är rätt tidpunkt för en prishöjning och du kommer dessutom, på ett bättre sätt, kunna förklara prishöjningen för dina kunder.

2. Involvera
En viktig del i prishöjningsprocessen, som lätt glöms bort, är att involvera kunderna längs vägen. Att överraska kunderna med en prisökning utan förvarning kommer i nio fall av tio inte att tas emot väl. Öppna istället upp kommunikationen kring prishöjningen. Detta kommer göra att kunderna har större förståelse för varför du höjer. Ett tips är att fråga rakt ut hur kunden själv värdesätter din produkt/ tjänst och vad de själva skulle sätta för pris. I många fall kommer du att märka, och förvånas, att kunderna faktiskt sätter ett högre pris än vad du själv tänkt!

3. Börja smått och testa dig fram
Ett bra sätt, när det kommer till att höja priserna, är att testa dig fram. Det kan exempelvis vara att du testar ett nytt och högre pris på nya kunder. En ny kund vill allt som oftast veta priset på din vara/tjänst, snarare än om priset höjts eller sänkts. Du kan också börja med att höja priset på en av dina tjänster eller produkter istället för på alla.

Att löpande se över sin prisstrategi är ett måste för att ditt företag skall kunna växa och leverera ännu bättre tjänster och produkter. Är du bara väl förbered och kan presentera relevanta argument, samtidigt som du har en bra dialog med dina kunder, reducerar du risken för missförstånd och oväntade reaktioner. Lycka till!